SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 347-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sokak sağlıklaştırma çalışması, tarihi değeri olan ve korunması gereken sokakların tespit edilerek uygun şekilde projelerinin hazırlanmasıdır. Bu projeler kentsel ölçekten sokak ölçeğine inerek gerekli mühendislik projeleriyle birlikte rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini de içerir. Zamanla yıpranan, kısmen niteliği kaybolan önemli sokaklar sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla günümüze kazandırılmaktadır. Yüksek maliyet gerektiren çalışmalar genellikle belediyeler tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmada sokak sağlıklaştırması üzerine yapılan çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu doğrultuda seçilen 10 üniversite kütüphanesinde ‘’cephe sağlıklaştırma’’, ‘’cephe iyileştirme’’, ‘’sokak sağlıklaştırma’’, ‘’sokak iyileştirme’’ anahtar kelimeleri aratılmıştır. Çıkan sonuçlardan bu kavramları metin içerisinde içermeyen çalışmalar kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir. Kapsam içi olan 20 çalışma yayınlandığı yıl, yayınlandığı dergi, yazar sayısı, yazar adları, yazarların uzmanlık alanı, yazarların unvanları, anahtar kelime sayısı, anahtar kelime dağılımı, sayfa sayısı, kaynak türü ve içeriğine göre incelenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilerek sokak sağlıklaştırması üzerine yapılmış çalışmaların analiz edilmesi ve yapılacak gelecek çalışmalara altlık hazırlanması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Street rehabilitation is the preparation of suitable projects by identifying the streets that have historical value and need to be protected. These projects include the necessary engineering projects from urban scale to street scale, as well as rolove, restitution and restoration projects. Important streets that have worn out over time and partially lost their quality are brought to the present day with street rehabilitation works. Studies that require high costs are generally carried out by municipalities. In this study, studies on street rehabilitation were examined by bibliometric analysis method. In this direction, the keywords of "facade improvement", "facade improvement", "street rehabilitation", "street improvement" were searched in 10 selected university libraries. Studies that did not include these keywords in the text from the results were evaluated as out of scope. The 20 studies included in the scope were examined according to the year they were published, the journal in which they were published, the number of authors, the names of the authors, the specialization of the authors, the titles of the authors, the number of keywords, the distribution of keywords, the number of pages, the type of source and their content. By evaluating the data obtained, it is aimed to analyze the studies on street rehabilitation and to prepare a base for future studies.

Keywords