ELEKTRONİK JAKARLI YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KAPAK İLMEK AYARININ JAKARLI ÖRME KUMAŞLARIN GRAMAJ VE SIKLIĞINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-05 08:00:14.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 309-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örme bir tekstil yüzeyi oluşturma tekniklerinden biridir. Örme kumaş üretim yöntemlerinden biri olan atkılı örmede kumaşlar çoğunlukla elektronik veya mekanik özelliğe sahip yuvarlak örme makinelerinde üretilmektedir. Örme kumaşlar kullanım alanları her geçen gün genişleyen, bu genişlemeyle birlikte farklı yapısal veya fiziksel özelliklere sahip kumaşların üretilmesini de gerekli kılan bir sektördür. Örme işletmeleri kumaş üretimlerini istenilen talebe uygun gerçekleştirmekte, farklı kumaş denemeleri yapmayı tercih etmemektedirler. Bu durum örme işletmelerine sınırlı bir üretim alanı çizmekte, yeni ya da farklı olanı ortaya koymak yönünde bir girişim oluşturmamaktadır. Bu araştırmada farklı makine inceliklerine sahip elektronik jakarlı yuvarlak örme makinelerinde kapak ilmek ayarının örme kumaşların gramaj ve sıklıkları üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla 18E ve 20E makine inceliklerine sahip elektonik jakarlı örme makinelerinde kapak ilmek ayarı tasarım değişkeni olarak ele alınarak ayar en sıkıdan en gevşeğe doğru değiştirilmiştir. Ayar değişiminin örme kumaşların gramaj ve sıklıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için kumaşlardan numune alma işlemi, metrekare gramaj ölçümleri ve ilmek sıklık tayinleri TSE’nin ilgili standartlarına göre yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kapak ilmek ayarının farklı makine inceliklerinde üretilen jakarlı örme kumaşların gramajları ve sıklıkları üzerinde etkisi olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Knitting is one of the techniques of creating a textile surface. The fabrics usually manufactured using electronic or mechanical round knitting machines in weft knitting, one of the methods of manufacturing knitted fabrics. Knitted fabric is a sector the areas of use of which continuously broaden and which requires manufacture of the fabrics with different structural and physical properties in line with this broadening. Knitting businesses perform fabric manufacture according to demand and do not prefer to try different fabrics. This defines a limited manufacturing area in knitting businesses and does not lead to an attempt to perform new or different things. This research aims at revealing the effect of cover stitch setting in electronic jacquard round machines with different machine thicknesses on the weight in grams and stiffness of knitted fabrics. For this purpose, the cover stitch setting in electronic jacquard round machines with machine thicknesses of 18E and 20E is taken as a variable of design and the setting was changed from the stiffest to the least stiff. Fabric sampling, square meter weight measurements and stitch stiffness determinations were performed in conformity with the relevant standards of TSE (Turkish Standards Institution) in order to reveal the effect of setting change on the weight in grams and stiffness of knitted fabrics. According to the findings obtained, it has been observed that the cover stitch setting had effect on the weight in grams and stiffness of jacquard knitted fabrics produced in different machine thicknesses.

Keywords