1975-1978 DÖNEMINDE TÜRKIYE'YE UYGULANAN EKONOMIK YAPTIRIMLARIN ETKISI VE SAVUNMA SANAYIININ GELIŞIM AŞAMALARI

Author:

Year-Number: 2022-133
Number of pages: 390-408
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Savunma sanayi sektörü, Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle son yıllarda en önemli ve en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerden biridir. Sadece ordu ve personel ile sınırlı kalmayıp, Türkiye Cumhuriyeti diğer ülkelere de birçok savunma sistemi ve askeri teçhizat ihraç etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti şimdi canlı bir savunma sanayisine sahipken, bundan neredeyse 45 yıl önceki (Kıbrıs'taki askeri harekatı öncesi) gibi değildi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki iç çatışmanın tırmanması nedeniyle Türkiye, adadaki binlerce Kıbrıslı Türk'ü korumak için 20-7-1974'te askeri güçlerini gönderdi. ABD, Türkiye'nin harekâtına karşı çıktı ve 1975'te Türkiye'ye üç yıl süren ekonomik yaptırımlar ve silah ambargosu uyguladı. Bu makale, tarihsel bir yaklaşımla, ABD silah ambargosunun temsil ettiği ekonomik yaptırımların Türkiye'nin savunma kapasitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmeye ve ambargonun Türk savunma sanayisinin gelişimini nasıl etkilediğini incelemeye çalışmaktadır. Ambargonun Türk ekonomisi ve savunma kapasitesi üzerinde ciddi bir etkisi oldu çünkü Kıbrıs'taki askeri operasyon askeri ve lojistik desteğe ihtiyaç duyuyordu ve Türkiye o dönemde askeri ikmallerinin çoğu için ABD'ye bağımlıydı. Ekonomik yaptırımların ve silah ambargosunun etkilerini hisseden Türkiye, kendi savunma sanayisini geliştirmek için bugüne kadar devam eden bir program başlattı. Makale, ambargonun o dönemde sorunlara yol açsa da, nihayetinde Türkiye'nin güçlü savunma sanayileri yaratmasına ve bu alanda diğer ülkelere daha az bağımlı hale gelmesine yardımcı olduğu sonucuna varmaktadır.

Keywords

Abstract

The defense industry sector is one of the most important and fastest growing economic sectors in the Republic of Turkey, especially in recent years. It is not only limited to the army and personnel, but the Republic of Turkey is also exporting many defense systems and military equipment to other countries. While the Turkish Republic now has a vibrant defense industry, it was not like it was now almost 45 years ago (before its military operation in Cyprus). Due to the escalation of the internal conflict in the Republic of Cyprus, Turkey sent its military forces on 20-7-1974 in order to protect the thousands of Turkish Cypriots on the island. The United States opposed the Turkish operation and imposed economic sanctions and an arms embargo on Turkey in 1975 that lasted for three years. This article by using the historical approache attempts to assess the effects of the economic sanctions represented by the US arms embargo on Turkey's defense capacity and examine how the embargo affects the development of the Turkish defense industry. The embargo had a serious impact on the Turkish economy and defense capacity because the military operation in Cyprus required military and logistical support, and Turkey at that time was dependent on the United States for many of its military supplies. Sensing the effects of economic sanctions and the arms embargo, Turkey began a program to develop its own defense industries, which is still progressing to this day. The thesis concludes that while the embargo caused problems at the time, it eventually helped Turkey create strong defense industries and become less dependent on other countries in this field.

Keywords