“HİKÂYE HARİTASI” YÖNTEMİYLE KEMALETTİN TUĞCU’NUN ÖYKÜLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-05 08:06:51.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 26-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eserlerinde genel olarak acıma duygusu ve sevgi temalarını işleyen Tuğcu’nun öykülerini, 1980 yılına kadar geçen süreç içerisinde yetişen birçok kuşak okumuş ve onun karamsar eserleriyle büyümüştür.  Günümüzde orta yaşlı olarak adlandırdığımız insanlar, geçmişte Kemalettin Tuğcu’nun eserleriyle büyümüş olsalar da yazarın kaleme aldığı çok sayıda kitabın bugün çocuklar için uygun olmadığını düşünen önemli bir kesim vardır. Ancak yazarın genel anlamda çocuklara okumayı sevdirmesi ve Türkçeyi başarılı bir şekilde kullanması, onu Türk çocuk edebiyatı içerisinde oldukça önemli kılmaktadır.      Romanlar ve öyküler; zaman, mekân, olay ve kişi olmak üzere dört temel öğeden oluşarak; aile ile okuldan sonra çocukların sağlıklı gelişimine doğrudan katkı yapan edebî eserlerdir. Bundan dolayı çocuklar için eserler kaleme alınırken özellikle yaş grubuna dikkat edilmeli, onun dünyasından hareketle gerçekçi, idealize edilmemiş, örnek teşkil edecek olaylar ve karakterler oluşturulmaya gayret gösterilmelidir. Edebî eserlerin, çocuklara faydaları geçmişten itibaren birçok bilim insanının dikkati çekmiş ve buna bağlı olarak söz konusu edebî eserler üzerine yapılan incelemeler, günümüze gelene kadarönemli bir noktaya erişmiştir.  Bu makalede de Türk çocuk edebiyatı içerisinde ismi sürekli tartışılan Kemalettin Tuğcu’dan seçilen öyküler (Babam ve Ben, Deniz Kızı, Sokak Köpeği), “hikâye haritası” yöntemiyle çözümlenecektir. Böylece metinleri oluşturan elementler en somut şekilde tespit edilip görsellerle destekleneceğinden söz konusu öyküler çocuklar açısından daha çok işlevsellik kazanacaktır.

Keywords

Abstract

Many generations, who grew up in the period until 1980, have read the stories of Tuğcu, which generally deals with the themes of pity and love in his works, and they grew up with his pessimistic works. Although the people we call middle-aged today grew up with Kemalettin Tuğcu's works in the past, there is an important part of the society who thinks that many of the books written by the author are not suitable for children today. However, the author's ability to make children love reading in general and his successful use of Turkish make him very important in Turkish children's literature. Novels and stories are literary works that consist of four basic elements: time, place, event and person, and contribute directly to the healthy development of children after school and family. For this reason, particular attention should be paid to the age group when writing works for children. An effort should be made to create realistic, not idealized, exemplary events and characters based on the world of children. The benefits of literary works for children have attracted the attention of many scientists from the past. Accordingly, the studies on the literary works in question have reached an important point until today. In this article, selected stories (My Father and Me, Mermaid, Street Dog) from Kemalettin Tuğcu, whose name is constantly discussed in Turkish children's literature, will be analyzed using the “story mapping” method. Thus, the elements that make up the texts will be determined in the most concrete way and supported by visuals, and the stories in question will gain more functionality for children.

Keywords


 • bir kavram” (Recep, 2004, s. 5) olduğu görülmektedir. Oğuzkan, çocuk edebiyatı için “Usta

 • ve yazılı ürünlerin tümüne çocuk edebiyatı adını veriyoruz” (Dilidüzgün, 2004, s. 10) demiştir.

 • zorunda’’ (Meriç, 1987, s. 4) olduğumuzu belirterek bu hususun altını çizmiştir. Binbaşı Ali Galip Bey ve Şaziment Hanım’ın iki çocuğundan biri olan Kemalettin Tuğcu,

 • yüzden sakat kaldım” (Tuğcu, 2004, s. 48). Çocuklara okumayı sevdirmesi ve bu sevgiyi alışkanlığa dönüştürmesi Kemalettin

 • Eserlerinde genel olarak acıma duygusu ve sevgi temalarını işlemiştir. 1980 yılına kadar geçen

 • 2022, s. 201). Hikâye haritası; dekor, ana ve yardımcı karakterler, hikâyeyi başlatan olay, problem ve

 • ya da dinleyeceği metnin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır” (Doyumgaç, 2016, s. 214).

 • sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanabilir (Şimşek ve Yıldırım, 2013). Çalışmanın Örneklemi Çalışmanın örneklemini Kemalettin Tuğcu’nun “Babam ve Ben” (2000), “Deniz Kızı”

 • (2003) ve “Sokak Köpeği” (2017) adlı eserleri oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı örneklemenin

 • hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Şimşek ve Yıldırım, 2013, s. 218).

 • bir araç olarak çocukların karşılaştıkları, ilk özgün dil modelleridir” (Sever, 2003, s. 137).

 • Dilidüzgün, S., Sever, S., Öztürk, A., & Adıgüzel, Ö. (2004). Çocuk Edebiyatı. Anadolu Üniversitesi.

 • Doyumgaç, İ. (2016). Ömer Seyfettin hikâyelerinin hikâye haritası yöntemine, metin elementlerine ve çocuk edebiyatına göre incelenmesi. Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 4(8), 211-234.

 • Kaya, M., & Aydın, E. (2022). Kemalettin Tuğcu’nun eserlerinin ortaokul öğrencilerinin merhamet duygusuna etkisinin değerlendirilmesi. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 27(Nisan), 199-210.

 • Meriç, C. (1987). Çocuk Edebiyatı. Mustafa Ruhi Şirin (Ed.), Çocuk Edebiyatı Yıllığı içinde s. 3-13. Gökyüzü.

 • Nas, R. (2004). Örneklerle Çocuk Edebiyatı. Ezgi.

 • Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Kök.

 • Tuğcu, K. (2000). Babam ve Ben. Damla.

 • ________. (2003). Deniz Kızı. Damla.

 • ________. (2017). Sokak Köpeği. Damla.

 • Tuğcu, N. (2004). Sırça Köşkün Masalcısı, Kemalettin Tuğcu’nun Yaşam Öyküsü. Can.

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin.

                                                                                                    
 • Article Statistics