KADINA YÖNELIK ŞIDDETIN ÖNLENMESINDE TOPLULUK TEMELLI SOSYAL HIZMET UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2022-131
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-09 23:05:45.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 34-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadına yönelik şiddet dünyanın çeşitli coğrafyalarında görülen, toplumların refahını tehdit eden, koruyucu-önleyici, tedavi ve rehabilite edici müdahaleleri gerektiren, önemli bir sorun alanını oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet birçok çevresel faktörle etkileşim halinde fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve siber şiddet olarak gerçekleşebilmektedir.  Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ya da azaltılmasına yönelik topluluk temelli uygulamalar tüm dünya da önemli hale gelmektedir. Topluluk temelli müdahaleler kadına yönelik şiddetin oluşmasına zemin hazırlayan normların, gündelik pratiklerin değişiminde ve dönüşümünde önemli rol oynamaktadır. Topluluk temelli müdahaleler kadınların güçlendirilmelerine, toplum refahına katkı sağlayabilir.  Bu bağlamda çalışmada kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ve azaltılmasında topluluk temelli müdahalelere ve sosyal hizmet disiplini ve mesleği ile ilişkisine değinilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında kadına yönelik şiddet ve türleri, kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasında etkili olan çevresel faktörler, topluluk temelli müdahalelerin sosyal hizmetle ilişkisi, toplum seferberliği ve mikro finans uygulaması literatür çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışma sonucunda kadına yönelik şiddetin önlenmesinde topluluk temelli müdahale programlarının oluşturulması ve uygulanması kadın, çocuk, aile ve toplum refahına katkı sağlayabilir.

Keywords

Abstract

Violence against women has become a significant problem area emerging in various geographies, threatening the welfare of communities, and requiring protective-preventive, therapeutic, and rehabilitative interventions. It can manifest itself as physical, psychological, sexual, economic, and cyber violence in interaction with various environmental factors. Yet, community-based practices to prevent or alleviate violence against women are hopefully becoming apparent worldwide. Such interventions keep a substantial place in changing and transforming norms and daily practices paving the way for violence against women. Community-based interventions can also contribute to women’s empowerment and community well-being. In this sense, the present research addresses community-based interventions in the prevention-reduction of violence against women and their links with social work as a discipline and profession. Within the framework of relevant literature, the study discusses violence against women and its types, environmental factors leading such violence to emerge, relationships between community-based interventions and social work, community mobilization, and microfinance practices. Overall, designing and implementing community-based intervention programs to prevent violence against women is likely to bring substantial contributions to the well-being of women, children, families, and communities.

Keywords