İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ'NDE ÖĞRENİM GÖREN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM MEMNUNİYETLERİ VE GELECEK KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 103-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri birçok alanda yeterli işgücünün yaratılmasında önde gelen fakültelerdir. Dolayısıyla burada okuyan öğrencilerin memnuniyet derecelerini ve gelecek kaygılarını sınıflandırmak önemlidir. Fakülteye kayıt oldukları ilk yıldan itibaren öğrencilerin bölümlerinden memnuniyet düzeylerinin en üst düzeye çıkarılmasına ve gelecek kaygılarının en aza indirilmesine yönelik önerilerde bulunulması hem öğrenciler hem de ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Ridit analizi ile Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin bölüm memnuniyetlerine ve gelecek kaygılarına yönelik analizlerin yapılması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda hem betimsel istatistiklere yer verilmiş hem de analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bölüm doyumları ile gelecek kaygıları (işsizlik, umutsuzluk, ayrımcılık, deneyimsizlik, kişisel yeterlilik) arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In our country, the faculties of Economics and Administrative Sciences are the leading faculties in creating a sufficient workforce in many fields. So, it is significant to classify the degree of satisfaction and future concerns of the students studying here. It has crucial importance for both students and our country to make suggestions for maximizing the level of satisfaction of students to their departments and minimizing their concerns about the future from the first year of their registration to the faculty. In this context, it is aimed to analyses to first grades studying at Atatürk University in faculty of economic and administrative sciences to their department satisfaction and future concerns with ridit analysis. In line with the data obtained within the extent of the research, both descriptive statistics have been included and analysis has been performed. As a result of the research, it's been found that there's a meaningful difference between students' department satisfaction and future concerns (lack of employment, despair, discrimination, inexperience, personal sufficiency). 

Keywords