EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ

Author:

Year-Number: 2022-128
Number of pages: 80-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makaleyi oluşturmanın amacı, eğitim yöneticileri için zaman yönetimine genel bir bakış sağlamaktır. Bu bir derleme makalesi olduğundan, konuyla ilgili daha önce yayınlanmış araştırmaların kısa bir sentezi sunulmaya çalışılmıştır. Genel anlamdaki hedef eğitim yöneticilerine meslek hayatlarında kullanmayı tercih edebilecekleri bazı teknikleri hatırlatırken eski bulguları betimlemelerle göstermektir. Bu nedenle, yayınlanmış çalışmaların bir özetidir ve aynı zamanda eğitim yöneticilerine zamanı etkili bir şekilde yönetmek için kullanabilecekleri stratejileri sıralamaktadır. Teorik çerçeve, okuyucuların makaleyi okurken iki ana alana odaklanmalarına olanak vermek için iki alt başlığa ayrılmıştır. Birincisi zaman yönetimi kavramının kendisi, ikincisi ise eğitim yöneticilerinin zaman yönetimi ile ilgilidir. Özetle bu makale, konuyla ilgili daha önceki eserlerden yararlanılarak yazılmış olup bir alanyazın taraması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of creating this article is to provide an overview of time management for education administrators. Since this is a review article, a brief synthesis of previously published research on the subject has been tried to be presented. The overall goal is to show old findings with descriptions while reminding educational administrators of some techniques they might prefer to use in their professional life. Therefore, it is a summary of published studies and also lists strategies that education administrators can use to manage time effectively. The theoretical framework is divided into two subheadings to allow readers to focus on two main areas while reading the article. The first is about the concept of time management itself, and the second is about the time management of education administrators. In summary, this article was written by making use of previous works on the subject and a literature review was aimed.

Keywords