VERGİ İDARELERİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ: SEÇİLİ ÜLKE ÖRNEKLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-134
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-31 13:15:32.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 394-410
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günlük yaşam ve insan faaliyetleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan dijitalleşme, hayatın birçok alanında olduğu gibi ülkelerin vergi politikalarını ve uygulama yöntemlerini yeniden şekillendirmektedir. Dijitaleşme ile birlikte mevcut vergilendirme kuralları birçok alanda yetersiz kalmaya başlamıştır. Dolayısıyla vergi idarelerinin geleneksel vergi yönetim modellerini terk ederek yeni modelleri kullanması gerekmektedir. Vergi idarelerinin dijitalleşmesi kaçınılmazdır. Ancak, çok da kolay değildir. Vergi idarelerinin dijitalleşmesi, vergi idarelerinin örgütlenme şeklinde ciddi radikal değişiklikler yapılmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda, vergi idarelerinin dijitalleşmesi ileri düzeyde teknoloji gerektirmektedir ve söz konusu teknolojiler de oldukça maliyetlidir.Çalışmadaki amacımız, dijitalleşmenin vergi sistemleri üzerindeki etkisini, vergi idarelerinin dijital dönüşüm süreçlerini seçili ülke örnekleri üzerinden değerlendirmeye çalışmaktır. Çalışma sonucunda seçili ülke örnekleri olan ABD, Çin, Brezilya ve Türkiye’nin vergi sistemlerinde dijital dönüşümü oldukça önemsedikleri ve bu kapsamda vergi idarelerinin her geçen gün giderek artan elektronik tabanlı vergi uygulamalarını kullanmaya başladıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Digitalization, which has a strong impact on daily life and human activities, reshapes tax policies and implementation methods of countries, as in many areas of life. With digitalization, the existing taxation rules have begun to be insufficient in many areas. Therefore, tax administrations should abandon traditional tax management models and use new models.The digitization of tax administrations is inevitable. However, it is not so easy. The digitalization of tax administrations requires radical changes in the way tax administrations are organized. At the same time, the digitalization of tax administrations requires advanced technology and these technologies are also very costly.Our aim in the study is to try to evaluate the impact of digitalization on tax systems and the digital transformation processes of tax administrations through selected country examples. As a result of the study, it has been concluded that the USA, China, Brazil and Turkey, which are the examples of selected countries, attach great importance to digital transformation in their tax systems and in this context, tax administrations have started to use electronic-based tax applications that are increasing day by day.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics