ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DESTEKLİ ÜRÜN KULLANIM KILAVUZLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2022-128
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-01 01:34:49.0
Language : Turkish
Konu :
Number of pages: 207-221
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Endüstri devrimleri ve getirileriyle birlikte insanoğlu zaman içerisinde devinim ve dönüşüm yaşayarak farklı deneyim alanlarının içine girmek durumunda kalmıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte insandan kullanıcılığa uzanan yolculuğunu başlatmıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru başlayıp günümüze uzanan süreçte artırılmış gerçeklik endüstri 4.0 devriminin en önemli teknolojilerinden biri olmuş ve endüstriyel süreçlerin birçok adımında faydalı modellerle kullanıma hazır hale getirilmiştir. Endüstriyel ürün tasarım süreçlerinde ürün kullanıcı arasındaki iletişim açısından en önemli adımlardan birisi kullanım kılavuzlarıdır. Kullanım kılavuzlarının verimliliği etkileyen dezavantajlarının olması nedeniyle artırılmış gerçeklik destekli kullanım kılavuzları tasarlanarak kullanıcının ürünle kurduğu iletişim güçlendirilmektedir. Kullanıcıların alışılagelmiş grafik / iki boyutlu kullanım kılavuzu deneyimleriyle artırılmış gerçeklik destekli kullanım kılavuzuna adaptasyon süreçleri de göz önüne alınarak farklılaşan deneyimin incelenmesi ve araştırması amacıyla artırılmış gerçeklik destekli kullanım kılavuzlarının örnekleri incelenerek deneyim açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan tarama kapsamında artırılmış gerçeklik destekli kullanım kılavuzlarının iki boyutlu grafik olanlara kıyasla sağladığı avantajlar ve deneyime etkisi konusunda gelişim yönleri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

With the industrial revolutions and their returns, human beings have had to enter into different fields of experience by experiencing movement and transformation over time. With the technological developments, it has started its journey from human to user. Augmented reality has become one of the most important technologies of the industry 4.0 revolution, starting from the end of the 20th century and extending to the present, and it has been made ready for use with useful models in many steps of industrial processes. In industrial product design processes, one of the most important steps in terms of communication between the product and the user is the user manuals. Since user manuals have disadvantages that affect efficiency, augmented reality supported user manuals are designed to strengthen the user's communication with the product. Considering the adaptation processes of the users to the augmented reality supported user manual with the usual graphic / two-dimensional user manual experiences, the examples of the augmented reality supported user manuals were examined and evaluated in terms of experience in order to examine and research the differing experience. Within the scope of the research, the advantages of the augmented reality supported user guides compared to the two-dimensional graphic ones and the development aspects of the effect on the experience were emphasized.

Keywords


 • Özkan, M. &, Al, A. & Yavuz, S. (2018). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 6(2), ss. 126-156. DOI: 10.14782/ipsus.460135

 • İlter Duman, H. E. (2019). Tasarım Yönetiminde Endüstri 4.0 İle Değişen Paradigmaların Belirlenmesi: Türkiye’de Tasarım Merkezine Sahip Olan Firmalar Üzerinden Bir Alan Araştırması. Yüksek lisans tezi. Eskişehir Teknik Üniversitesi.

 • Kutlu, T. (1995). Kullanım Kılavuzlarında Grafik Tasarım Uygulamaları. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi.

 • Karapulluk, H. & Kesim, M. (2015). Geçmişten Günümüze Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Gerçekleşen Paradigma Değişimleri. Anadolu Üniversitesi.

 • Şahin, D. (2015). Ürün Tasarım Süreçlerinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi: Tasarımcı, Firma ve Kullanıcılar Üzerinden Kullanım İmkanlarının Araştırılması. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi.

 • Miligram, P. & Kishino, F. (1994). A Taxonomy Of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Transactions on Information Systems.

 • Arth, C. & Gruber, L. & Grasset, R. & Langlotz, T. & Mulloni, A. & Schmalstieg, D. & Wagner, D. (2015). The History of Mobile Augmented Reality. Graz Teknoloji Üniversitesi.

 • Kipper, G. & Rampolla, J. (2012). Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide To AR. Elsevier.

 • Bal, G. & İçten, T. (2017). Artırılmış Gerçeklik Üzerine Son Gelişmelerin ve Uygulamaların İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji. 5(2), 111-136.

 • Resmî Gazete, 13 Haziran 2014, Sayı:29029. “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği”. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19784&MevzuatTur=7&MevzuatTe rtip=5

 • Korisky, U. & Mudrik, L. (2021). Dimensions of Perception: 3D Real-Life Objects Are More Readily Detected Than Their 2D Images. Tel Aviv Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. Vol. 32(10) 1636–1648. DOI: 10.1177/09567976211010718.

 • URL-1: Kesayak, B. (t.y.). Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk. Erişim adresi: https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/. Erişim tarihi: 10.01.2022

 • URL-2: Çakır, H. (2020). Artırılmış Gerçeklik. Erişim adresi: https://www.educationcyber.com/2020/02/16/artirilmis-gerceklik/. Erişim tarihi: 12.01.2022

 • URL-3: Fernanda, R. (2020). Artırılmış Gerçeklik Sisteminin Bileşenleri. Erişim adresi: https://mafda.medium.com/ar-101-components-of-the-augmented-reality-system-part-3878c71e68069. Erişim tarihi: 18.02.2022

 • URL-4: Bağcı, K. (2022). Niantic, Pokemon Go’yu Türkiye’de Yayınlamak İçin The 4 Winds Entertainment ile Anlaşma Yaptı. Erişim adresi: https://www.girisimhaberleri.com/niantic-pokemon-goyu-turkiyede-yayinlamak-icinthe-4-winds-entertainment-ile-anlasma-yapti. Erişim tarihi: 06.03.2022

 • URL-5: Gerçek Dünyada Artırılmış Gerçeklik. Harvard Business Review Kasım-Aralık 2017 s.59 Erişim adresi: https://hbr.org/2017/11/augmented-reality-in-the-realworld?ab=seriesnav-spotlight. Erişim tarihi: 02.02.2022

 • URL-6: Elihughes. (2018). The IKEA Effect: A UX Case Study. Erişim adresi: https://uxplanet.org/the-ikea-effect-a-ux-case-study-e30fb27df5cc Erişim tarihi:

 • URL-8: How to Develop an AR/MR Manual to Use in Business. (2017, 7 Ekim). Program-Ace. Erişim adresi: https://program-ace.com/blog/how-to-develop-ar-manual-best-practices/. Erişim tarihi: 27.12.2021

 • URL-9: Hyundai Virtual Guide Introduces Augmented Reality to the Owner's Manual. (2015, 11 Kasım). Hyundai. Erişim adresi: https://www.hyundai.com/worldwide/en/company/newsroom/hyundai-virtual-guideintroduces-augmented-reality-to-the-owner%2527s-manual-0000005199. Erişim tarihi:

 • URL-10: Augmented Reality Instruction Manual: Interactive User Manual. (t.y.). Servreality. Erişim adresi: https://servreality.com/blog/augmented-reality-instruction-manualinteractive-user-manual/. Erişim tarihi: 06.01.2022

 • URL-11: Robustelli David. 29 Nisan 2020. “Ikea AR Manual.” Erişim adresi: https://www.youtube.com/shorts/QvKvB6e-h6A Erişim tarihi: 12.02.2022

 • URL-12: The Wheel Network. 3 Ağustos 2017. “Genesis Virtual Guide- Augmented Reality Manual”. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=hDxOX8LYKHs. Erişim tarihi: 12.02.2022

 • URL-13: appear2media. 5 Haziran 2018. “Siemens Manual With Augmented Reality”. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=-Ef4LkcCDsY. Erişim tarihi: 12.02.2022

 • URL-14: The Rising Need for Interactive Augmented Reality Manuals for Businesses. (2021, 17 Eylül). XRMeet. Erişim adresi: https://www.xrmeet.io/blog/rising-need-foraugmented-reality-manuals-for-businesses). Erişim Tarihi: 14.01.2022

 • URL-15: Bosch AR Reduces Automotive Repair Time By Up To 15%. (2019, 7 Mart). VStream. Erişim adres: https://vstream.ie/bosch-ar-reduces-automotive-repair-time/). Erişim tarihi: 22.02.2022

 • URL-16: Kartika, S. The Benefits of an Interactive User Manual with AR Solutions (2016, 14 Eylül). Erişim adresi: https://dzone.com/articles/interactive-user-manual-with-arsolutions). Erişim tarihi: 24.02.2022

 • URL-17: Gupta, J. (2018, 5 Temmuz). Augmented Reality Instruction Manual / User Manual. Erişim adresi: https://www.quytech.com/blog/augmented-reality-instruction-manualuser-manual/. Erişim tarihi: 24.02.2022

                                                                                                    
 • Article Statistics