BALE VE DANSTA VÜCUT TİPİ

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-24 13:53:31.0
Language : Türkçe
Konu : Sahne Sanatları
Number of pages: 49-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dans ve bale alanında, mesleğin doğası gereği bedensel estetik en önemli olguyu oluşturmaktadır. Bedensel estetik;  mesleği uygulayanlar, eğitmenler, bale ve dans öğrencilerinin yanı sıra izleyiciler açısından da zarif ve ince olmak olarak değerlendirilirken; bu değerlendirmenin aslında bilimsel olarak sınıflandırılmış vücut tipi ile bağlantılı olduğu ülkemizde sanat alanında bilinmemektedir. Özellikle konservatuvar giriş sınavları esnasında eğitmenler ve sınavı kazanarak profesyonel bale sanatçısı olmak üzere eğitim gören öğrencilerin, profesyonellerin bedenlerini tanımaları, bilinçli ve sağlıklı olarak eğitim programları, stilleri, teknikleri oluşturabilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı öncelikli olarak bale ve diğer dans türlerindeki vücut tiplemesinin nasıl yapıldığı ve ilgili araştırmaları ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

In dance and ballet, bodily aesthetics is the most important phenomenon due to the nature of the profession. Bodily aesthetics; while it is considered as being elegant and thin in terms of those who practice the profession, trainers, ballet and dance students as well as the audience; It is not known in the field of art in our country that this evaluation is actually related to the scientifically classified body type. It is important for students who are trained to become professional ballet artists, especially as instructors during the conservatory entrance exams and to become a professional ballet artist by passing the exam, and to be able to consciously and healthily create training programs, styles and techniques.Therefore, the aim of this study is primarily to reveal how body typing in ballet and other dance types is done and related researches.

Keywords


 • Behdari, R., Zorba, E., Göktepe, M., ve Bayram, M. (2016) 9-12 Yaş Masa Tenisçilerin Vücut Kompozisyonu, Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi 3.Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3/1, 61-69. E-ISSN:2148-905X

 • Özder. A..(2011). Farklı Branşlardaki Erkek Sporcuların Kinantropometrik Analizi (Futbol, Güreş, Halter, Teakwando) Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Programı, Ankara.

 • Bektaş, Y., Özer, B. K., Gültekin, T., Sağır, M., Akın, G. ( 2007) Bayan Basketbolcuların Antropometrik Özellikleri: Somatotip ve Vücut Bileşimi Değerleri Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1/2, 52-62.

 • Ertaş, C., Bulut. Y. (2017) Pres Bölümü Ergonomi Faaliyaetleri Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5, 13-22. E-ISSN: 1308-6693

 • Carter, J.E.L. (2002). The Heath-Carter Anthropometrıc Somatotype - Instructıon Manual. Adapted from the original instruction manual by the author and a laterversion published in a CD-Rom titled “AnthropometryIllustrated” (Ross, Carr & Carter, 1999), in association with TePand ROSSCRAFT, Surrey, Canada.

 • Çınarlı, F. S. (2016). Somatotip Özellikler Açısından Bazı Motorik Parametrelerin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Malatya.

 • Pinheiro Ferrari, E., Santos Silva, D. A., Rebolho Martins, C., Fidelix, Y. L., ve Petroski, E. L. (2013). Morphological characteristics of professional ballet dancers of the Bolshoi theater company. Collegium antropologicum, 37/2, 37-43.

 • Liiv, H., Wyon, M. A., Jürimäe, T., Saar, M., Mäestu, J., & Jürimäe, J. (2013). Anthropometry, somatotypes, and aerobic power in ballet, contemporary dance, and dancesport. Medical problems of performing artists, 28/4, 207-211.

 • Kabakcı, A. G., & Yücel, A. H. (2016). Klasik bale eğitimi alacak öğrencilerin somatotip analizi. Cukurova Medical Journal, 41/4, 744-750.

 • Arınlı Y. ( 2013 ) Adölesan dönemdeki bale öğrencilerinde beslenme alışkanlıklarının büyüme hormonu üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Mersin.

 • Koutedakis, Y., & Jamurtas, A. (2004). The dancer as a performing athlete. Sports medicine, 34/10, 651-661.

 • Kamenskaya, E., & Kukharev, G. (2008). Recognition of Psychological Characteristics from Face. Metody Informatyki Stosowanej, Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku 1, 60-73. Ujevic´, D., Rogale, D., Drenovac, M., Pezelj, D., Hrastinski, M., Narancˇic, N.S., Mimica, S., & Hrzˇenjak, R. (2006). Croatian anthropometric system meeting the European Union International Journal of Clothing Science and Technology, 18/3, 200-218 q Emerald Group Publishing Limited 0955-6222 DOI 10.1108/09556220610657961

 • Marangoz. İ., (2016). Erkek Sporcularda Vücut Kompozisyonu ve Somatotiplerin İvmelenme Hızı Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Kayseri.

 • Alvero-Cruz, J. R., Parent Mathias, V., & García-Romero, J. C. (2020). Somatotype components as useful predictors of disordered eating attitudes in young female ballet dance students. Journal of Clinical Medicine, 9/7, 20-24.

 • Haas A.N., & Plaza M. R.(2016). Somatotype comparative study between spanish and brazilian young females dancers. Arch Med Deporte, 33/1, 18-23.

 • Twitchett, E., Angioi, M., Metsios, G. S., Koutedakis, Y., & Wyon, M. (2008). Body composition and ballet injuries: a preliminary study. Medical Problems of Performing Artists, 23/3, 93-98.

 • Marangoz.İ., & Polat.Y. (2017). Erkek Sporcularda Vücut Kompozisyonu ve Somatotiplerin İvmelenme Hızı Üzerine Etkileri The Journal of Academic Social Science 5/54, 345

                                                                                                    
 • Article Statistics