ASKERİ NAKİL MERKEZİ OLARAK TRABZON (1826 NUMARALI ŞERİYYE SİCİLİNE GÖRE)

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-22 12:25:17.0
Language : Türkçe
Konu : Yeniçağ Tarihi
Number of pages: 184-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Trabzon, deniz ulaşım imkânına sahip oluşu ve doğu transit yolunun kavşak noktasında bulunması nedeni ile askeri sefer açısından mühimdir. Saha, bilhassa Osmanlı Devleti’nin İran ve Kafkasya seferlerinde, payitahttan ve diğer bölgelerden gelen mühimmatın sefer bölgelerine aktarımında anahtar rol oynamıştır. Mühimmat naklinde yaşanan hareketlilik, doğal olarak dönemin kaynaklarında kayıt altına alınmıştır. Trabzon limanına ulaşan sefer mühimmatının nakli, zarar görmeden türü ve değerine göre stoklanması ve ulaşım için gerekli yevmiye ile ulaşım araçlarının temini gibi konular detaylarıyla defterlere kaydedilmiştir. İncelelenilen 1826 numaralı Trabzon Şeriyye Sicilinden (H. 1038-1039, M. 1628-1630 ve H. 1112-1114, M. 1700-1703) elde edilen verilere binaen, bu çalışmada şehrin askeri nakil merkezi olarak rolü yorumlanacaktır.

 

Keywords

Abstract

Geographical position has an undeniable role in miltary operations. Therefore Trabzon has an importance in such operations becuse of her key positions on intersection of the east transit way and being on the shore of Blacksea. The area has took part especially on ammunition transferring to the campaign of İran and Caucasus regions. Those activities innately reflets to the written sources of the era. The ammunitions that arrived to the harbor of Trabzon, has been recorded with details; storage by their kind without any damages, their transfers to the related area and the vessles and their rental costs. The the city’s role on such campaigns will be evaulated based on the 1826 numbered Trabzon Court Records H. 1038-1039, M. 1628-1630 ve H. 1112-1114, M. 1700-1703).

 

Keywords