BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ŞİRKETLERİNİN DEĞER ANALİZİNİN QUANTİLE REGRESYON YÖNTEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-22 12:22:21.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 123-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda tüm dünyada artan değere dayalı anlayışının sonucu olarak şirketlerin değerlerinin gerçekçi olarak belirlenmesi son derece önemli bir hâl almıştır. Şirket değerlerinin belirlenmesi ile ilgili birçok ölçüt geliştirilmektedir. Bu çalışmada şirket değerini temsil eden ölçütlerden olan standardize edilmiş Pazar katma değeri (Market Value) ile şirket performansı ölçen ölçütler arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç ile BIST Sürdürülebilirlik endeksine yer alan ve verilerine ulaşılabilen 30 şirketin 2014-2021 yılları arasındaki finansal veriler kullanılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Quantile (Kantil) Regresyon yöntemi ile test edilmiştir. Ulaşılan ampirik veriler sonucunda, pazar katma değeri ile aktif karlılık oranı ve fiyat kazanç oranı arasında anlamlı bir ilişki varlığı belirlenmiştir.  

Keywords

Abstract

As a result of the increasing value-based understanding all over the world in recent years, it has become extremely important to determine the values of companies realistically. Many criteria are being developed for the determination of company values. In this study, it is aimed to examine the relationship between the standardized Market Value, which is one of the criteria representing the company value, and the criteria that measure company performance. For this purpose, the study was carried out by using the financial data of 30 companies included in the BIST Sustainability index and whose data can be accessed between the years 2014-2021. The data used in the study were tested with the Quantile Regression method. As a result of the empirical data, it was determined that there is a significant relationship between market value added, return on assets ratio and price earnings ratio.

Keywords