TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU TANIMI, GELİŞİMİ, BAŞVURUNUN ŞARTLARI, İNCELENMESİ VE VERİLEN KARARLARI

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 391-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin sadece insan oldukları için sahip bulundukları temel hak ve hürriyetleri teminat altına almak amacıyla bireysel başvuru kurumu, 2010 yılında gerçekleştirilmiş olan referandumla kabul edilen Anayasa maddelerinde gidilen değişiklik ile hukuk sistemine girmiştir. T.C Anayasası 148. maddesine referandum ile eklenmiş olan üçüncü fıkra ile herkesin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile korunmuş olan temel hak ve hürriyetlerden herhangi birinin kamu organları tarafından ihlali halinde, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabileceği şeklinde düzenlenmiştir. Mahkemenin üstesinden gelemeyeceği bir iş yoğunluğu karşılaşmaması için başvurular açısından kabul edilebilirlik kriterleri belirlenmiştir. Böylelikle temel hakların korunması hususunda etkili bir denetim sağlanmış olacaktır. Bu amaçla, başvurular kabuledilebilirlik incelemesine tabi tutulmaktadır. Bireysel başvurunun, Mahkemenin konu yönünden yetki sınırları çerçevesinde bulunması gerekmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınabilmesi için Türk hukuk sistemine 2010 yılı referandumundan sonra giren Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru kurumu bütün boyutları ile incelenecektir.

Keywords

Abstract

In order to guarantee the fundamental rights and freedoms that individuals possess only because they are human beings, the individual application institution entered into the legal system with the amendment of the constitutional articles adopted in the referendum held in 2010. The third paragraph, which was added to the article 148 of the Constitution by referendum, states that everyone can make an individual application to the Constitutional Court in case of violation of any of the fundamental rights and freedoms protected by the Constitution and the European Convention on Human Rights (ECHR) by public bodies. The admissibility criteria have been established for applications so that the Court cannot deal with a workload that it cannot overcome. This will ensure effective control of the protection of fundamental rights. For this purpose, applications are subject to admissibility examination. The individual application must be within the limits of the Court’s jurisdiction. With this study, the individual application institution to the Constitutional Court, which entered the Turkish legal system after the 2010 referendum in order to guarantee fundamental rights and freedoms, will be examined in all dimensions.

Keywords