INCREDİBLES 2 FİLMİNDE EVDE KALAN BABA TEMSİLİ

Author :  

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 12:53:04.0
Language : Turkish
Konu : Design
Number of pages: 188-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Evde kalan baba”, ailede çocuk ve ev bakımının birincil olarak evin babası tarafından yürütülmesiyle ilgili bir tanımdır. Ebeveyn davranışlarını şekillendiren toplumsal cinsiyet ideolojisi, annelerin hala daha fazla günlük bakım faaliyetinden sorumlu olmasına rağmen, önemli değişimler geçirmiştir. Artık babalar, çocuklarına bakmak ve eşlerinin kariyerlerine destek olmak amacıyla evde kalmayı tercih edebilmektedir. Çizgi animasyonlar, toplumsal rollerin yerleşmesi, pekiştirilmesi ve yeniden üretilmesinde özellikle küçük çocuklar üzerinde oldukça etkilidir. Bu çalışmada Disney / Pixar yapımı Incredibles 2 (İnanılmaz Aile 2, Brad Bird, 2018) animasyon filminde evde kalan baba temsili, feminist bir analiz aracılığıyla ve toplumsal cinsiyet rollerinin değişebilirliği ön görülerek incelenmiştir. Bu çalışma için nitel içerik analizi yöntemi kullanılmış, incelenen animasyon filminde sunulan ebeveyn temsilleri ve özellikle evde kalan baba tasvirinin, kadının güçlendirilmesi açısından taşıdığı anlam irdelenmiştir. Incredibles 2, evde kalan baba temsili açısından, şu ana kadar Disney süper kahraman animasyon filmleri arasında tektir. Klasik cinsiyetçi kalıplara meydan okuyan yönleri açısından ümit vericidir.

Keywords

Abstract

The primary care of children and housework in the family by the father is called the “stay-at-home dad”. The gender ideology that shapes parental behavior has undergone significant changes, although mothers are still responsible for more daycare activities. Now fathers can choose to stay at home to take care of their children and support the careers of wifes. Cartoon animations are very effective especially on young children in establishing, reinforcing and reproducing social roles. In this study, the representation of the stay-at-home dad in the Disney / Pixar animated movie Incredibles 2 (Brad Bird, 2018) was examined through a feminist analysis and by predicting the changeability of gender roles. Qualitative content analysis method was used for this study, and the meaning of the parent representations and especially the depiction of the stay-at-home father in the animation film examined in terms of empowering women. Incredibles 2 is the only Disney superhero animated film to date in terms of stay-at-home dad representation. It is promising in terms of challenging classical sexist stereotypes.

Keywords


 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı (2019). aile.gov.tr http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/HIP8i+ACSHB_20192023_Stratejik_Plan.pdf , Erişim Tarihi 10.01.2022

 • Åström B. (2015) Postfeminist Fatherhood in the Animated Feature Films: Chicken Little and Cloudy with a Chance of Meatballs. Journal of Children and Media.Volume 9 (3). 294307. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17482798.2015.1048145?journalCode=rc hm20

 • Baykara A. M., “Çizgi Filmlerde Aile, TRT Çocuk Kanalı Örneği”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019, Kayseri.

 • Bedekar M., Joshi P., (2020) Cartoon films and its impact on children‟s mentality, Research Review International Journal of Multidisciplinary, Volume 5 (6), 13-18. https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i06.003

 • Bergnehr D., Henriksson H. W. (2022): Single parenthood,the non-residential parent and co- parenting in Swedish Daily News, Feminist Media Studies, 10-11. Doi:10.1080/14680777.2022.2033295

 • Brydon S. G. (2018) “I’ve Got to Succeed, So She Can Succeed, So We Can Succeed”: Empowered Mothering, Role Fluidity, and Competition in Incredible Parenting, Social Science. 7, 215. Doi:10.3390/socsci7110215. Burack, E. (2018). ‘Incredibles 2’ is An Amazing Ode to Stay-at-Home Parents. kveller.com https://www.kveller.com/incredibles-2-is-an-amazing-ode-to-stay-at-home-parents/ , Erişim Tarihi 14.03.2022 Connley C. (2021) More dads are choosing to stay at home with their kids. Will Covid-19 accelerate this trend? cnbc.com. https://www.cnbc.com/2021/05/07/stay-at-home-dadswere-on-the-rise-pre-pandemic-will-covid-accelerate-the-trend.html , Erişim Tarihi 15.01.2022 Connell, R.W., Connell, C. (2000). The men and the boys. Allen & Unwin.

 • Day R. D., Mackey W. C. (1986). The Role Image of the American Father: An Examination of A Media Myth Author(s). Journal of Comparative Family Studies. Vol. 17 ( 3), 371388. https://www.jstor.org/stable/41601494 Doucet A. (2004). “It’s Almost Like I Have a Job, but I Don’t Get Paid”: Fathers at Home Reconfiguring Work, Care, and Masculinity. Fathering, Vol. 2 (3), 277-303. The Men’s Studies Press. https://www.researchgate.net/publication/242366828_It%27s_Almost_Like_I_Have_a_ Job_but_I_Don%27t_Get_Paid_Fathers_at_Home_Reconfiguring_Work_Care_and_Ma sculinity Doucet, A. (2006). ‘Estrogen-filled worlds’: fathers as primary caregivers and embodiment , The Sociological Review, 54 (4), 700-701. https://doi.org/10.1111/j.1467954X.2006.00667.x Dökmen, Z. Y. (2010). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal psikolojik açıklamalar (2. basım). Remzi Kitabevi.

 • Ecevit, Y. (2003). “Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir? Bu İlişki Nasıl Çalışılabilir?”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4): 83-88. https://dergipark.org.tr/tr/pub/fuuiibfdergi/issue/39050/458049 Fahira R.N, Trisnawati R.K., Taufiqurrohman M. (2020), A Depiction of Gender Role in the Movie of Incredibles 2 (2018). CALL – Vol. 2 (2), December 2020, 89-96. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jcall/article/view/9432

 • Hamad, H. (2013). Postfeminism and Paternity in Contemporary U.S. Film: Framing Fatherhood. Routledge.

 • Hentges, B. & Case, K. (2013). Gender representations on Disney Channel, Cartoon Network and Nickelodeon broadcasts in the United States. Journal of Children and Media, 7, 319-333. Doi: 10.1080/17482798.2012.729150 Holcomb J., Latham K., Fernandez-Baca D., (2015). Who Cares for the Kids? Parenting and Caregiving in Disney Films. Journal of Family Issues, 36(14), 1957–1981. http://doi.org/10.1177/0192513X13511250

 • Gerbner G., Gross L., Morgan M., Signorielli N. (1986). Living with television: The dynamics of the cultuvation process, Bryant, J., Zillmann, D., (Ed.). Perspectives on Media Effect, Lawrence Erlbaum NJ, 17-40. http://www.sciepub.com/reference/30985

 • Gleiberman O. (2018). Film Review: ‘Incredibles 2’. variety.com. https://variety.com/2018/film/reviews/incredibles-2-review-holly-hunter-1202837069 , Erişim Tarihi 03.02.2022

 • Gökçearslan A., (2010) “The effect of cartoon movies on children's gender development”, Procedia Social and Behavioral Sciences. Volume 2 (2), 5202-5207. Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.846

 • Kıraç, Ş. (2022). Hem pandemi hem ağırlaşan ekonomik kriz kadınları daha kötü etkiledi. Cumhuriyet.com.tr https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/hem-pandemi-hemagirlasan-ekonomik-kriz-kadinlari-daha-kotu-etkiledi-1897823 , Erişim Tarihi 25.05.2022

 • Livingston G., Parker K. (2019) 8 facts about American dads. pewresearch.org. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/12/fathers-day-facts , Erişim Tarihi

 • Ludden J. (2013). Stay-At-Home Dads, Breadwinner Moms And Making It All Work. npr.org. https://www.npr.org/2013/05/15/180300236/stay-at-home-dads-breadwinner-momsand-making-it-all-work , Erişim Tarihi 08.01.2022

 • Maxwell K. (2018). ‘Incredibles 2’ Is Helping Normalize A Marginalized Group: Stay-At- Home Dads. studybreaks.com. https://studybreaks.com/tvfilm/incredibles-2-stay-athome-dads/ , Erişim Tarihi 19.03.2022

 • Medved, C. (2016). Stay-at-Home Fathering as a Feminist Opportunity: Perpetuating, Resisting, and Transforming Gender Relations of Caring and Earning, Journal of Family Communication, 16(1):16-31. Doi:10.1080/15267431.2015.1112800

 • Muratoğlu Pehlivan B. (2019). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türk Çizgi Filmlerinde Anne ve Baba Temsili Üzerine Bir Çalışma. Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi. Ekim, Cilt: I (II). 15-27, https://dergipark.org.tr/tr/pub/mekcad/issue/45570/614778

 • Nicolaou, E. (2018). The Incredibles 2 Wants To Turn Stay-At-Home Dads Into Superheroes. refinery29.com, https://www.refinery29.com/en-us/2018/06/201555/incredibles-2-bobparr-stay-at-home-dad-jokes , Erişim Tarihi 13.03.2022

 • Oliver, M. & Green, S. (2001). Development of gender differences in children’s responses to animated entertainment. Sex Roles, 45, 67-88. Doi:0360-0025/01/700-0067/0.

 • Ruddy C. (2014). How Even the U.S. Census Underestimates Stay-at-Home Dads. goodmenproject. https://goodmenproject.com/families/tmb-how-even-the-u-s-censusunderestimates-stay-at-home-dads , Erişim Tarihi 28.01.2022

 • Sancar S. (2021) Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2019-2020, Ceid.

 • Savran G. A. (2006) Hareket Noktası Toplumsal Cinsiyet Olmalı. m.bianet.org https://m.bianet.org/bianet/kadin/75726-hareket-noktasi-toplumsal-cinsiyet-olmali ,

 • Sanofi Türkiye babalık iznini 14 haftaya çıkardı. (2022) skdturkiye.org http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/firsat-esitligi-deneyimleri/sanofi-turkiyebabalik-iznini-14-haftaya-cikardi , Erişim Tarihi 28.01.2022

 • Eşit işe eşitsiz ücret (2018). www.skdturkiye.org http://www.skdturkiye.org/esit- adimlar/guncel/esit-ise-esitsiz-ucret , Erişim Tarihi 28.01.2022

 • Smythe, D. (1981). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness, and Canada. Praeger.

 • Sosyal medyanın dijital babaları. (2019) yasar.edu.tr. https://haber.yasar.edu.tr/teknoloji/sosyal- medyanin-dijital-babalari.html ,Erişim Tarihi 30.12.2021

 • Statistics on Stay-At-Home Dads. athomedad.org https://athomedad.org/advocacy/statistics-on- stay-at-home-dads ,Erişim Tarihi 04.01.2022

 • Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2019-2020 (2021). stgm.org.tr. https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2021-09/yillik-rapor-agustosdocx.pdf ,

 • Verhoeven P. (2018). Incredibles 2's stay-at-home dad a watershed moment for superheroes. abc.net.au https://www.abc.net.au/news/2018-06-14/incredibles-2-stay-at-home-dadsuperheroes/9864400, Erişim Tarihi 14.03.2022 Webb S. M., Zurcher J. D., Robinson T. (2018) The Portrayal of Families across Generations in Disney Animated Films, Social Sciences, Volume 7 (3), 1-16. Doi:10.3390/socsci7030047

 • Wynns S. L., Rosenfeld L. B. (2003). Father‐daughter relationships in Disney's animated films, Southern Communication Journal, 68 (2) 91-106. Doi: 10.1080/10417940309373253.

 • -Zurcher J. D., Webb S. M., Robinson T. (2018). The Portrayal of Families across Generations in Disney Animated Films. Social Science. 2018, 7(47). Doi: 10.3390/socsci7030047.

                                                                                                    
 • Article Statistics