SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER İÇİN UMUT VERİCİ BİR STRATEJİ OLARAK OYUNLAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 327-352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Oyunlaştırma umut verici özellikleri nedeniyle çeşitli disiplinler tarafından giderek daha fazla kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Sürüdürülebilir işletmeler için strateji olarak uygulanabilme potansiyeline sahiptir. Bu çalışma öncelikle oyunlaştırmanın kavramsal çerçevesi ile birlikte oyunlaştırmanın dinamik ve bileşenlerini sunmaktadır. İkinci olarak, çalışma oyunlaştırmanın sürdürülebilir işletmeler ve organizasyonlardaki kullanım alanlarını belirtmektedir. Analizler hem akademik çalışmaları hem de gerçek yaşamdaki uygulamaları kapsamaktadır. Web of Science veritabanında 2012-2021 yılları arasında yayınlanan çalışmaların verileri kullanılarak bibliometrik analiz ve haritalama yapılmıştır. Öncü sektörel örnekler de incelenmiştir. İncelenen çalışmalar ve vakalar oyunlaştırmanın sürdürülebilir işletme ve organizasyonlar için faydalarıyla birlikte potansiyel kullanım alanlarını da vurgulamaktadır. Çalışmamızın güncel literatüre 3 önemli katkısı bulunmaktadır. İlk olarak, bu çalışma akademik çalışmalar ve güncel uygulamalardan elde edilen bulguları kapsamaktadır. İkinci olarak oyunlaştırma literatürüne dair güncel istatistikleri sunmaktadır. Üçüncü olarak da diğer çalışmalardan farklı olarak oyunlaştırma tekniklerinin sürdürülebilir işletmeler ve organizasyonlarda etkili kullanımına odaklanmıştır.

Keywords

Abstract

Gamification has been increasingly adopted and implemented in a wide range of disciplines due to its promising features. It has the potential to be used as a strategy for sustainable businesses. This study firstly presents the underlying dynamics and components of gamification, together with its conceptual framework. Secondly, the study explores the areas of use for gamification in sustainable businesses and organizations. The analysis includes both research by academia and real applications in the field. Bibliometric analysis and mapping are done using the data from Web of Science database for the time period between 2012 and 2021. Pioneering sectoral examples are also examined. Exploration of studies and cases highlight the benefits of gamification for sustainable organizations and management besides the potential areas of use. Our study has three significant contributions to the state-of-the-art. First, this study consists of the findings obtained from the examination of academic research and actual applications. Second, it offers up-to-date statistics about the gamification literature. Third, unlike other studies, this study focuses on the effective use of gamification techniques in sustainable businesses and organizations.

Keywords