AYLA KUTLU’NUN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 468-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyat dünyamızda 1990’lar da yerini alan Ayla Kutlu, sonrasında edebi dünyamızda önemli izler bırakmıştır. Her ne kadar eserlerinde bireylerin kişisel ve psikolojik yönleri dikkat çekse de arka planda toplumsal Türkiye anlatısı vardır.  Bu çalışma edebiyatımızın öncü kadın yazarlarından Ayla Kutlu’yu odağına alarak, yazarın yazın dünyasına bir giriş yapmaktadır. Makalede yazarın hayatı ve edebi kişiliği ele alınmaktadır. Yunus Nadi ve Sait Faik Hikaye ödülleri gibi önemli nişanları bulunan yazarın çok fazla sayıda eseri bulunmaktadır. Ateş Üstünde Yürümek, Zaman da Eskir, Asi, Hoşçakal Umut, Kadın Destanı, Cadı Ağacı eserlerinden bazılarıdır. Bunların yanında Merhaba Sevgi, Yıldız Yavrusu, Küçük Mavi Tren, Harika İkizler gibi çocuk edebiyatı alanında da eserleri bulunmaktadır. Bir nevi otobiyografik bir anlatı olan Zaman da Eskir çalışması yazarın ilk 22 yılını ele alır. Bunun dışında Kadın Destanı manzumesi yazarın kadın çalışmaları alanında verdiği eserler arasında sayılabilir. Bu çalışma mitolojik kadın figürünü çağdaş kadın hikayesine bağlama çabası dikkat çeker. Bu çalışma edebiyatımızın öncü kadın yazarlarından Ayla Kutlu’yu odağına alarak, yazarın yazın dünyasına bir giriş yapmaktadır. Bu çalışmada daha çok yazarın kendi düşüncülerine odaklanılmaktadır. Makalede yazarın hayatı ve edebi kişiliği kendi görüşleri doğrultusunda ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

Ayla Kutlu took her place in our world of literature in the 1990s, and then left important traces in our literary world. Although the personal and psychological aspects of individuals draw attention in his works, there is a social Turkey narrative in the background. This study focuses on Ayla Kutlu, one of the leading female writers of our literature, and makes an introduction to the author's world of literature. The article deals with the life and literary personality of the author. The author, who has important engagements such as Yunus Nadi and Sait Faik Story awards, has many works. Walking on Fire, Time Gets Old, Rebel, Goodbye Hope, Epic of Women, Witch Tree are some of his works. In addition to these, he has works in the field of children's literature such as Hello Sevgi, Yıldız Cub, Little Blue Train, and Wonderful Twins. The work of Eskir in Time, which is a kind of autobiographical narrative, deals with the first 22 years of the author. Apart from this, the Woman Epic poem can be counted among the works of the author in the field of women's studies. This study draws attention to the effort to connect the mythological female figure to the contemporary female story. This study focuses on Ayla Kutlu, one of the leading female writers of our literature, and makes an introduction to the author's world of literature. This study focuses more on the author's own thoughts. In the article, the author's life and literary personality are discussed in line with his own views.

Keywords