TIP METİNLERİNİNİN ÇEVİRİ YOLCULUĞU

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-09 23:25:56.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 201-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tıp bir bilim dalı olmasının yanı sıra insan sağlığında önemli bir ihtisas alanı olduğundan; tıp metinlerinin çevirisi diğer çeviri türlerine nazaran daha çok dikkat gerektiren bir çeviri eylemidir. Çevirmenler bu noktada birçok sorunla karşılaşabilirler. Bu nedenle, tıbbi çevirilerde meydana gelebilecek en küçük hatalar bile insan sağlığı üzerinde büyük bir etki yaratabilir; hatta ölümcül sonuçlara neden olabilir. Tıp, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin süregeldiği, hızlı bir şekilde ilerleyen bir bilim dalı olduğundan, medikal terminolojiye her sene yeni kelimeler ilave edilmektedir. Bu durum çevirmenlerin sürekli olarak yeni gelişmelere açık olmasını gerektirmektedir. Çevirmenler, medikal terminolojiye eklenen her kelimeyi takip etmekte zorlanabilirler. Erek dilde referansların yetersizliği ve sözcüklerin sürekli olarak tekerrür edilmesi vakit alabileceğinden yeterli anlamları bulunamayabilir. Tıbbi terminolojide yer alan bazı genel sözcükler çevirmenleri yanıltıcı duruma düşürebilir. Bu tür zorlukları dile getirmek ve çevirmenlere bu konuda önerilerde bulunmak amacıyla bu çalışmada tıp metinlerinin çevirilerinde yaşanan sıkıntılar azaltılmak istenmiştir. Bu alanda çalışan sağlık çalışanları ile yapılan görüşmelere yer verilmiş ve öneriler onların röportajlarından elde edilen analizler ile desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

Since medicine is an important field of specialization in human health as well as being a branch of science; Translation of medical texts is an act of translation that requires more attention than other types of translation. Translators may encounter many problems at this point. Therefore, even the smallest errors in medical translations can have a huge impact on human health; It can even have fatal consequences. Since medicine is a rapidly advancing branch of science in which scientific and technological developments continue, new words are added to the medical terminology every year. This situation requires translators to be constantly open to new developments. Translators may have a hard time keeping up with every word added to medical terminology. Since the references in the target language are insufficient and the repetition of the words may take time, sufficient meanings may not be found. Some general words in medical terminology may mislead translators. In order to express such difficulties and to make suggestions to translators in this regard, this study aims to reduce the difficulties experienced in the translation of medical texts. Interviews with healthcare professionals working in this field were included and recommendations were supported by the analyzes obtained from their interviews.

Keywords