ENDÜSTRİYEL SOFRA SERAMİĞİ TASARIMLARI VE GÜMÜŞ AKSESUARLARIN KOMBİNASYONU

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-23 08:16:52.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 361-374
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seramik, M.Ö. 6000’li yıllarda ilk olarak Anadolu’da üretilmeye başlamış olup, üç ana malzeme olan su, toprak ve ateşin bir araya gelmesiyle birlikte, yaratıcılığın ve yeteneğinde kullanımıyla ortaya çıkmıştır. Seramiğin bulunmasından sonra yapılan ilk tasarım modeller, kap, kacak, kaşık, pişirme ve saklama kaplarıdır. Endüstri devrimi sonrasında sofra seramiği ürünlerinin tasarlanma ve üretim süreçlerinde geleneksel yöntemler bırakılarak, makineleşmeye dayanan üretim yöntemleri ortaya çıkmıştır. Endüstrileşme ile birlikte tasarım kavramı da yeni bir boyut kazanmış ve sofra seramiği tasarımlarının işlevselliğinin yanında estetik görüntüsü de tüketici tarafından dikkat edilen hususlardan birisi olmuştur. Seramiğin, tarih öncesi dönemlerde insanlık için önemli bir yere sahip olmasının yanında, bu malzeme kadar önemli olan bir diğer malzeme ise gümüştür. Gümüş gibi değerli madenler günlük kullanımda kap, kacak gibi ürünlerde tercih edilmemektedir. Fakat, seramik gibi günlük olarak kullanılabilecek ürünlere değer katmak için gümüş aksesuarlardan yararlanılmaktadır.  Seramiğin kullanımıyla hazırlanan kahve takımları, ikramlıklar ve sunum ürünleri gibi bazı ürünler gümüş ile birleştirilip kombin haline getirilerek tüketiciye sunularak gümüş aksesuarlarla birlikte tüketicinin ilgisini çekmektedir. Yapılan bu araştırma kapsamında, endüstriyel sofra seramiklerinde kullanılan gümüş aksesuarlı kombinler araştırılmış olup yapılan araştırmalar sonucunda estetik, işlevsel ve özel üretim ürünler örneklemelerle anlatılmaktadır. Çalışmanın materyalini sofra seramikleri ile kombin edilen gümüş aksesuarlara ait veriler oluşturmaktadır. Çalışma literatür taraması, karşılıklı yapılandırılmış görüşme, alan çalışması yapılarak verilerin düzenlenip sonuçların çıkartıldığı nitel yönteme dayalı tarama modelidir. Araştırmanın saha çalışması Türkiye’de üretilen seramikten mamül kahve takımı, ikramlıklar ve sunum ürünleriyle birlikte kombin edilerek aksesuar olarak kullanılan gümüş ürünlerden elde edilen veriler ile sınırlıdır. Veriler amaç doğrultusunda düzenli bir biçimde verilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; seramik mutfak eşyaları, yapımı, tanımı, tarihçesi, gelişim süreci, gümüş aksesuarların sofra seramiği ile kullanımının mevcut durumu ele alınmıştır. Seramik sofra ürünlerinden kahve takımları, ikramlıklar ve sunum ürünleriyle birlikte kullanılan gümüş aksesuarlarla ilgili detaylı açıklamalar ile seramik ürünlerinden özgün nitelik gösteren tasarım örneklerinden 100 tanesi incelenmiştir. Bu sofra seramiği ürünlerinden kasti olarak örneklem seçilen 25 tanesinin nitelikleri üzerinde durulmuştur. Çalışma kapsamında yer alan bulgular görsel öğeler ile desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

Ceramic, BC. It was first started in Anatolia in the 6000s, and it emerged with the use of creativity and talent, together with the combination of the three main materials, water, earth and fire. The first design models made after the discovery of ceramics are pots, pans, spoons, cooking and storage containers. After the industrial revolution, traditional methods were abandoned in the design and production processes of table ceramic products, and production methods based on mechanization emerged. Along with industrialization, the concept of design has also gained a new dimension and the aesthetic appearance of tableware ceramics designs as well as functionality has been one of the issues that the consumer pays attention to. In addition to the fact that ceramics had an important place for humanity in prehistoric times, another material as important as this material is silver. Precious metals such as silver are not preferred in products such as pots and pans in daily use. However, silver accessories are used to add value to products that can be used daily, such as ceramics. Some products, such as coffee sets, treats and presentation products prepared with the use of ceramics, are combined with silver and presented to the consumer, attracting the attention of the consumer with silver accessories. Within the scope of this research, combinations with silver accessories used in industrial tableware ceramics were researched, and as a result of the researches, aesthetic, functional and special production products are explained with examples. The material of the study consists of the data of silver accessories combined with tableware ceramics. The study is a qualitative method-based scanning model in which the data are organized and the results are drawn by making literature review, mutual structured interview, field study. The field work of the research is limited to the data obtained from the silver products used as accessories in combination with the ceramic coffee set, treats and presentation products produced in Turkey. The data are given regularly in line with the purpose. In line with the data obtained; Ceramic kitchen utensils, their production, definition, history, development process, the current situation of the use of silver accessories with tableware are discussed. With detailed explanations about silver accessories used with coffee sets, treats and presentation products from ceramic tableware, 100 of the original design examples of ceramic products were examined. The qualities of 25 of these table ceramic products, which were deliberately selected as samples, were emphasized. The findings within the scope of the study were supported by visual elements.

Keywords


 • Acartürk, B. (2012), Toprağın Binlerce Yıllık Macerası, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies, Yıl IV, Sayı 1, S.2

 • Aslan, Şan, P. (2019), Bauhaus Ekolü ve Endüstriyel Seramik Tasarımına Etkileri, İdil, 2019, cilt / volume 8, sayı / issue 55, (s, 430)

 • Coşkun, Rakıp, Z., F. (2021), Dünyada ve Türkiye’de Gümüş, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, (s, 15)

 • Çevik, Naile, S. (2015), Avrupa Seramik Sanatında Endüstrileşme Süreci ve Cumhuriyet Sonrası Türk Seramik Sanatına Yansımaları, STD 2015 Aralık- (s, 77-95)

 • Erginsoy, Ü. (1978), İslam Maden Sanatının Gelişimi. Kültür Bakanlığı Yayınları. Milli Eğitim Basımevi: Ankara (s, 48)

 • Erman, Onur, D. (2012) Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın Ateşle Dansı, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Online Thematic Journal of Turkic Studies, Yıl IV, Sayı (1, s, 20)

 • Parlak, Y. (2021), Kuyumculukta Erzurum İşi (Kesme Ajur) Yapım ve İşleme Teknikleri, Kalemişi 18 (2021 Bahar): doi: 10.7816/kalemisi-08-18-06 (s, 1-16).

 • Tarhan Ç. M. (2009). Urartu Maden Teknolojisi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir (s, 130)

 • Türe, A. (2006). Takının Öyküsü. Goldnews Dergisi,10, (s, 5-6).

 • Yılmaz, F. (2008), Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Eğitimi Bölümü Dekoratif Sanatlar Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, (s, 42)

 • (URL 1): Karaca, E. (2018), Gümüş Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Çıkarıldığı Yerler, https://bilgihanem.com/gumus-nedir/ Erişim Tarihi: 31.03.2022

 • (URL 2): Kapalıçarşı (2021), Gümüş Eşya, https://www.kapalicarsi.com.tr/?page_id=292, Erişim Tarihi: 31.03.2022

 • (URL 3): Orfebreria, (2022), https://tr.nsp-ie.org/orfebreria-17 (Erişim Tarihi: 02.04.2022

 • (URL 4): Tesbihane (2015), Gümüş ve Güm İşlemeciliğinin Tarihçesi, http://blog.tesbihane.com/2019/10/gumus-ve-gumus-isciliginin-tarihcesi-gumus-nedir/ Erişim Tarihi: 01.04.2022

 • Şekil 1. Çağdaş, C., https://www.studiomirage.org/urun/gums-ayakli-stoneware-seramik-kase/, (Erişim Tarihi: 02.04.2022)

 • Şekil 2. kazanabil, https://www.kazanabil.com/otantik-tasarim-gumus-kapakli-porselen- sekerlik, (Erişim Tarihi: 02.04.2022)

 • Şekil 3. etsy, https://tr.pinterest.com/pin/155303887538451980/, (Erişim Tarihi: 02.04.2022)

 • Şekil 4. Mosev, https://www.hepsiburada.com/mosev-12-parca-6-kisilik-gumus-kahve-takimi- p-HBCV000006J3A1, (Erişim Tarihi: 03.04.2022)

 • Şekil 5. Melodi, https://www.hepsiburada.com/melodi/fincanlar-c-22350, (Erişim Tarihi: 03.04.2022)

 • Şekil 7. Elvvelzaman, https://evvelzamanantika.com/antika-gumus-telkari-fincan-zarfi, (Erişim Tarihi: 03.04.2022)

 • Şekil 9. Marleth.Co, https://www.designstatehome.com/urun/gumus-kaplama-atli-fincan-ve lokumluk, (Erişim Tarihi: 03.04.2022)

 • Şekil 10. Taç, https://www.evimkolayavm.com/tac-tepsili-6-parca-kahve-fincan-takimi-gumus, (Erişim Tarihi: 03.04.2022)

                                                                                                    
 • Article Statistics