BALE VE DANSTA VÜCUT TİPİ

Author:

Number of pages: 49-57
Year-Number: 2022-128

Abstract

Dans ve bale alanında, mesleğin doğası gereği bedensel estetik en önemli olguyu oluşturmaktadır. Bedensel estetik;  mesleği uygulayanlar, eğitmenler, bale ve dans öğrencilerinin yanı sıra izleyiciler açısından da zarif ve ince olmak olarak değerlendirilirken; bu değerlendirmenin aslında bilimsel olarak sınıflandırılmış vücut tipi ile bağlantılı olduğu ülkemizde sanat alanında bilinmemektedir. Özellikle konservatuvar giriş sınavları esnasında eğitmenler ve sınavı kazanarak profesyonel bale sanatçısı olmak üzere eğitim gören öğrencilerin, profesyonellerin bedenlerini tanımaları, bilinçli ve sağlıklı olarak eğitim programları, stilleri, teknikleri oluşturabilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı öncelikli olarak bale ve diğer dans türlerindeki vücut tiplemesinin nasıl yapıldığı ve ilgili araştırmaları ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

In dance and ballet, bodily aesthetics is the most important phenomenon due to the nature of the profession. Bodily aesthetics; while it is considered as being elegant and thin in terms of those who practice the profession, trainers, ballet and dance students as well as the audience; It is not known in the field of art in our country that this evaluation is actually related to the scientifically classified body type. It is important for students who are trained to become professional ballet artists, especially as instructors during the conservatory entrance exams and to become a professional ballet artist by passing the exam, and to be able to consciously and healthily create training programs, styles and techniques.Therefore, the aim of this study is primarily to reveal how body typing in ballet and other dance types is done and related researches.

Keywords