OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN TEDAVİSİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Author:

Year-Number: 2022-130
Number of pages: 306-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Obsesif kompulsif bozukluk, yineleyici düşüncelerin ve bu düşüncelerin oluşturduğu kaygıdan kaçınmak için tekrarlanan davranışların görüldüğü bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık, kişilerin gündelik yaşantısındaki işlevselliğini olumsuz etkilemektedir. Sıklıkla görülmesine karşın çeşitli nedenlerle tedaviye başvurma çoğunlukla uzun zaman almaktadır. Tedavi aşamasında farklı yaklaşımlara göre uygulanan teknikler değişmektedir. Bu yaklaşımlardan biri olan bilişsel davranışçı terapi, düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiye vurgu yapan bir psikoterapi yöntemidir. Bilişsel davranışçı terapi, bilişler ve davranışlarda değişiklik yaparak obsesyon ve kompulsiyonları azaltmayı amaçlar. Araştırmalar obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde en etkili yaklaşımın bilişsel davranışçı terapi olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde bilişsel davranışçı terapi yaklaşımının incelenmesi amacıyla yazılan derleme türünde bir makaledir.

Keywords

Abstract

Obsessive-compulsive disorder is a disorder in which repetitive thoughts and behaviors are seen to avoid the anxiety caused by these thoughts. This disorder negatively affects the functionality of people in their daily lives. Although it is common, it often takes a long time to apply for treatment for various reasons. During the treatment, the techniques applied according to different approaches vary. Cognitive behavioral therapy, which is one of these approaches, is a psychotherapy method that emphasizes the relationship between thought, emotion and behavior. Cognitive behavioral therapy aims to reduce obsessions and compulsions by making changes in cognition and behavior. Studies on the treatment of obsessive compulsive disorder have revealed that the most effective approach is behavioral therapy. In this review, it is aimed to examine the cognitive behavioral therapy approach in the treatment of obsessive compulsive disorder.

Keywords