İNSANLIĞIN YENİ HİKAYESİNİN İLK MİMARI OLARAK YARATICI: ÖZGÜR VARLIK ALANININ VARLIĞI ve ÖZGÜR GÜNDEMİ OLARAK İMGE, YERYÜZÜNÜN KIYAMET İÇİN YARATILMASI ve DÜZENİN KIYAMETE GÖRE DEĞİŞTİRİLMESİ SÜRECİ OLARAK ARAF [İMGE MERKEZLİ AKADEMİ]

Author:

Number of pages: 43-71
Year-Number: 2022-127

Abstract

Kıyametin Özgür gündem olarak seçiminin değişim minimalismine özgü okumalarla sabitlenen Yaratıcı tarafından seçilmiş olmakla Yaratıcısını seçmiş insan iradesi olmanın kıyamete özgü bulgulanması sürecinin imlenmesiyle oluşan Yaratıcı ile ilgili ilk indeks etkisel tutumsalın değişimi sırasında gerçekleşen sabit ve değişken değerli olgu..sisteminin minimalist yükseltisel olgulatılmasının edimleşmesini etkisel kılan özgür gündem milimetrizmine özgü anlamsal açılım düzlemleridir. Araf’ın bir etki değersel seçim etkisine dönüşümünün Yaratma mimarisinin etki değeri olarak açımlanması süreci, üç farklı ve tekli ekült sistemi boyunca sekiz milyon insanın imbilim felsefesi içinde Yaratıcı tarafından imlenmesinden oluşan okült yeryüzünde bir ağırlık merkezi olarak İmgesel yapım faktörlü yaratıcı etkili ve yaratma faktörlü okuma sistemine göre düzenlenmesi ile değişen gündem dünyanın minimalist bir artı bir ağırlık faktörlü açımlandığı yeni yapım etki..değerli yaratma süreçleri boyunca değişmeyen insanın yaratıcı tarafından yaratılması endeksli milenyum okumaları süreçleridir.  İmgesel..yayın sistemleri boyunca genişleyen yaratma etkin değerli açılımlar, kendinde şey’in yayın sistemleri değişkesel inanç değişimleri ve oluşum etki değerli özgün terimlemenin sistemsel dönüşümünde yaratmanın indeksleşmesinin bir okült değer akımı olgusunun vahyin mağarası bir oluşum süreci etkisi, bir varlık birim değer olarak yüzyıllık değişim fiziğinden oluşan özgün kıyamet fiziğinin yaratılmasıdır. Yaratıcının yaratmasının aklın edimi olarak oluşum süreci, akım dalgasının..iradeden oluşan özgün yaratma terimlerinden oluşan İmge etkisel değer sistemsel alaşımları kıyamet için biçimlenen varlığın değişimi sürecinde Yaratıcının amacında olmanın yaratıcı ile kendi yerinde buluşma olduğu olgu sistemini gerçekleştiren bilginin küresel evrilmesinin gündemsel okunması Yeryüzünde Yaratıcı’nın İmgesiyle yerleşen Yaratıcıya özgü akım sistemidir. Düşüncenin özgün bir değer olarak Kıyameti yaratan varlık gerekçesi olarak insanda yaratma etkinliğinin varettiği özgün süreç açısından kıyametin varlık bilimi değiştiren özgün yaratımı değişimi, Yaratıcısını seçmiş olma özgünlüğü üzerine kurulan varlık düzlemlerinin genişlemesinin sonucunu oluşturmaktadır.  Yaratıcısını seçmiş olma özgünlüğünden doğmuş olan şafak olarak kıyamet, insanın Yaratıcısı tarafından yaratılmış özgür irade oluşu üzerine yapılandırılan özgün alan probleminde çözümlenen vahyin imbilim felsefesidir.

 

 

Keywords

Abstract

The miraculous time of creator of freedom as current philosophical of accumulation of the equilibrium of spreading value including the process of revelation created as the human form during onto-anto dialogtology of reading inferences. The process of creation transformator effect originate in the Apocalypse form created by the Creator as the information of originality and the freedom of information of architecture of existence domain of Imge in the process of information of acquiring. In the transformation of the information of quart of occurence compare with the age of mechanic equipment of changing scientifical existence of centenary creation of value in the process of alternatives of modernisation. The human is the volition between angel and devil as the ascending of creator power consist of Apocalypse of purgatory form as five factoral century readings. The agenda of Apocalypse of focus is Imge’s gravity center as the massiveness tree architectural of emerging original minimalist, milimist and meanemer occurences. The widespread acquiring ascensions is placed within creation architectural as the nomencleature of eight billion people the domain Creator’s existence factoral intensively dimidiade form affecting all of the World. The process of purgatory has being between heaven and hell existed human as the think it itself within humaniter occurence according to two different meaning of current effect of diffusion.  Peculiar to Creator’s Imge writing system continue the process of original and freedom three factoral choice during the new existence of domain as the new body, new soul, new consciousness and the perception of new era. The process of creator’s Imge of factor one pozitive one founded by the creation factoral publication system as the human of consequence autochthonous of Creator. The transformation of information central shaping Imge Central Academy form out of occurence of nomencleature created terminology in the process of the equipment of informational amalgamic sanction of evoluation founded based upon being finding sequa genesis of bertrayal form.

Keywords