PAMHYLIA SİDE'DEN BİR GRUP BİZANS DÖNEMİ SIRLI SERAMİĞİ

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-09 23:27:08.0
Language : Türkçe
Konu : Arkeoloji
Number of pages: 88-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir liman olarak Side, Geç Antik Çağ'ın sonuna ve Bizans döneminin başına kadar Pamphylia bölgesindeki en önemli şehirlerden biriydi. Tarihi kaynaklar, kentin 7. yüzyıldan sonra düşüş dönemine girdiğini ve Orta Çağ'da terk edildiğini belirtiyor. Diğer bir gösterge ise Orta Çağ'da Side yerine batıda Attaleia, doğuda Alaiye gibi kasabaların öneminin arttığıdır. Kentin Orta Çağ'da geçirdiği süreci daha iyi anlamak için nümismatik ve seramik gibi arkeolojik veriler önemlidir. A. M. Mansel tarafından 1949-1964 yılları arasında yürütülen arkeolojik kazılarda, Tiyatro’nun C mekânında yapılan kazılarda bir grup Ortaçağ sırlı çanak çömlek bulunmuştur. Orta ve Geç Bizans dönemlerine tarihlendirilen bu sırlı seramik grubunun, Side'nin küçük ölçekte de olsa, bu dönemde de var olduğuna dair bir ipucu vermektedir.

Keywords

Abstract

As a port, Side was one of the most important cities in the Pamphylia region until the end of Late Antiquity and the beginning of the Byzantine period. Historical sources state that the city entered a period of decline after the 7th century and was abandoned in the Middle Ages. Another indication is that the importance of towns such as Attaleia in the west and Alaiye in the east increased instead of Side in the Middle Ages. Archaeological data such as numismatics and ceramics are important to better understand the process the city went through in the Middle Ages. During the archaeological missions carried out by A. M. Mansel between 1949 and 1964, a group of medieval glazed pottery was found during excavations at Area C of the Theatre. This glazed pottery group, which belongs to the Middle and Late Byzantine Period, gives a clue that Side existed in this period, albeit on a small scale.

Keywords