ERGENDEKİ BEDEN ALGISI, BENLİK ALGISI VE MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN ERKEN DÖNEMDEKİ EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-19 19:48:34.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 331-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ergendeki beden algısı, benlik algısı ve mükemmeliyetçiliğin erken dönemdeki ebeveyn-çocuk ilişkisinden yola çıkarak psikanalitik kuram çerçevesinde incelemesi yapılmıştır. Beden algısı, benlik algısı ve mükemmeliyetçiliğe ergenlik dönemi perspektifinden bakılmış; ergenlik ve erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkisi değerlendirilmiştir. Ergenlik döneminin erken dönem ilişkilerin bir tekrarı niteliğinde olduğu düşünülmektedir ve erken dönem kurulan ebeveyn-çocuk ilişkisinin ergenlik döneminde birbiri ile ruhsal boyutta bağlantılı olduğu düşünülen üç farklı kavram olan beden algısı, benlik algısı ve mükemmeliyetçilik üzerinden çalışılması amaçlanmıştır. Araştırma içerisinde yer alan kavramlar yazın taraması ile incelenmiştir. Bu kavramların bir arada çalışılması erken dönem ebeveyn-çocuk ilişkisininin ergendeki yansımalarına daha kapsamlı bir çerçeveden bakılmasına olanak sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, body image, self-perception, and perfectionism in adolescents were examined within the framework of psychoanalytic theory, based on the early parent-child relationship. Adolescence and early parent-child relationship were evaluated from the perspective of adolescence by considering concepts such as body image, self-perception, and perfectionism. It is thought that the adolescence period is a repetition of the early period relationships, and accordingly, it is aimed to study the parent-child relationship established in the early period through three different concepts, body image, self-perception, and perfectionism, which are thought to be related to each other in a spiritual dimension during adolescence. The concepts in the research were examined by literature review. Studying these concepts together will allow a more comprehensive view of the reflections of the early parent-child relationship in adolescents.

Keywords