THE COMPETITION BETWEEN HUMANS AND ANIMALS IN THE BEAR BY WILLIAM FAULKNER

Author:

Year-Number: 2022-133
Number of pages: 136-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada William Faulkner'ın Ayı (1942) adlı eserindeki insan hayvan çekişmesi konu alınmaktadır. Giriş bölümünde araştırmacının kişisel deneyiminden yola çıkarak ayı oynatma geleneğine değinilir. Bu kişisel anekdotta (araştırmacının çocukken seyrettiği bir ayı oynatma olayında) ayının sahibini öldürmesinin bir içgüdü mü yoksa bir intikam duygusu mu olduğu tartışılır. Hayvanların duyguları olup olmadığı tartışılır. İnsan ve ayı arasındaki güç savaşına örnek teşkil etmesi açısından bu duruma uygun olarak William Faulkner'ın Ayı isimli eseri seçilmiştir. İnsan ve doğa arasında kurulması arzu edilen yeni bir etik anlayış olarak ortaya atılan “Toprak Etiği” kavramı ile Faulkner'ın eseri arasında bağlantı kurulur. Sonuç bölümünde eserde doğa insan ilişkisinin nasıl gerçekleştiği verilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the human-animal conflict in William Faulkner's work The Bear (1942) is discussed. In the Introduction, the tradition of bear dancing is mentioned based on the personal experience of the researcher. In this personal anecdote (a bear dance that the researcher watched as a child), it is debated whether the bear's killing of its owner was an instinct or a vengeance. It is debated whether animals have feelings or not. In accordance with this situation, William Faulkner's The Bear was chosen as an example of the power struggle between man and bear. A connection is established between the concept of "Land Ethic", which was put forward as a new ethical understanding that is desired to be established between man and nature, and Faulkner's work. In the conclusion part, it is given how the nature-human relationship is realized in the work.

Keywords