WOLFGANG AMADEUS MOZART’IN K.622 LA MAJÖR KLARİNET KONÇERTOSUNUN VİYOLA İÇİN DÜZENLEMESİNİN İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2022-134
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-15 21:58:07.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 196-209
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Wolfgang Amadeus Mozart, klasik dönemin en önemli ve üretken bestecilerinden biridir. Yalnızca otuz beş yıl yaşamış olan besteci yaşadığı dönemde oldukça popüler olan keman ve piyano gibi enstrümanların yanı sıra çok da popüler olmayan, armoniyi tamamlayıcı nitelikte ya da bir enstrüman topluluğunun üyesi olarak kullanılan enstrümanları da ön plana çıkaran eserler vermiştir. Klasik dönemde henüz yapısal kimliği tam olarak oturmamış olan viyolayı ön plana çıkartan eserler üretmiş olmasına rağmen solo viyola için bir sonat ya da konçerto bestelememiştir. Yaylı çalgı icracılarının hem eğitim aşamalarında hem de profesyonel müzik hayatlarında oldukça önemli olan bu döneme ait viyola repertuvarında oldukça az eser bulunmaktadır. W. A. Mozart’ın 1791 yılında solo klarinet ve orkestra için bestelediği ve kısa süre sonra solo partisinin viyola için düzenlemesi yapılan K.622 La Majör konçertosunun viyola repertuvarında önemli bir boşluğu doldurduğu için oldukça değerli olduğu düşünülmektedir. Bu makalede W. A. Mozart’ın hayatı ve K.622 La Majör Klarinet Konçertosunun viyola için düzenlemesi ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Wolfgang Amadeus Mozart is one of the most important and productive composers of the classical period. The composer, who lived only thirty-five years, produced works that highlight the instruments that were not very popular, complementing harmony or used as a member of an instrument ensemble, as well as instruments such as violin and piano, which were very popular during his lifetime. Although he produced works that brought to the fore the viola, whose structural identity was not fully established in the classical period, he did not compose a sonata or a concerto for solo viola. There are very few works in the viola repertoire of this period, which is very important both in the education stages and in the professional music life of string instrument performers. K.622 A Major Concerto, composed by W. A. Mozart for solo clarinet and orchestra in 1791 and arranged for viola in its solo part, is considered to be quite valuable as it fills an important gap in the viola repertoire. In this article, the life of W. A. Mozart and the arrangement of the K.622 A Major Clarinet Concerto for viola are discussed.

Keywords