A.H. TANPINAR’IN HAYATI VE ESERLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 12:39:48.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 435-445
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk edebiyatı üzerinde son yıllarda üzerinde en çok araştırma yapılan edebiyatçılar arasında Tanpınar gelmektedir. Onu önemli kılan özelliklerin başında, toplumsal sorunlara ustaca çözümler bulma gayreti içerisinde olmasıdır. Müslüman bir toplumda yaşayan Tanpınar, haliyle dini konulardan da sıklıkla söz etmiş, din-ahlak ilişkisine dair dikkat çekici yaklaşımlar ortaya koymuştur. Onun hayata ve topluma dair yaklaşımlarının arka planında güçlü bir edebi bakış açısı yatmaktadır. Toplumsal meselelere duyarlı, kendisini insanlığın sorunlarına çözümler üretmek noktasında mesul gören bir edebiyatçı olarak kendini tanımlayan Tanpınar’ın bu makalede derli toplu bir şekilde hayatından, eserlerinden ve edebiyattaki konumundan söz edilecektir.  Oldukça farklı bir kişiliğe ve dünya görüşüne sahip olan, edebiyat düşüncesini tarih ve estetik gibi alanlarla destekleyen ve toplumun sorunlarına geniş bir perspektiften eğilen ve böylesi zengin bir edebiyat kültürüne sahip olan Tanpınar’ın hayatının ve eserlerinin inceleme konusu yapılması, onun çalışmalarını daha iyi anlayabilmek için önemli bir adım teşkil etmektedir. İşte bu makale mezkur amaca matuf kaleme alınmıştır.

Keywords

Abstract

Tanpınar is one of the most researched authors of Turkish literature in recent years. One of the characteristics that make him important is that he strives for ingenious solutions to social problems. Tanpınar, who lives in a Muslim community, naturally spoke often about religious issues and presented remarkable approaches to the relationship between religion and morality. Behind his approach to life and society is a strong literary perspective. Tanpınar, who defines himself as a writer who is sensitive to social issues and considers himself responsible for producing solutions to mankind's problems, will be discussed in this article about his life, work and his position in literature. It is important to examine the life and works of Tanpınar, who has a very different personality and worldview, supports literary thought with fields such as history and aesthetics, deals with the problems of society from a wide perspective, and has such a rich literary culture, in order to better understand his works. constitutes a step. This article has been written for the aforementioned purpose.

Keywords


 • Akay, O. (2006), Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar, Dergâh Yayınları.

 • Akün, Ö. F. (1962), Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 12, s. 1-32.

 • Kaplan, Mehmet, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Antalyalı Bir Genç Kıza Mektup, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2001, S. 217-230.

 • Tanpınar (1949), Huzur, İstanbul, Remzi Kitabevi

 • Tanpınar (1990) ,“Sahnenin Dışındakiler”, İstanbul: Dergâh Yayınları.

 • Tanpınar (2008), “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Dergâh Yayınları, İstanbul.

 • Tanpınar, A. H. (1975), Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Hikayeler. Nakışlar Yayınevi, İstanbul.

 • Tanpınar, A. H. (1975), Abdullah Efendi’nin Rüyaları. Hikayeler. Nakışlar Yayınevi, İstanbul.

 • Tanpınar, A.H. (2019), Yaşadığım Gibi, Haz. Birol Emil, İstanbul, Dergâh Yayınları.

 • Tanpınar, Ahmet Hamdi, (2007) Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Baş Başa, Hz. İnci Enginün, Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları, İstanbul, , S. 33.

 • Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yaşadığım Gibi, (Hazırlayan: Birol Emil), İstanbul 2000, S. 33.

 • Tanpınar, Ahmet Hamdi, (1970); Yaşadığım Gibi, Ahmet Sait Matbaası, İst., 1970.

 • Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1992.

 • Topçu, N. (1998), İslam ve İnsan, Dergâh Yayınları, İstanbul.

 • Türkan Erdoğan, “Türkiye’de Edebiyat Sosyolojisinin Gelişimi Üzerine Düşünceler”, Edebiyat Sosyolojisi, ed. Köksal Alver (Ankara: Hece Publications, 2006), 212-214.

                                                                                                    
 • Article Statistics