İNSANLIĞIN YENİ HİKAYESİNİN İLK MİMARI OLARAK YARATICI: ÖZGÜR VARLIK ALANININ VARLIĞI ve ÖZGÜR GÜNDEMİ OLARAK İMGE, YERYÜZÜNÜN KIYAMET İÇİN YARATILMASI ve DÜZENİN KIYAMETE GÖRE DEĞİŞTİRİLMESİ SÜRECİ OLARAK ARAF [İMGE MERKEZLİ AKADEMİ]

Author :  

Year-Number: 2022-127
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-11 02:26:59.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 43-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kıyametin Özgür gündem olarak seçiminin değişim minimalismine özgü okumalarla sabitlenen Yaratıcı tarafından seçilmiş olmakla Yaratıcısını seçmiş insan iradesi olmanın kıyamete özgü bulgulanması sürecinin imlenmesiyle oluşan Yaratıcı ile ilgili ilk indeks etkisel tutumsalın değişimi sırasında gerçekleşen sabit ve değişken değerli olgu..sisteminin minimalist yükseltisel olgulatılmasının edimleşmesini etkisel kılan özgür gündem milimetrizmine özgü anlamsal açılım düzlemleridir. Araf’ın bir etki değersel seçim etkisine dönüşümünün Yaratma mimarisinin etki değeri olarak açımlanması süreci, üç farklı ve tekli ekült sistemi boyunca sekiz milyon insanın imbilim felsefesi içinde Yaratıcı tarafından imlenmesinden oluşan okült yeryüzünde bir ağırlık merkezi olarak İmgesel yapım faktörlü yaratıcı etkili ve yaratma faktörlü okuma sistemine göre düzenlenmesi ile değişen gündem dünyanın minimalist bir artı bir ağırlık faktörlü açımlandığı yeni yapım etki..değerli yaratma süreçleri boyunca değişmeyen insanın yaratıcı tarafından yaratılması endeksli milenyum okumaları süreçleridir.  İmgesel..yayın sistemleri boyunca genişleyen yaratma etkin değerli açılımlar, kendinde şey’in yayın sistemleri değişkesel inanç değişimleri ve oluşum etki değerli özgün terimlemenin sistemsel dönüşümünde yaratmanın indeksleşmesinin bir okült değer akımı olgusunun vahyin mağarası bir oluşum süreci etkisi, bir varlık birim değer olarak yüzyıllık değişim fiziğinden oluşan özgün kıyamet fiziğinin yaratılmasıdır. Yaratıcının yaratmasının aklın edimi olarak oluşum süreci, akım dalgasının..iradeden oluşan özgün yaratma terimlerinden oluşan İmge etkisel değer sistemsel alaşımları kıyamet için biçimlenen varlığın değişimi sürecinde Yaratıcının amacında olmanın yaratıcı ile kendi yerinde buluşma olduğu olgu sistemini gerçekleştiren bilginin küresel evrilmesinin gündemsel okunması Yeryüzünde Yaratıcı’nın İmgesiyle yerleşen Yaratıcıya özgü akım sistemidir. Düşüncenin özgün bir değer olarak Kıyameti yaratan varlık gerekçesi olarak insanda yaratma etkinliğinin varettiği özgün süreç açısından kıyametin varlık bilimi değiştiren özgün yaratımı değişimi, Yaratıcısını seçmiş olma özgünlüğü üzerine kurulan varlık düzlemlerinin genişlemesinin sonucunu oluşturmaktadır.  Yaratıcısını seçmiş olma özgünlüğünden doğmuş olan şafak olarak kıyamet, insanın Yaratıcısı tarafından yaratılmış özgür irade oluşu üzerine yapılandırılan özgün alan probleminde çözümlenen vahyin imbilim felsefesidir.

 

 

Keywords

Abstract

The miraculous time of creator of freedom as current philosophical of accumulation of the equilibrium of spreading value including the process of revelation created as the human form during onto-anto dialogtology of reading inferences. The process of creation transformator effect originate in the Apocalypse form created by the Creator as the information of originality and the freedom of information of architecture of existence domain of Imge in the process of information of acquiring. In the transformation of the information of quart of occurence compare with the age of mechanic equipment of changing scientifical existence of centenary creation of value in the process of alternatives of modernisation. The human is the volition between angel and devil as the ascending of creator power consist of Apocalypse of purgatory form as five factoral century readings. The agenda of Apocalypse of focus is Imge’s gravity center as the massiveness tree architectural of emerging original minimalist, milimist and meanemer occurences. The widespread acquiring ascensions is placed within creation architectural as the nomencleature of eight billion people the domain Creator’s existence factoral intensively dimidiade form affecting all of the World. The process of purgatory has being between heaven and hell existed human as the think it itself within humaniter occurence according to two different meaning of current effect of diffusion.  Peculiar to Creator’s Imge writing system continue the process of original and freedom three factoral choice during the new existence of domain as the new body, new soul, new consciousness and the perception of new era. The process of creator’s Imge of factor one pozitive one founded by the creation factoral publication system as the human of consequence autochthonous of Creator. The transformation of information central shaping Imge Central Academy form out of occurence of nomencleature created terminology in the process of the equipment of informational amalgamic sanction of evoluation founded based upon being finding sequa genesis of bertrayal form.

Keywords


 • Aktın, K. (2019) Historical Imagination Skills of Preschool Children as Reflected in Their Clay Works, International Online Journal of Educational Sciences, 11 (3), 87-104.

 • Arslan Ayar, P. (2020) Adalet Ağaoğlu’nun Fikrimin İnce Gülü Romanında İnsanı Yapılandıran Sistemin Eleştirisi, The Criticism of The System Constructing People in Fikrimin İnce Gülü by Adalet Ağaoğlu, Türkiyat Mecmuası - Journal of Turkology (30) 1, 25-49. doi:10.26650/Turkiyat.690617.

 • Bölükmeşe, E.; Çelik, F., (2013) Kurban Said’in Ali Nino Adlı Eserinde Doğu(lu) ve Batı(lı) İmgesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 39-50.

 • Can, A. (2015) Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 2015, s.29-59.

 • Çomak Akgün, N. & Pembecioğlu, (2020) The Semiotic Analysis Of Rafadan Tayfa Göbeklitepe, Animation As A Form Of Expression Of Consciousness Of Cultural Heritage To The Globalizing And Digitalized Childhood, Şanlıurfa: Ispec Yayınevi.

 • Gür, İ. (2010 a) Bir Yaş Dönümü Rüyası: Nesil ve Kimlik Kavramlarına Varoluşçu Bir Bakış, Middlife Dream: An Existianlist Glance At The Concepts of Generation and Identity, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Women Studies. (3) 13, 125-130.

 • Gür, İ. (2010 b) Namık Kemal’de modern insan arayışı, Modern man searching in novel intibah, The 1st International Symposium Dedicated to the 170th Birth Anniversary of Namık Kemal The Book of Full Tex, Doğumunun 170 Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu Bildiri Kitabı, Orhan Kemal Tavukçu, Ali Tilbe (Ed.) içinde (570580) Tekirdağ: Toprak

 • Gür, İ. (2011) Namık Kemal’de Modern İnsan Arayışı, Namık Kemal Kitabı, 508-518, Editörler, Orhan Kemal Tavukçu, Turan Karataş, (Ed.) içinde Namık Kemal Kitabı (508-518) Ankara: Kültür Bakanlığı.

 • Gür, İ. (2012 a) İmgenin günlüğü, The Diary of image [İmge] İstanbul: Cinius.

 • Gür, İ. (2012 b) Postmodern öznenin sonu yeni insanın alternatif varolusu vahiy bilinci kendinde şey tanrı parçacığı, the end of postmodern subject the new human alternative existence, the consciousness of revelation, sense in itself, god particle, Journal of the Human and Social Science Researches 1(4), (2012), 98-131.

 • Gür, İ. (2012 c) Yeni hayatta kopya biyonizm sahte merkez arayış, copy, bionism, false center, Searching in new life, The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 657-692. doi.org/10.9761/jasss363.

 • Gür, İ. (2012 d), Matmazel noraliya’nın koltuğu: modern bilinç, korkunun şuuru, Selim Altıntop, Can Şen, Rıza Bağcı, (Ed.) Vefatının Ellinci Yılında Peyami Safa Kitabı (7181) Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.

 • Gür, İ. (2013a) Deli Dumrul ve İbrahim Peygamber Hikâyelerinde Alternatif Varlık Alanı Tanımı ve Çağın Alan Problemine Türklere Özgü Bir Teklif, an indigenous offer of the Turcs for the time’s area problem and the description of the area of the alternative assets in the Ibrahim Prophetess and the Deli Dumrul stories, Yeni Fikir, International Journal of Academic Research and Studies, International Journal of Academic Research and Studies, 5(10) 87-112.

 • Gür, İ. (2013b) Tuğrul Tanyol’un şiirlerinde boşluk problemi öznenin tanrısı ses-varlık, kendinde şey tanrı parçacığı, the space problem in The Tuğrul Tanyol poem: the god of the subject, sound-existence, think it itsef, god particle doi.org/10.9761/jasss_627 The Journal of Academic Social Science Studies 6 (2), 565-592. Gür, İ. (2013c) Bilinç zihniyet ilişkisi duvarları yıkılmıs bir bilinç olarak son insan postmodern özne ve bir sorgu bilinci örnegi Kâtip Çelebi, as an example of interrelation between consiousness and mentality, as the last human postmodern subject: whose walls of consciousness have been destructed and as an emaple of inquiry consciousness, Yeni Fikir, International Journal of Academic Research and Studies, 2 (11) 12-32.

 • Gür, İ. (2013d) Alternatifsizin alternatifi irade etiği: Yaratmanın kendi amacı olarak iradi insan, the volition ethics as the alternative of the matchless, the voluntary human as the own purpose of creation, Journal of History School, 6(16), 117-146. doi.org/10.14225/Joh342.

 • Gür, İ. (2013e) Alternatifsizin alternatifi, yeni insanın yeni varoluşu, tarihin sıfır noktası, the alternative of the Matchless, existence of new human, The zero point of history, Kurgan Edebiyat, 3 (14), 50-55.

 • Gür, İ. (2013f) Polisiye, kurmaca özne ilişkisi ve polisiyenin yeni adı: Postmodern esrar, the relationship detective narrative, fiction and subject and the new name of detective: Postmodern mystery, Humantas International Journal of Social Sciences (1), 85-104.

 • Gür, İ. (2013g) Mevcut varoluştan alternatif varoluşa dönüşüm sürecinde postmodern özne: Imge bilinci, the postmodern subject in the process of transformation from the current existence to alternative existence: The image consciousness, Modern Turkısh Literature Researches, (9), 33-56.

 • Gür, İ., (2013ı) Öznenin öteki kişilik problemi: Aslı erdoğan’da suç ve suç ortaklığı kavramı the other personality problem: The notion of crime and abetment according to aslı erdoğan, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (8)13, 967-986. doi.org/10.7827/TurkishStudies.6058.

 • Gür, İ., (2013i) Benim adım kırmızı’da mutlakın deneyimi, büyük bilinç, kurulmuş bilinç, sanat bilinci, experience of the absolute, great consciousness, consturcted consciousness, and art of consciousness in my name is red, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (1), 1571 – 1598. doi.org/10.7827/TurkishStudies.3766.

 • Gür, İ. (2014a) Söz merkezli evren modelinden büyük iddia evren modeline geçiş M Problemi A Teoremi, Transition from the logos-centic universe model from the great claim universe pattern The Problem M The Theorem A Ankara: Akçağ.

 • Gür, I. (2014b ) Araftan çıkış, Ascent from the purgatory, Ankara: Akçağ. Gür, İ. (2014 c) Sonsuzluk meydanından evrilme Sırat, Evolving From The Infinity Arena SIRAT, Ankara: Akçağ.

 • Gür, İ. (2014e) Humanity lost in the fiction it created problem M beginning of alternative existence of alternative human teorem a hole in time from purgatory to apocalypse, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (3) 141-516. doi:dx.doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n23p2444.

 • Gür, İ. (2014f) The Time Of Ascension: the great claim universe patterne, qualıty in non- existence, freedom in existence: the new free human realm of existence, miraculous time of freedom, Mediterranean Journal of Social Sciences 5(23) 2444-2458. doi: dx.doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n3p533.

 • Gür, İ. (2014g) The Time of SIRAT The Time of ONEness, The Time Different ONE, Seven- Time Of Creation The Time Of Seven, International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL) 2, (9) 17-25.

 • Gür, İ. (2014h) The fall/descending time, M problem the wrong 1 center of the centerless subject as a mistake of architecture, engineering and construction founded by humanity the dream of humanity changing into nightmare tree time, International Journal of Arts and Commerce, 3(7) 117-127.

 • Gür, İ, (2014ı) Postmodern öznenin temelleri, insanlık tarihiyle hesaplaşma, the principles of the postmodern subject: Settlement with the history of humanity, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), 7(17), 19-44. doi.org/10.14225/Joh476.

 • Gür, İ. (2017 a) Mekânsal varoluştan süresel varoluşa evrilme sürecinde postmodern özne postmodern subject during the process of evolving from spatial existence to durational existence, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi Journal of Academic Literature, Gelenek ve Postmodernizm Özel Sayısı, (3) 158-171.

 • Gür, İ. (2017b) Halit ziya uşaklıgil’in romanlarında yapı tema dil ve anlatım, Ankara: Grafiker.

 • Gür, İ. (2017b) The Alternatives of modernization, the change the transformation, the efficiency, I. International Congress Social Science, Humanitas and Education Book of Abstract, 361-363, İstanbul: İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği. ID: 191 K: 107.

 • Gür, İ. (2017c) Aralıktan gelen hüzün santimantalizm Tepedelenlizade hüseyin kâmil, Ankara: Grafiker.

 • Gür, İ. (2017d) Parşömenden ceylan derisine, kâğıttan e-kitaba bilginin evrilmesi evolving from the information from parchment to gazelle leather, from the paper to e-book, İMESET’2017 Book of Abstract (eds) Farhad Mizayev, Mirvari Agayeva, Javad Rahebi, https://imeset.org. 60-61.

 • Gür, İ. (2019a) Eğitimde Kâtip Çelebi, başlangıcından bugüne Türk eğitim sisteminin eleştirisi, The Kâtip Çelebi System In Education, The criticism of Turks educational system, from beginnig to today, Turkish Studies Educational Sciences, (14) 4 1381-1402. doi:http://dx.doi.org/10.29228.

 • Gür, İ. (2019b) Modern Türk Equpie’sinin bilginin ikiz mimarisi ve değişimi süreci olarak okunması, ilk modern bilgi terimleşmesi mimarisi olarak İmge merkezli akademi, the twin architecture of information and change reading of modern Turks Epique Imge central academy as prime modern nomancleature architectural, M. Başaran, S. Aydın, T. Özbek, M.Erol, (Eds.) Book Of Full Tex Metin VI.International Congress of Yıldız Social Sciences (1656-1665) Istanbul: Yıldız Technic University Press.

 • Gür, I. (2019c) Evaluation of changing Imge as the ascending existence value, evolving of earth agenda to Apocalypse, evolution of time of three to a true one center, M. Başaran, S. Aydın, T. Özbek, M. Erol, (Eds) VI. International Congress of Yıldız Social Sciences Book of Full Tex, (1665-1682) İstanbul: Yıldız Technic University Press.

 • Gür, İ. (2020) Aydın epizmi kritiği, Türk Edebiyatının ilk devir kroniği okuması olarak Halit ziya romanı: Üst okuma sistemleri yenilenmesi olarak Fransız Epique, The Reading critique of Intelligence epique: Halit ziya’s novel as the reading of first period cronique [midterm] of Modern Turkish literature, French Epique as the nomenclature system of top reading, Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies (81) 179-192. doi:dx.doi.org/10.29228/JASSS.43788. Gür, İ. (2022). Osmanlı Değişim Sistemi Emperor’da Yaratıcı Faktörlü Bir Okuma: Alternatif İmge Modernizmi Süreçlerinde Ağaç Kroniği Olarak Aşkı Memnu Formunun Oluşumu, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 11 (1) , 725-743. Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/68190/1003340

 • Kahraman, M., Sarıtaş, U. (2019) Postmodern Bir Roman İncelemesi: Galiz Kahraman, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 10 (20) 1-12.

 • Kırgız, Ş. (2018) Jurek Becker’in Jacob Der Lügner” Adlı Eserinde Simülasyon Bellek, International Journal of Social Science, (2018) 68, p. 119-133. doi.org/10.9761/JASSS7591.

 • Kırgız, Ş. (2019) Polisiye Romanın Kurnaz Kadın Dedektifleri: Matmazel Scuderi ve Jane Marple Örneği, Diyalog (1) 57-70.

 • McChesney R.D. (2021) Studies in Persian Cultural History Four Central Asian Shrines A Socio-Political History of Architecture Series (18).

 • Mihajlovski R (2021) M. The Religious and Cultural Landscape of Ottoman Manastır Series: Handbook of Oriental Studies. Section The Near and Middle East, (153).

 • Oberste, J (2021) The Birth of the Metropolis Urban Spaces and Social Life in Medieval Paris (1) Series: Brill Studies in Architectural and Urban History.

 • Ottenheym, K A (2021) Romanesque Renaissance Carolingian, Byzantine and Romanesque Buildings (800–1200) As the Source for New All’Antica Architecture in Early Modern Europe (1400–1700) Series: Studies in Netherlandish-Italian Art History (14).

 • Solak, Caner, (2020) Tüketim Kültürü Ekseninde Türk Romanında Mirasyedi Tipinin Gelişimi, (1875-1928) İstanbul: Çizgi Kitapevi Yayınları.

 • Sönmez, Günseli, İ. (2014) Erendiz Atasü Edebiyatı, Can Yayınları.

 • Yaşar, H. (2013) Nesl-i Ahir’de Bir Meşrutiyet Aydını: Süleyman Nüzhet, TÜBAR-33 169 (74) 282-310.

 • Yeter Şahin, G. B. (2019) Türk Postmodern Anlatılarında Modernizm Eleştirisi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics