AÇIK ALAN HEYKEL UYGULAMALARINA GÜNCEL BİR YAKLAŞIM: MİNQİN/SUWU ÇÖL HEYKEL PARKI

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-24 22:55:29.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 85-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde heykellerin açık alanlarda uygulanmasına yönelik olarak,  ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen bienal, sempozyum gibi organizasyonlar oldukça yaygındır. Geleneksel olarak kentsel alanlar, meydanlar, sokaklar, kentin içinde veya yöresinde yer alan parklar heykellerin genel uygulama alanları olarak değerlendirilirler. Bu geleneksel yaklaşımın yanı sıra bazı organizasyonlarda açık alanda yer alacak heykellerin uygulama alanları veya biçimlerine yönelik yeni arayışlar ve öneriler de söz konusudur. Çalışma içeriğinde heykellerin uygulanma alanlarına yönelik güncel ve yeni bir deneyim olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nde coğrafi olarak iki çölün arasında konumlanan Minqin kenti yakınlarındaki Suwu çölünde yer alan Uluslararası Çöl Heykel Parkı ele alınmıştır. Ekolojik koşullar açısından zorlu bir bölgede yaşama geçirilen heykel parkı,  organizasyonun uluslararası boyutu ve uygulama özellikleri bakımından,  ilk örneklerden birisi olarak değerlendirilmektedir. Çalışma genelinde, 2018 yılında başlayan etkinliklerde heykel parkının oluşturulma nedenleri, günümüze değin uygulama aşamalarına ilişkin bilgiler,  alınan sonuçlar ve bir uygulama örneği paylaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, national and international organizations such as biennials and symposiums for the application of sculptures in open spaces are quite common. Traditionally, urban areas, squares, streets, parks located in or around the city are considered as general application areas of sculptures. In addition to this traditional approach, there are new searches and suggestions for the application areas or forms of sculptures that will take place in the open area in some organizations. In the content of the study, the International Desert Sculpture Park, located in the Suwu desert near the city of Minqin, geographically located between two deserts in the People's Republic of China, is discussed as a current and new experience in the application areas of sculptures. The sculpture park, which was built in a difficult area in terms of ecological conditions, is considered as one of the first examples in terms of the international dimension of the organization and its application characteristics. Throughout the study, the reasons for the creation of the sculpture park in the activities that started in 2018, information about the implementation stages until today, the results and an application example were shared.

Keywords


 • Kedik, A.S., (2010). “Richard Long: Bir Yürüyüşün İma Ettikleri”, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı 5, s.107 120

 • Kedik A.S., (2012). “ Kamusal Alan Ve Türkiye’de Heykelin Kamuya Açık Alanlarda Var Olma Koşulları”, Sanat & Tasarım Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 77 - 91, 03.12.2012

 • Ma J.Z., Wang X.S., Edmunds W.M., (2005). The characteristics of ground-water resources and their changes under the impacts of human activity in the arid Northwest China—a case study of the Shiyang River Basin, J. Arid. Environ., 61, pp. 277-295

 • Sun D., Richard D., Li B.,(2006). Agricultural causes of desertification risk in Minqin, China

 • J. Environ. Manage., 79 (2006), pp. 348-356

 • Sun D., Richard H., Li H., Li B., (2005). Modeling desertification change in Minqin county, China Environ. Monit. Assess., 108 (1–3) (2005), pp. 169-188

 • Tandoğan O., Es B. E., (2018). “Dünyada Ve Türkiye’de Arazi Sanatı (Land Art)”, İdil, Cilt / Volume 7, Sayı / İssue 51, Doi: 10.7816/İdil-07-51-08

 • Xiao J.H., Xiong Y. C., Yong J.L., Wang J. X., Li F. M., Wang H. Y., . Li L.L., (2014). “Integrated water resources management and water users' associations in the arid region of northwest China: A case study of farmers' perceptions”, Journal of Environmental Management, Volume 145, December, Pages 162-169

 • Xie Y.W., Chen F.H., Qi J.G., (2009). Past desertification processes of Minqin Oasis in arid China Int. J. Sustain. Dev. World Ecol., pp. 417-426

 • Yağmur Ö., (2016). “Doğayı Şekillendiren Sanat: Land Art “, Doı: 10.7816/İdil-05-27-08 İdil, Cilt 5, Sayı 27, Volume 5, Issue 27

 • Yuanqiu, L., (2022). https://www.163.com/dy/article/GTF2HQAC0545I9WS.html

 • “Temporal variations of sandstorms in Minqin oasis during” 1954–2000, Environ. Geol., 49 , pp. 332-338

                                                                                                    
 • Article Statistics