İÇSEL YAŞAM BİÇİMİNİ TEMSİL ETME SÜRECİNDE MÜZİK VE DANS İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 12:52:35.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 177-187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik ve dans, sanatsal semboller olarak, insanların iç yaşam tarzlarının sembolik temsilleridir. Fenomenoloji açısından bakıldığında, ses durumu ve beden durumu, insanın içsel duygularını ifade etmenin en doğal ve doğrudan yollarıdır. Ayrıca, insanın iç yaşam duygularını tezahür ettirme sürecinde genellikle birbirinden ayrılamazlar. İçsel yaşam durumunu karakterize etme sürecindeki bu eş biçimcilik-eş şekilcilik (homomorfizm), müziği ve dansı en baştan, yakından bütünleştirmiştir. İki form arasında belirli bir iç içe geçme vardır (penetrasyon) ancak ikisi arasındaki ilişki eşit değildir. Müzikal ses durumu, dans kompleksinden ayrılabilir ve kendi başına bağımsız bir enstrümantal dans müziği oluşturabilirken, genel olarak dans, müzikal ses durumundan bağımsız olarak var olmamıştır. Araştırmada, müzik sesi ve beden durumu ilişkisi, hem iç hem dış yaşam olgu ve eylemleriyle, psikoloji, anatomi, çalgı bilim perspektiflerinden incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. İlgili literatür araştırılarak ve geçmişten günümüze konunun kapsamına giren örnekler araştırmaya dahil edilerek kapsamın bilimsel dayanağını oluşturmayı hedeflemiştir.

Keywords

Abstract

Music and dance, as artistic symbols, are symbolic representations of people's inner lifestyles. From the point of view of phenomenology, the sound state and body state are the most natural and direct ways of expressing one's inner feelings. Also, in the process of manifesting one's inner life feelings, they are often inseparable. This isomorphism-homomorphism in the process of characterizing the inner life situation closely integrated music and dance from the very beginning. There is a certain interpenetration (penetration) between the two forms, but the relationship between the two is unequal. While the musical sound state can be separated from the dance complex and form an independent instrumental dance music on its own, dance in general did not exist independently of the musical sound state. In the research, the relationship between musical sound and body condition has been tried to be revealed by examining both internal and external life phenomena and actions from the perspectives of psychology, anatomy, and instrumental science. It aimed to establish the scientific basis of the scope by researching the relevant literature and including the examples that are within the scope of the subject from the past to the present.  

Keywords