AŞILAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN SİKAYETVAR.COM PORTALI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: BIONTECH (PFIZER) VE SINOVAC (CORONAVAC) ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 322-340
Year-Number: 2022-128

Abstract

Bu çalışma, aşılamanın önündeki engellerin Biontech ve Sinovac aşıları yönüyle Şikayetvar.com portalı üzerinden yapılan girişlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik ve doküman analizi kullanılmış olup, çalışma verileri sikayetvar.com portalından toplanmıştır. Nisan 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan tüm girişler incelenmiş ve toplam 412 şikayet değerlendirmeye alınmıştır (Biontech: 309, Sinovac: 103). Şikayetlere ilişkin sayı ve yüzdelerin hesaplanmasında Microsoft Ofis 2016 paket programı kullanılmıştır. Şikayetlerin yarıdan fazlasının (%75) Biontech aşısına yönelik olduğu, her iki aşı için de en fazla şikayetin; kadınlardan, hastalardan, özel hastanelerden aşılama hizmeti alanlar ve aşılama sürecinin 2. dozunda olanlar tarafından yazıldığı saptanmıştır. Biontech’e dair en fazla şikayet alan ilk beş konunun; randevu saatinde gidilmesine rağmen aşı olamama, uygulanan aşının bireyin E-Nabız Sistemi’nde görünmemesi, aşı sonrası gelişen yan etkiler, MHRS’den aşı randevusunun alınamaması ve yanlış aşı yapılması (Biontech yerine Sinovac) olduğu sonucuna varılmıştır. Sinovac’a dair en fazla şikayet alan ilk beş konunun ise; yanlış aşı yapılması (Sinovac yerine Biontech), uygulanan aşının E-Nabız’da görünmemesi, MHRS’den aşı randevusunun alınamaması, randevu saatinde sağlık kuruluşuna gidilmesine rağmen aşı olamama ve aşı seçme hakkının kullanılamaması olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu bilgiler, bireylerin aşı tutum ve davranışlarına yönelik olarak aydınlatıcı olmasının yanında bireylerin sağlık bakımıyla ilgili olarak eksik kalınan durumlara da örnekler sunması açısından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to examine the barriers in vaccination that made on the complaint web portal especially in terms of Biontech/Pfizer and Sinovac/CoronaVac vaccines. Study data were collected from a complaint web portal (i.e, sikayetvar.com) and content and document analysis from qualitative research methods were used. All entries were reviewed between April 2021-January 2022 and a total of 412 complaints were evaluated. Microsoft Office 2016 package program was used to calculate the number and percentage of complaints. More than half of the complaints (75%) were related to the Biontech/Pfizer vaccine. Also, the most common complaints for both vaccines were written by women, and also patients, who received vaccination services from private hospitals, and those who were on the second dose of vaccination process. The top five complaints about Biontech/Pfizer were; not being vaccinated despite going at the appointment time, the vaccines’ not appearing in the individual's Online Health System, post-vaccine side effects, inability to get a vaccination appointment from online health appointment system, and wrong vaccination (Sinovac/CoronaVac instead of Biontech/Pfizer). The top five complaints about Sinovac/CoronaVac were; wrong vaccination (Biontech/Pfizer instead of Sinovac/CorıonaVac), the vaccines’ not appearing in the individual's Online Health System, inability to get a vaccination appointment from online health appointment system, not being vaccinated despite going to the health institution at the appointment time, and the inability to exercise the right to choose a vaccine. The results of the study not only illuminates the vaccination attitudes and behaviours of individuals but also provides examples of situations where individuals are lacking in health care.

Keywords