VİŞEGRAD (V4) ÜLKELERİNDE KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-133
Number of pages: 278-294
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, V4 ülkelerinin rekabet gücü Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) ve Göreli İhracat Avantajı (RXA) Endeksleri ile analiz edilmiştir. RCA Endeksi analiz sonuçlarına göre, 66 ürün grubunda Polonya’nın 35, Çekya’nın 27, Macaristan’ın 23, Slovakya’nın ise 20 ürün grubunda rekabet avantajı bulunmaktadır. V4 ülkeleri içinde en çok rekabet avantajına sahip ülkenin Polonya olduğu görülmektedir. RXA Endeksi analiz sonuçları da RCA Endeksi ile benzerlik göstermektedir. Her iki endekse göre de nicel olarak rekabet avantajına sahip oldukları ürün gruplarının sayısı aynıdır. V4 ülkelerinde genel olarak emek ve hammadde yoğun ürün gruplarında rekabet gücü bulunsa da katma değeri yüksek ürün gruplarının bazılarında da rekabet gücü bulunmaktadır. Bu da V4 ülkelerinin ihracat portföyü açısından pozitif bir durumdur.

Keywords

Abstract

In the study, the competitiveness of V4 countries was analyzed with the Revealed Comparative Advantage (RCA) and Relative Export Advantage (RXA) Indices. According to the results of the RCA Index analysis, Poland has a competitive advantage in 35 product groups, Czechia has 27, Hungary has 23 and Slovakia has a competitive advantage in 20 product groups. It is seen that Poland has the most comparative advantage among the V4 countries. The RXA Index analysis results are also similar to the RCA Index. According to both indices, the number of product groups in which they have quantitative comparative advantage is the same. Although there is a competitiveness in labor and raw material intensive product groups in V4 countries, some of the product groups with high added value also have competitiveness. This is a positive situation for the export portfolio of V4 countries.

Keywords