ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNE SANATSAL BİR MÜDAHALE: ATIK METALLERDEN HEYKEL UYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 264-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Atık malzeme kullanımı heykel sanatında avangart yenilikler meydana getirmektedir. Sanatçı açısından atık malzeme kullanımı, sanatçının duygu ve düşüncelerini ifade edebilme fırsatı sunmasının yanı sıra, zamanın tanıklığını yapıt üzerinden ortaya koymasına da katkı sağlamaktadır. Bu nedenle dönemin tanığı olan sanatçı yapıtlarını farklı mekânlar üzerinden izleyicisine aktarma eğilimindedir. Üniversite yerleşkeleri de kamusal alanlar olarak sanatsal uygulamalarda yenilikçi yaklaşımlar ile sanat yapıtı uygulamalarının konumlandırılmasında özel bir yere sahiptir. Özellikle atık malzeme kullanımı gibi yöntemlerle; eğitici, yenilikçi ve özgün heykel uygulamaları toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kampüs yerleşkelerinde geri dönüşüm süreçleri ile bağlantılı bir şekilde potansiyel kaynak olarak değerlendirilmektedir.  Bu araştırmada da Atatürk üniversitesi yerleşkesi içerisinde atık metaller ile gerçekleştirilen heykel uygulaması, atık metallerin toplanması ve yeniden dönüştürülmesi fikriyle sanat yapıtı üretim sürecinde değerlendirilmiştir. Araştırmaya konu olan heykel uygulamasında kullanılan atık malzemelerin toplanma süreci; kentsel dönüşüm süreci kapsamında yıkılan mahalle evlerinden elde edilen çatı sacları, kapı ve pencere metal aksamları bir araya getirilerek sonuçlandırılmıştır. Bu kapsamda kampüs yerleşkesi heykel uygulaması geçmişe ait izleri üzerinde barındırmaktadır. Malzemedeki yaşanmışlıklar açısından izleyici eser arasındaki bağ kurma, kültürel açıdan hatırlama, bellekte yer etme yeniden üretim gibi kavramlar ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The use of waste materials, avant-garde actuality in sculpture art. The use of material, which can be an artist, will contribute not only to presenting the experience and to impress, but also to revealing its production from his work. It is used to influence the viewer over the things that have to do with the content University campuses, as public spaces, have a special place in the positioning of artistic practices and innovative approaches in artistic practices. Especially with methods such as the use of waste materials; educational, innovative and original sculpture applications are considered as potential resources in connection with recycling processes in campus campuses in order to raise awareness in the society. In this research, the sculpture application made with waste metals in the campus of Atatürk University was evaluated in the production process of the artwork with the idea of ​​collecting and recycling waste metals. The collection process of the waste materials used in the sculpture application, which is the subject of the research; The roof sheets, door and window metal parts obtained from the demolished neighborhood houses within the scope of the urban transformation process were brought together and concluded. In this context, the sculpture application of the campus contains traces of the past. In terms of the experiences in the material, concepts such as linking the spectator work, remembering in terms of culture, memory and reproduction are discussed.

Keywords