ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF UZAKTAN EĞİTİM KONUŞMA KAZANIM ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 291-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin konuşma alanına yönelik uzaktan eğitim konuşma kazanım önerilerinde bulunmak amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel model kullanılarak tasarlanmıştır. Doküman incelemesi ile yurt içi ve yurt dışı eğitim programları, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ve ilgili alanyazın incelenerek taslak form oluşturulmuştur. Taslak formda 105 kazanım maddesi yer almaktadır.   Taslak form oluşturulurken kazanımların öğrenci merkezli olması, düzeye uygun fiil ve bilişsel görevi vurgulaması, derste uygulanabilir olması şeklinde sıralanabilen kazanım oluşturma ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur. Beşinci sınıf uzaktan eğitim konuşma becerisine yönelik kazanımların belirlenmesinde uzman görüşüne başvurulmuştur. Alan uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda taslak forma son şekli verilmiştir.  Beşinci sınıf uzaktan eğitim konuşma becerisi için hazırlanan taslak formun çevrim içi ders kazanımları ve dijital konuşma için örnek oluşturulacağı ve “Ortaokul Beşinci Sınıf Uzaktan Eğitim Konuşma Kazanım Önerileri” nin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Keywords

Abstract

In this study it is aimed to suggest some speaking skill outcomes of remote learning for the fifth grade students. This study was designed by using qualitative research model. With document analysis method the draft form was generated by reviewing national and international education programs, The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and related literature. There are 105 learning outcome items in the draft form. When the draft form was generated the learning outcome constructing principles, which are being student-centered, emphasizing the suitable verbs and the cognitive functions for the students’ level and being applicable in the lesson, were taken into consideration. In determining the speaking skill outcomes of remote learning for the fifth grade students the expert opinion was referred. Final form was constructed by the remarks of the domain experts. The online lesson learning outcomes of the draft form, which were prepared for the remote learning speaking skill for the fifth grade students, are thought that they can be the samples for digital speaking. The Proposals of Speaking Skill Outcomes of Remote Learning for  the Fifth Grade Students are thought to contribute to the field.

Keywords