ZOR ZAMANLAR VE BÜYÜK UMUTLAR ADLI ROMANLARDA KÖTÜLÜKTEN İYİYE GEÇİŞ

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-19 20:17:34.0
Language : İngilizce
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 368-378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngiltere’de Viktorya döneminin önemli yazarlarından biri olan Charles Dickens yazdığı onlarca roman, kısa öykü, makale, şiir ve tiyatro eserleriyle yaşadığı dönemin ve günümüz edebiyat dünyasının önde gelen yazarlarından biri olmuştur. Fakat bu uzun edebiyat serüveninde birçok okuyucu tarafından daha çok romancı kimliğiyle bilinmektedir. Dickens romanlarında Viktorya dönemi İngiliz toplumunu farklı yönleriyle tasvir etmiş, gerektiğinde romanları aracılığıyla toplumsal eleştirilerde bulunmuştur. Bu tez yazarın farklı temalara sahip olarak görünen Zor Zamanlar ve Büyük Umutlar adlı romanlarını incelemektedir. Zor Zamanlar romanı sanayi devriminin dönemin insanları üzerinde yarattığı tahribatı anlatırken, Büyük Umutlar romanı Pip adındaki yetim bir çocuğun centilmen olma ve sınıf atlama uğruna yaptığı hataların sonucunda geçirdiği ahlaki gelişimi anlatmaktadır. Bu çalışma, ilk bakışta farklı görünen bu iki romanın Dickens’ın ahlaki öğretileri açısından benzerlikler gösterdiğini vurgulamaktadır. Charles Dickens, her iki romanda da üst sınıf insanlarının işçi sınıfı üzerindeki baskısını tasvir etmekte ve bu baskı sonucunda ortaya çıkan kötülüğe çözüm olarak kötülük yapan karakterlerin ahlaki açıdan iyiliğe dönüşmesi gerektiğini belirtmektedir. Her iki romanın sonunda kötü karakterler yaptıklarından dolayı pişmanlık duyar ve alt sınıfa karşı empati kurulması gerektiğini öğrenirler. Dickens’ın romanlarındaki kötü karakterlerin bu dönüşümü aynı zamanda okuyucularına yönelik ahlaki mesajlar taşımaktadır. Yazar toplumsal bozulmaya karşı çözüm olarak sunduğu bu ahlaki dönüşümle bir bakıma okuyucularını da ahlaki açıdan eğitmeyi hedeflemektedir. Zor Zamanlar ve Büyük Umutlar romanları bağlamında iletilen bu ahlaki mesaj okuyucuya iyi ve kötü arasındaki keskin çizgiyi göstermekte ve iyiliğin kötülük karşısındaki nihai başarısını vurgulamaktadır.  

Keywords

Abstract

Charles Dickens was one of the most prominent authors of Victorian England and his novels, short stories, essays, poems, and plays remain popular to this day. Although he wrote many other works throughout his literary career, Dickens is mostly known as a novelist. In his novels, Dickens describes many different aspects of Victorian society and he sometimes makes social criticisms in his works. This paper studies two of Dickens’s novels, Hard Times and Great Expectations, which are generally believed to be different in terms of their themes and subjects. While Hard Times depicts the destructive power of the industrial revolution and its impact on the people, Great Expectations recounts the story of an orphan who develops morally through his mistakes as he climbs the social ladder and becomes a gentleman. This study demonstrates that the two novels show similarities in terms of the moral lessons that Dickens aims to give his readers. In both novels, Dickens depicts the oppression of the lower class by the upper class. He finds the solution to this oppression in the transformation of the evil characters from misanthropy to philanthropy. At the end of the both novels, villain characters feel regretful about their misdeeds and they start to feel empathy towards the lower class. This transformation of Dickens’s characters in both novels also carries a message to the reader. Dickens’s moral solution to social corruption also aims to educate his readers. Dickens’s villain characters and their transformation to philanthropy draw a clear distinction between goodness and villainy. In both novels, villainy fails and goodness wins over. 

Keywords


 • Arnold, M. (2006). Culture and Anarchy. Oxford University Press.

 • Arnold, M. (2006). Culture and Anarchy. Oxford University Press.

 • Bentham, J. (1988). Principles of Morals and Legislations. Prometheus Books. Dickens, C. (1966). Hard Times. W.W. Norton & Compnay Inc.

 • Dickens, C. (2002).Great Expectations. Penguin Books.

 • Hawes, D. (2007). Charles Dickens. Continuum.

 • Işık, S. (2016). ‘Evil’ in the Sleep of Reason. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, 2, www.inijoss.net.

 • Işık, S. , & Tok R. (2021). A Panorama of Victorian Society Through Dickensian MinorCharacters: Bleak House. ETKI: Journal of Literature, Theatre and Culture Studies, 1(1), 38-51.

 • Lane, C. (2004). Hatred and Civility: The Antisocial Life in Victorian England. Columbia University Press.

 • Leavis, F.R. (1948). Hard Times: An analytic Note The Great Tradition. Chatto and Windus. Mitchell, S. (2009). Daily Life in Victorian England. Greenwood Press.

 • Ree, J. , Urmson J.O.(Eds.) (2005). The Conscise Encylopedia of Western Philosophy. Routledge Publishing.

                                                                                                    
 • Article Statistics