GELENEKSEL GÜRÜN EVLERİNDE ÇIKMALAR

Author :  

Year-Number: 2022-129
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-19 19:32:43.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 189-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın içinde yaşadığı toplumla birlikte kendini en iyi yansıttığı yapı tipi konuttur. Mimarlık tarihi içerisinde evler, kullanılan malzeme ve biçimlenişleriyle içinde bulunduğu bölgeyi ve toplumu en iyi şekilde yansıtan türler olarak görülmektedir. Geleneksel konut mimarisi hem iç hem de dış yapı elemanlarıyla gösterişten ziyade ihtiyaca ve kullanıma dönük olarak tasarlamıştır. Geleneksel konut mimarisinde dış yapı elemanı olan çıkmalar, yapıların hem işlevsel hem de görsel anlamda tamamlayıcıları olmuştur. Çıkmalar, konutların iç mekândan dışa doğru genişlemesini sağlarken; dış cephe de de konuta estetik bir zenginlik katarak, geleneksel konutları dış mekânda şenlendiren önemli unsurlar olmuştur. Geleneksel konutlardaki içe dönük yaşam biçimi, üst katlardaki çıkmalarla kısmen kırılmıştır. Çıkmalar, konutun sokağa açılmasını ve dış çevre ile ilişkisini artırmıştır. Geleneksel Gürün evlerinin büyük çoğunluğu, dış cephelerinde çeşitli tiplerde çıkmalar bulundurur. Bu çalışmanın amacı; Sivas ilinin Gürün ilçesinde bulunan Geleneksel Konutların dış cephe düzenlemelerinde yer alan çıkmaların gruplandırılarak sınıflandırılmasının yapılmasıdır. Çalışma, 2014 yılında tamamlanan “Gürün’de Konut Mimarisi” isimli yüksek lisans tezinden uyarlanarak hazırlanmıştır (Karabulut, 2014). Çalışmada Gürün ilçe merkezinde, araştırmada yer almasına karar verilen 24 Geleneksel Konut hem iç hem de dış mekânlarıyla incelenmiş ve çıkma özellikleri tespit edilmiştir. Çıkmalar benzer ve farklı yönleri ortaya konularak çalışmada ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Housing is the type of building in which people best reflect themselves together with the society they live in. In the history of architecture, houses are seen as the types that best reflect the region and society in which they are located, with the materials and configurations used. Traditional residential architecture has been designed with both interior and exterior building elements for needs and usage rather than showing off. The protrusions, which are the exterior building elements in traditional residential architecture, have been complementary to the buildings both functionally and visually. While the overhangs allow the residences to expand from the interior to the outside; The exterior has olso been an important element that enlivens the traditional houses in the exterior, adding an aesthetic richness to the house. The introverted lifestyle in traditional residences has been partially broken by the overhangs on the upper floors. The overhangs have increased the opening of the house to the street and its relationship with the outside environment. The majority of traditional Gürün houses have various types of overhangs on their exteriors. The aim of this study; It is the classification of the protrusions in the exterior arrengements of the Traditional Houses in the Gürün district of Sivas province by grouping them. The study was adapted from the master’s thesis titled “Housing Architecture in Gürün” completed in 2014 (Karabulut, 2014). In the study, 24 Traditional Houses, which were decided to be included in the research, in the town center of Gürün were examined with both their interior and exterior spaces and their protrusion features were determined. Outcomes are discussed in the study by revealing their similar and different aspects.

Keywords


 • Anonim. (1974). 1973 İl Yıllığı.

 • Anonim. (1974). 1973 İl Yıllığı.

 • Bektaş, C. (2019). Türk Evi. Yem Yayın.

 • Çetin, Y. (2006). Geleneksel Türk Evinde Cumba. Sanat Tarihi Dergisi, 15(2),18-27.Eldem, S. H. (1968). Türk Evi Plan Tipleri. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Basım Atölyesi.Evren, M. (1959). Türk Evinde Çıkma. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Basım Atölyesi.

 • Günay, R. (1999). Osmanlı Konut Mimarisinde Ahşap Kullanımının Sürekliliği. Proceedings ofthe 11th İnternational Cangress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, No 57,1-22.

 • Karabulut, K. (2014). Gürün’de Konut Mimarisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Kuban, D. (1975). Sanat Tarihimizin Sorunları. Çağdaş Yayınları.

 • Kuban, D. (2018). Türk Ahşap Konut Mimarisi 17.19. Yüzyıllar. Türkiye İş Bankası Yayınları.

 • Küçükerman, Ö., Güner, Ş. (1995). Anadolu Mirasında Türk Evleri. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Özel, Y. (2019). Türk Evinde Sokağa Uzanan İç Mekânlar: Çıkmalar. International Journal of Social and Humanities Sciences, 3(1),143-160.

 • Pürlü, K. (2009), Gürün Kültür Envanteri. Ankara Ofset.

 • Sözen, M. ve Eruzun, C. (1996). Anadolu’da Ev ve İnsan. Creative Yayıncılık. ŞEKİLLER

                                                                                                    
 • Article Statistics