İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİK ALGILARINA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 267-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yönlendirecek olan İSG programlarından mezun olan öğrencilerin güvenlik algıları işletmelerin güvenlik kültürünün oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği programı 2. sınıf öğrenciler ile bölüme yeni gelmiş ve alan derslerini almamış 1. sınıf öğrencilerin güvenlik algılarının aldıkları eğitimle nasıl değiştiğini araştırmaktır. Bu kapsamda programda kayıtlı 1. sınıftan 45, 2. sınıftan 44 öğrenci ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin güvenlik algılarını ölçek için “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Algıları” ölçeği kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasındaki farklılıklar Mann-Whitney U Testi, üç ve daha fazla bağımsız grup arasındaki farklılıklar Kruskal Wallis Testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda 1. ve 2. sınıf öğrenciler arasında güvenlik algıları konusunda farklılığın olmadığı her iki sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yüksek güvenlik algısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, daha önce iş kazası veya ramak kala olaya maruz kalıp kalmadıkları, mezun oldukları lisenin türü, anne ve baba eğitim seviyesinin güvenlik algılarını etkilemediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The safety perceptions of the students who graduated from the Occupational Health and Safety (OHS) departments/programs that will guide the occupational health and safety studies in the enterprises have an important place in the creation of the safety culture of the enterprises. The main purpose of the study is to investigate how the safety perceptions of the 2nd year students studying in the occupational health and safety program and the 1st year students who have just come to the department and have not taken the field courses, change after the education and training they receive in the program. A survey was conducted with 45 students from the 1st grade and 44 from the 2nd grade registered in the program. In the study, "Social Security Perceptions of University Students Scale" was used to scale students' perceptions of safety. The collected data were analyzed with the Mann-Whitney U Test for differences between two independent groups and the Kruskal Wallis Test for differences between three or more independent groups. At the end of the study, it was determined that there was no difference in safety perceptions between 1st and 2nd year students, and the students studying in both classes had high safety perceptions. In addition, it has been determined that the age, gender, whether they have been exposed to a work accident or near-miss before, the type of high school they graduated from, and the education level of their parents do not affect their safety perceptions.

Keywords