REHABİLİTASYON MERKEZİ BAHÇESİNİN İYİLEŞTİRME BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: İREM REHABİLİTASYON MERKEZİ BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2022-130
Number of pages: 43-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, İzmit’te yer alan rehabilitasyon merkezi bahçesinin mevcut durumunu ve kullanım potansiyelini ortaya koymak ve kullanıcılar üzerindeki etkisini belirlemek, sonrasında kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bahçenin kullanıcılara sağlık kazandırması için uygun hale getirilmesi ve bu alanın kullanıcılar üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bunun için rehabilitasyon bahçesinin mevcut ve kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına göre önerilen tasarımlarının 50 alan kullanıcısına duyusal uyarım, hareket ve denetim olmak üzere 3 ana deneyimsel kalite kapsamında puanlandırılarak değerlendirilmesi yapılmış ve mevcut ve önerilen rahabilitasyon bahçelerinin tedavi edici etkisi ortaya konulmuştur. Mevcut ve önerilen tasarımlar için deneyimsel kalitelere ve bunlara ilişkin alt başlık ve kriterlere verilen puanlar Wicoxon signed-rank test yardımıyla karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak önerilen rehabilitasyon bahçesinin her üç deneyimsel kalite açısından yüksek puanlar aldığı ancak mevcut durumun oldukça düşük puanlar aldığı ve kullanıcıların böyle bir değişimi kesinlikle istedikleri ortaya çıkmıştır. Bu değişim gerçekleşirse kullanıcıların stres ve sıkıntılarından uzaklaşmasına, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden pozitif etkilere sahip olmasına ve bu durumun kullanıcılara sağlık kazandırmasına ve hızlı, mutlu ve huzurlu bir tedavi süreci geçirmesine yardımcı olacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to reveal the present state and potential use of the garden of a rehabilitation center located in İzmit and to determine the effect on users. Then to research a proposal to make the garden suitable for healing of users in line with the wishes and needs of users and the effect of this area on person who participated in the study. For this, the present state of the garden and the proposed rehabilitation garden were evaluated by 50 garden user within the scope of 3 main experiential qualities of sensory stimulation, movement and control and given rating scores and the healing effects of the present and the proposed rehabilitation gardens were revealed. The rating scores given to experiential qualities and related subheadings and criteria for the present and proposed designs were compared with the aid of the Wilcoxon signed rank test. In conclusion it was revealed that the rehabilitation garden proposal received high rating scores for all three experiential qualities; however, in its current state it received very low rating scores and users stated they definitely wanted the change. This simulation work suggest that if the garden change proposal is actually completed, it could be effective in removing users from stress and problems, and have positive effects on physical, mental and social aspects and this situation will aid in the healing of users and in experiencing a rapid, happy and peaceful treatment process.

Keywords