İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİK ALGILARINA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-19 19:36:03.0
Language : Türkçe
Konu : Yükseköğretim Çalışmaları
Number of pages: 267-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yönlendirecek olan İSG programlarından mezun olan öğrencilerin güvenlik algıları işletmelerin güvenlik kültürünün oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği programı 2. sınıf öğrenciler ile bölüme yeni gelmiş ve alan derslerini almamış 1. sınıf öğrencilerin güvenlik algılarının aldıkları eğitimle nasıl değiştiğini araştırmaktır. Bu kapsamda programda kayıtlı 1. sınıftan 45, 2. sınıftan 44 öğrenci ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin güvenlik algılarını ölçek için “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Algıları” ölçeği kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasındaki farklılıklar Mann-Whitney U Testi, üç ve daha fazla bağımsız grup arasındaki farklılıklar Kruskal Wallis Testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda 1. ve 2. sınıf öğrenciler arasında güvenlik algıları konusunda farklılığın olmadığı her iki sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yüksek güvenlik algısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, daha önce iş kazası veya ramak kala olaya maruz kalıp kalmadıkları, mezun oldukları lisenin türü, anne ve baba eğitim seviyesinin güvenlik algılarını etkilemediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The safety perceptions of the students who graduated from the Occupational Health and Safety (OHS) departments/programs that will guide the occupational health and safety studies in the enterprises have an important place in the creation of the safety culture of the enterprises. The main purpose of the study is to investigate how the safety perceptions of the 2nd year students studying in the occupational health and safety program and the 1st year students who have just come to the department and have not taken the field courses, change after the education and training they receive in the program. A survey was conducted with 45 students from the 1st grade and 44 from the 2nd grade registered in the program. In the study, "Social Security Perceptions of University Students Scale" was used to scale students' perceptions of safety. The collected data were analyzed with the Mann-Whitney U Test for differences between two independent groups and the Kruskal Wallis Test for differences between three or more independent groups. At the end of the study, it was determined that there was no difference in safety perceptions between 1st and 2nd year students, and the students studying in both classes had high safety perceptions. In addition, it has been determined that the age, gender, whether they have been exposed to a work accident or near-miss before, the type of high school they graduated from, and the education level of their parents do not affect their safety perceptions.

Keywords


 • Aleksandrova, A. A., Devisilova, V. A., & Ivanov, M. V. (2016). A role of education system in creation of safety culture. Chem. Eng. Trans, 53.

 • Apriana, D., Kristiawan, M., & Wardiah, D. (2019). Headmaster’s competency in preparing vocational school students for entrepreneurship. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(8), 1316-1330.

 • Arıkan, R. (2011). Araştırma Yöntem ve Teknikleri (1. Baskı). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

 • Brahm, F., & Singer, M. (2013). Is more engaging safety training always better in reducing accidents? Evidence of self-selection from Chilean panel data. Journal of Safety Research, 47, 85-92.

 • Buck, M.A. (2011). Proactive Personality and Big Five Traits İn Supervisors and Workgroup Members: Effects On Safety Climate And Safety Motivation. Doctor of Philosophy, Portland State University.

 • Canavan, B., & Doherty, R. (2007). Technical education in Scotland: Fit for purpose? International Journal of Technology and Design Education, 17(3), 291-304.

 • Çankırılı, A. (2008). Okul ailede başlar. Zafer Yayınları.

 • Chatigny, C., Riel, J., & Nadon, L. (2012). Health and safety of students in vocational training in Quebec: a gender issue? Work, 41(1), 4653-4660.

 • Eichhorst, W., Rodríguez-Planas, N., Schmidl, R., & Zimmermann, K. F. (2013). A roadmap to vocational education and training systems around the world. IZA Discussion Papers, No. 7110, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn

 • Eraslan, L. (2015) ‘‘Sosyal Güvenliğin Sosyolojisi (Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Algıları)’’, Retrieved from https://app.csgb.gov.tr/isggm/isghafta/20.pdf

 • Fargnoli, M., De Minicis, M., & Di Gravio, G. (2010). Occupational health and safety improvement throughout knowledge management. Prevention, 1(1), 1-12.

 • Ferris, T. L., & Aziz, S. (2005). A Psychomotor Skills Extension to Bloom's Taxonomy Of Education Objectives For Engineering Education. Doctoral dissertation, National Cheng Kung University Tainan.

 • Görmüş, A. Ş., & Bektaş, Ç. (2002). Sektör temsilcilerinin meslek yüksekokulu öğrencilerini algılamalarına yönelik bir araştırma (Sandıklı ve Şuhut MYO işletme programı örneği). Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 19-30.

 • Gyekye, S. A., & Salminen, S. (2009). Educational status and organizational safety climate: Does educational attainment influence workers’ perceptions of workplace safety? Safety science, 47(1), 20-28.

 • Haas, E. J., Hoebbel, C. L., & Rost, K. A. (2014). An analysis of trainers' perspectives within an ecological framework: factors that influence mine safety training processes. Safety and Health at Work, 5(3), 118-124.

 • Hair Jnr, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. In: Upper Saddle River: Prentice Hall.

 • Hussain, Z. (2021). Measure of awareness on occupational health and safety vulnerability in technical and vocational education and training institutions. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(9), 1093-1103.

 • Katrancı, M., & Sezgin Temel, S. (2018). İlkokul öğrencilerine yönelik yazma kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(24), 1544-1555.

 • Kilbrink, N., & Bjurulf, V. (2013). Transfer of knowledge in technical vocational education: A narrative study in Swedish upper secondary school. International Journal of Technology and Design Education, 23(3), 519-535.

 • Kintu, D., Kyakula, M., & Kikomeko, J. (2015). Occupational safety training and practices in selected vocational training institutions and workplaces in Kampala, Uganda. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 21(4), 532-538.

 • Ndegwa, M. K., De Groote, H., & Gitonga, Z. M. (2015). Evaluation of artisan training in metal silo construction for grain storage in Africa: impact on uptake, entrepreneurship and income. International Journal of Educational Development, 43, 12-21.

 • Olcay, Z. F., Temur, S., & Sakalli, A. E. (2021). A research on the knowledge level and safety culture of students taking occupational health and safety course. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(1), 187-200.

 • Şahmaran, T., Kar, H., & Arısal, İ. (2019). İş sağlığı ve güvenliği ön lisans programında verilen eğitim ve öğretimin iş sağlığı ve güvenliği algısı üzerine etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1797-1827.

 • Saleh, J. H., & Pendley, C. C. (2012). From learning from accidents to teaching about accident causation and prevention: Multidisciplinary education and safety literacy for all engineering students. Reliability Engineering & System Safety, 99, 105-113.

 • Sarı, F. Ö. (2009). Effects of employee trainings on the occupational safety and health in accommodation sector. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1865-1870.

 • Sivrikaya, S. Ö., & Üzüm, B. (2018). Öğrencilerin işçi sağlığı ve güvenliğine yaklaşımları (Kocaeli MYO örneği). International Journal of Disciplines in Economics and Administrative Sciences Studies, 4(7), 99-11.

 • Stuart, A. (2014). A blended learning approach to safety training: Student experiences of safe work practices and safety culture. Safety Science, 62, 409-417.

 • Tukundane, C., Minnaert, A., Zeelen, J., & Kanyandago, P. (2015). Building vocational skills for marginalised youth in Uganda: A SWOT analysis of four training programmes. International Journal of Educational Development, 40, 134-144.

 • Wijanarka, B. S., Sukardi, T., Rahdiyanta, D., & Ngadiyono, Y. (2019, November). Evaluation of implementation of health and safety in industry and vocational school in Yogyakarta Special Region. In Journal of Physics: Conference Series, 1273(1), 1-7.

 • Wilson, R. (2013). Skills anticipation-The future of work and education. International Journal of Educational Research, 61, 101-110.

 • Xu, S. (2014). Study on occupational safety and health mechanism for school from social responsibility point of view. China Safety Science Journal, 24(6), 129-134.

 • Zubir, B., Saad, F., Maidin, W. F. W., & Jamaludin, M. R. (2016). Safety and health awareness among staff and students in workshop and laboratory of an engineering technology university campus. International Journal of Engineering Research & Technology, 5(3), 285-288.

                                                                                                    
 • Article Statistics