DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2005-2021)

Author:

Year-Number: 2022-130
Number of pages: 316-330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde dış borç az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesi için önemli bir finansman kaynağıdır. İhracat gelirlerinin yetersiz kalması, dövize olan yüksek talep nedeniyle dış borca daha sık başvurulmalarına neden olmaktadır. Literatürde dış borç ve ekonomik büyümeyle ilgili yerli yabancı birçok çalışma yapılmıştır, ancak sonuçlar çelişmektedir. Yapılan çalışmaların çoğunda dış borç ile ekonomik büyümenin negatif ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Çalışmamızda 2005-2021 yılları arası dış borç faiz ödemeleri ve büyümeye ilişkisi araştırılmıştır, ancak literatüre baktığımızda ağırlıklı olarak dış borcun büyümeye etkisi araştırılmıştır. Nedensellik analizi sonucunda büyümden dış borç faiz ödemelerine doğru tek yönlü bir ilişkiye ulaşılmıştır. Etki tepki analizi sonucunda dış borç faiz ödemelerinin ekonomik büyümedeki değişime verdiği tepki ve ekonomik büyümenin dış borç faiz ödemelerine verdiği tepki azalan sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, external debt is an important source of finance for economic growth, which is the desire of underdeveloped and developing countries. Insufficient export revenues cause less developed and developing countries to resort to foreign debt more frequently due to the demand for foreign currency. There are many domestic and foreign studies on foreign debt and economic growth in the literature, but the results are inconsistent. In most of the studies, it has been concluded that there is a negative relationship between foreign debt and economic growth.In our study, the relationship between foreign debt interest payments and growth between the years 2005-2021 was investigated, but when we look at the literature, the effect of foreign debt on growth was mainly investigated. As a result of the causality analysis, a one-way relationship was reached from growth to foreign debt interest payments. As a result of the impulse response analysis, it was concluded that the response of foreign debt interest payments to the change in economic growth decreased, and the response of economic growth to foreign debt interest payments decreased.

Keywords