KURGUDAN OLGUYA: NURİ BİLGE CEYLAN’IN AHLAT AĞACI

Author:

Year-Number: 2022-132
Number of pages: 119-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu eserde Türkiye’nin en tanınmış yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi olan Ahlat Ağacı konu edinilmiştir. Makalede, filmin hikayesi kısaca anlatıldıktan sonra, Ahlat Ağacı filmi ile bağlantılı bir şekilde olgu-kurgu ikili karşıtlığı tartışılmaktadır. Olgu ve kurgu konusundaki ilgili, sinema ve kurgusal diğer eserler ile bağlantılı tartışmalar kuramsal bazda izlenerek, filmin, kurgusal karakterine rağmen bazı olguları yansıttığına hatta bazen direkt olarak verdiğine vurgu yapılmaktadır. Aynı zamanda makalede, konunun sosyo-felsefi yönlerine, karakterlerin analizi yoluyla da değinilmektedir. Ahlat Ağacı’nda, Nuri Bilge Ceylan’ın, insanı merkeze alarak, günümüz Türkiye’sindeki en önemli ve acilen ele alınması gereken, işsizlik, sosyal dışlanma ve toplumsal ayrışmalar gibi sorunlara dikkat çektiği vurgulanmaktadır. Bu çalışma, özellikle filmin iki ana karakterine odaklanarak — Sinan (Doğu Demirkol) ve İdris (Murat Cemcir) — olgusal sorunları sosyo-felsefi olarak ele almakta ve Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminin sosyal ve politik problemlere yer verdiğini ve bu yanı ile kendisinin diğer filmleri dikkate alındığında en politik filmi olduğunu öne sürmektedir.

Keywords

Abstract

This work examines The Wild Pear Tree (2018), the latest work by one of Turkey’s best and best-known directors, Nuri Bilge Ceylan. In the paper, after a quick overview of the story of the film, I discuss the fact–fiction dichotomy in relation to The Wild Pear Tree. Following some related theoretical discussions on the issue of fact and fiction terms in cinema and in fictive works, I stress in this paper that the film reflects and also asserts some social facts despite its fictive character. I also dwell on the characters, focusing on the socio-philosophical aspects of the issue. In this film, I argue that, by centring on the human Ceylan touches upon some of the most significant and urgent social problems of our era in Turkey: unemployment, social exclusion, urban–rural and educated–uneducated dichotomies, among others.  Focusing on the two main characters, Sinan (played by Doğu Demirkol) and İdris (played by Murat Cemcir), this study underlines the factual problems socio-philosophically and supports the claim that The Wild Pear Tree, in Ceylan’s style, touches on political (as he himself says in an interview) and social problems more than his other films do and thus can be regarded as his most political film.

Keywords