NEVŞEHİR ŞER’İYYE SİCİLLERİNİN ŞEKİL VE MUHTEVA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 414-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, merkezden tayin olunan kadıların görevleri icabı, mahkemede verdikleri hükümleri, merkezden irsâl edilen emirleri, kendilerine mülhak oldukları mahalle ve köylerde vuku bulmuş olayları veya kadıların bağlı bulundukları hukuk kuralları çerçevesinde verdikleri kararları bünyesinde barındıran 29 Nevşehir Şer’iyye Sicillerinin genel durumlarını aydınlatmayı hedeflemektedir. Damat İbrahim Paşa’nın doğum yeri ve ziyadesiyle önem verdiği Nevşehir, kurulduğu yıl itibariyle diğer Osmanlı şehirlerine nazaran kadı ve şer’iyye sicilleri ile geç tanışmıştır. Bu vesile ile 18. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren köyden şehre dönüşen Nevşehir, 1798 yılına değin şer’iyye sicillerine sahip olma şansı elde etmemiştir. Bunun sebebi ise büyük olasılıkla muhafaza edildikleri yerde yanmaları veya harap olmalarından ötürüdür. 1798 ile 1930 yılları arasında Nevşehir mahkemesince tutulmuş davaları içeren yani 132 yıllık süreci kapsayan 29 defter, günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivinde muhafaza edilmektedir. İşbu çalışma tarihin tozlu raflarında kalan bu defterlerin genel durumu hakkında aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims to shed light on the general situation of the 29 Nevşehir Şer'iyye Registers, which contain the verdicts of the qadis appointed from the center in accordance with their duties, the orders obtained from the center, the events that took place in the neighborhoods and villages to which they were affiliated, or the decisions made by the qadis within the framework of the legal rules to which they were affiliated. Nevşehir, the birthplace of Damat Ibrahim Pasha and the place of his importance, met with the qadi and şer'iyye registries late compared to other Ottoman cities as of the year it was founded. Nevşehir, which has been transformed from a village to a city since the first quarter of the 18th century, did not have the chance to have sher'iyye records until 1798. The reason for this is most likely related to the fact that they are burned or ruined where they are kept. Between 1798 and 1930, 29 notebooks containing the cases kept by the Nevşehir court, that is, covering a period of 132 years, are now preserved in the Ottoman Archives of the Prime Ministry. This study provides enlightening information about the general condition of these notebooks remaining on the dusty shelves of history.

Keywords