CONFLICT MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 123-132
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çatışmalar, bireyler veya gruplar arasında ortaya çıktıkları için her yerde ve her zaman vardır. Çatışmalar insani olduğu için, toplumların küçük birimleri olan eğitim örgütlerinin bünyelerinde daima var olmaktadırlar. Eğitim örgütlerinin başarısı, büyük ölçüde yöneticilerinin yönetsel becerilerine bağlıdır ve bu nedenle çatışma yönetimi tekniklerini edinmek çok önemlidir. Eğitim yöneticileri, çatışmanın tam manasını anlamaya başlayarak, düzenli olarak planlanmış ve uygulanan mesleki eğitimler sayesinde çatışmalarla yapıcı bir şekilde başa çıkabilmektedir. İlgili literatür, bu yöneticilere yönelik bu tür düzenlenmiş çatışma yönetimi eğitimlerinden ve çeşitli araştırmalardan elde edilen olumlu sonuçlardan bahsetmektedir. Olumsuz etkileri en aza indirmek için eğitim yöneticilerinin yanı sıra veliler, öğretmenler ve öğrenciler gibi diğer paydaşlara da bu eğitimler verilmelidir.

Keywords

Abstract

Conflicts exist everywhere and at all times since they appear between individuals or groups of individuals. Since conflicts are human, educational organizations as small units of societies always have conflicts within their bodies. The success of educational organizations heavily depend on the managerial skills of their administrators and this is why acquiring conflict management techniques is essential. By beginning to understand the full meaning of conflict, educational administrators could achive dealing with conflicts constructively with the help of regularly planned and applied professional trainings. The related literature mentions such organized conflict management trainings aimed at those administrators and their positive results from a variety of researches. As well as educational administrators, other stakeholders such as parents, teachers and also students should be offered these trainings so as to minimize negative effects.

Keywords