C. CZERNY OP.777 PİYANO ETÜT KİTABININ ÇEŞİTLİ KAZANIMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-19 19:57:53.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma C. Czerny Op.777 kitabının sistematik tasarım düzenini piyano eğitimcileri ve piyano eğitimi alan öğrencilere tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. C. Czerny’nin piyano edebiyatına katkı sağlayan birçok etüt kitabı bulunmaktadır. Bu etüt kitaplarının her biri kendi içinde piyano eğitimine farklı kazanımlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırma için seçilen bu kitabın en temel özelliği her ton için 6 etüt olmak üzere dört farklı tonda tasarlanmış toplam 24 etüdün sağ elin de kullanılan ses aralığının beş ses ile sınırlandırılmasıdır. Bu etüt kitabının genel olarak başlangıç piyano eğitiminde öğretilen ve tenik gelişim sürecinde uygulanması gereken çeşitli kazanımlar açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Bu teknik kazanımların değerlendirilmesine ek olarak sol elde uygulanan eşlik yapılarındaki ses aralığının genişliği de ayrıca incelenmiştir. Kitabın dört farklı tondaki tüm etütlerinin sağ elde beş ses sınırında kalmasına karşın etütlerdeki sol el ses aralığı genişliğinin aşamalı olarak genişlediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda C. Czerny Op.777 kitabının sağ elde beş ses aralığı sınırından çıkmaması ve sol ede ise aşamalı olarak ses aralığının genişlemesi bulguları ile bu kitabın başlangıç piyano eğitimi için özel kazanım amaçları doğrultusunda hazrılandığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study has been prepared to introduce the systematic design of the C. Czerny Op.777 book to piano educators and students taking piano education. C. Czerny has many etude books that contribute to piano literature. Each of these study books has been prepared in itself for different gains in piano education. The most basic feature of this book chosen for the research is that the vocal range used in the right hand of a total of 24 etudes designed in four different tones, 6 etudes for each tone, is limited to five voices. This study book has been evaluated in terms of various gains that are generally taught in the beginning piano education and should be applied in the technical development process. In addition to the evaluation of these technical gains, the width of the vocal range in the accompaniment structures applied on the left hand was also examined. Although all the etudes of the book with four different tones remained within the limit of five voices in the right hand, it was concluded that the width of the left hand vocal range in the etudes gradually expanded. As a result of the study, it has been determined that this book has been prepared for the purpose of special acquisition for the beginning piano education, with the findings that the book of C. Czerny Op.777 does not go beyond the limit of five voice ranges in the right hand and that the voice range is gradually expanded in the left hand.

Keywords