GÜRCİSTAN’IN ACARA BÖLGESİNDE YAŞAYAN MÜSLÜMAN VE HRİSTİYAN GÜRCÜLERİN ÖLÜM GELENEKLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-01 01:43:10.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 244-256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Acara bölgesi, Gürcistan’ın güney batı tarafında yer alan, Gürcistan’a bağlı Özerk cumhuriyeti statüsünü taşıyan bölgedir. Acara’da yaşayan halk Gürcü, Acaralı olarak adlandırılmaktadır. Gürcistan, Müslüman ve Hristiyan halkların beraber yaşadığı, din ve etnik çeşitliliğini koruyan ülkelerden biridir. Hristiyanlık, Gürcistan’da IV. Yüzyılda Azize Nino’nun sayesinde yayılmıştır. Ondan sonraki kaynaklarda Gürcistan, Hristiyan bir ülke olarak görülmektedir. Tarihi olaylardan dolayı, Acara, Osmanlı dönemine katılarak İslam dini kabul edilmiştir. Dolayısıyla, Acara’da Hristiyanların ve Müslümanların birlikte yaşamları yüzyıllar boyunca devam etmektedir. Ayrıca, Acara, din, folklor, inanç, adet, gelenek-görenekler, halk kültürü açısından oldukça zengin bir bölgedir. Müslüman ve Hristyan Gürcülerin aynı bölgede yaşamasının sonucu olarak birbirlerinden farklı adetler, gelenek-görenekler ve ritüeller ortaya çıkmıştır. Acara bölgesinde İslam dini etkisini en çok cenaze törenlerinde gösterilmektedir. Acaralı Müslümanlar ölüleri İslam kurallarına uyarak defletmektedir. Hristiyanlar ise, kendi kurallarına göre bu işlemi yerine getirirler. Buna rağmen, Acaralı Gürcü Müslüman ve Hristiyanların aynı bölgede yaşadıkları için, cenaze geleneklerinde benzerlikler görülmektedir. Bu benzerlikler: ölüyü yıkamak, sesli ağlamak, yas yemeği, Müslümanların Kuran Kerimi, Hristiyanların ise İncil okuması, anma günleri, mezarlığı ziyaret etmek, Müslüman ve Hristiyan Acaralıların aynı kabristanda bulunmaları benzerlikleri arasındadır. Bu Çalışmanın amacı, araştırma konusu olarak aldığımız Müslüman ve Hristiyan Acaralıların ölüm geleneklerinin araştırılması, birbirine karşılaştırarak benzer ve farklı geleneklerinin ortaya koymasıdır.  

Keywords

Abstract

Adjara region, located in the southwestern part of Georgia, is the region that holds the status of an Autonomous Republic of Georgia. The people living in Adjara are called Georgian and Adjarian. Georgia is one of the countries where Muslim and Christian peoples live together and maintain their religious and ethnic diversity with harmony. Christianity in Georgia spread in the IV century, thanks to St. Nino. In the following sources, Georgia is seen as a Christian country. Due to historical events, Adjara joined the Ottoman period and accepted the religion of Islam. Therefore, the coexistence of Christians and Muslims in Adjara has continued for centuries. In addition, Adjara is a very rich region in terms of religion, folklore, belief, customs, traditions and folk culture.As a result of the Muslim and Christian Georgians living in the same region, different customs, traditions and rituals have emerged. In the Adjara region, the religious influence of Islam is mostly shown in funeral ceremonies.Adjara Muslims expel the dead in accordance with Islamic rules. Christians, on the other hand, do this according to their own rules. However, there are similarities in funeral traditions, as Adjarian Georgian Muslims and Christians live in the same region. These similarities are: washing the dead, crying loudly, mourning dinner, Muslims reading the Quran and Christians reading the Bible, memorial days, visiting the cemetery, being in the same cemetery of Muslim and Christian Adjarians.The aim of this study is to investigate the death rituals of Muslim and Christian Adjarians, which we took as the subject of research, to compare them and reveal their similar and different traditions.

Keywords


 • Artun, E. (2010). Türk Halkbilimi. Kitabevi Yayinevi: İstanbul

 • Boratav, P. N. (1997). 100 Soruda Türk Folkloru. Gerçek yayınevi: İstanbul. Elçin, Ş. (1990). Türkiye Türkçesinde Ağıtlar. Kültür Bakanlığı Yayınları: Ankara Gashi, F. Ölüm Psikolojisi ve Ölüm Konusunda Dini İnancın Etkisi. Rumeli İslam Araştırmaları

 • Dergisi. Karakuş, H. (2015). Gürcistan’da Defin ve Taziye Merasimleri. Sosyal Bilimler Dergisi. Kiknadze, Z. (2008). Gürcistan’daki Dinler, PMG Yayınları: Tiflis. Mgeladze, N. (2018). Gürcü Halkın Etnoloji Sözlüğü. Samshoblo Yayinevi: Batum. Nikabadze, N. (2018). Batum-Keda İlçesi Kvaşta Köyü Halk Edebiyat Ürünleri. Yayınlanmamış

 • Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Nogaideli, C. (1935). Acaralıların Yaşamı. Bilim Edebiyatı Yayinevi: Tiflis. 21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Adetlerimiz. (1997). T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu

 • Yayınları: Ankara. Zviadadze, S. S. G. (2021). Gürcistan’daki Din ve Etnik Çeşitliliği. Avrupa Kurumu Yayinevi:

 • Tiflis. Zoidze, G. (2009) Gürcistan’da ağlama Gelenekleri, Mediawiki Yayinevi: Tiflis. İnternet Kaynakları Madli Gazetesi, (16, 1992, s.58). https://www.orthodoxy.ge/samartali/ganchineba.htm

 • (03.11.2020). Türk Dil Kurumu Sözlükleri https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi.

                                                                                                    
 • Article Statistics