KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA BİLGİSAYAR OYUNLARINDA EJDERHA

Author:

Year-Number: 2022-130
Number of pages: 99-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgisayar oyunları günümüzde çok çeşitli kaynaklardan ilham almaktadır. Her bilgisayar oyunu, bir tasarım ekibi ile kendine has bir süreçten geçerek yaratılır. Oyun kendi evreni içerisinde bir macera yaşatmakta ve bu macera içerisinde etkileşim kurulan karakterler veya savaşılan rakipler için çeşitli kaynaklardan esinlenildiği görülmektedir. Özellikle bilim-kurgu ve fantezi konulu oyunları için kavramsal tasarım sürecinde, mitolojik karakterler veya türetilmiş yaratıklar kullanılmaktadır. Ejderhalar ise birçok kültürdeki mitolojik önemiyle ortaya çıkmakta ve bilgisayar oyunları için önemli bir öge olmaktadırlar. Bu makalede ejderhanın mitolojideki yeri ve görsel özelliklerinden yola çıkılarak, bilgisayar oyunu grafiğinde ejderhaların görsel tanımlaması incelenerek beraberinde kültürel sürdürülebilirlik açısından bilgisayar oyunu grafiğinde ejderha kullanımı üzerinde durulmuştur. Araştırmada, tarama yöntemi tercih edilmiş ve Heroes of Might and Magic oyunundaki ejderha figürleri, biçimsel açıdan çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, oyundaki ejderha tasarımlarının, kültürel ejderha betimlemeleriyle örtüştüğü noktalar olduğu ve kültürel mirasın aktarılmasına dolaylı katkı sağladığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Computer games today draw inspiration from a wide variety of sources. Each computer game is created by a design team, going through a unique process. The game has an adventure in its own universe and it is seen that it is inspired by various sources for the characters interacted with or the opponents fought in this adventure. Especially for science fiction and fantasy games, mythological characters or derived creatures are used in the conceptual design process. Dragons, on the other hand, appear with their mythological importance in many cultures and become an important element for computer games. In this article, based on the place of the dragon in mythology and its visual features, the visual definition of dragons in the computer game graphic was examined and the use of dragons in the computer game graphic was emphasized in terms of cultural sustainability. In the research, the scanning method was preferred and the dragon figures in the Heroes of Might and Magic game were analyzed in terms of form. As a result of the research, it has been seen that the dragon designs in the game overlap with the cultural dragon depictions and indirectly contribute to the transfer of cultural heritage.

Keywords