BORU HATLARI İLE DOĞAL GAZ TAŞIMACILIĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 109-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile paralel olarak enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Enerji ihtiyacının ve tüketiminin artmasıyla beraber insanların yeryüzündeki doğal kaynaklardan daha çok faydalanması gerekmektedir. Enerji üretiminde kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak sınıflandırılmaktadır. Güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerjisi gibi yenilenebilen enerji kaynakları vardır. Doğal gaz, petrol, kömür gibi madenler ve yakıtlar yer altından çıkartılarak işlenerek enerji üretiminde kullanılan kısa zamanda yerine konulamayan yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır. Doğal gaz yer altından çıkarılarak kullanıma hazırlanan hidrokarbonlardan oluşan bir gazdır. Son derece yanıcı ve parlayıcı olan doğal gaz, yüksek basınçlı boru hatlarıyla taşınmaktadır. Bu bağlamda insan hayatının ve sistemin bütünlüğünün korunması açısından iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları büyük önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

In parallel with the development of industry and technology, the need for energy is increasing day by day. With the increase in energy need and consumption, people need to benefit more from the natural resources on earth. In energy production, resources are classified as renewable and non-renewable energy resources. There are renewable energy sources such as solar energy, geothermal energy, wind energy, hydroelectric energy. Minerals and fuels such as natural gas, oil, coal are extracted from underground and processed and used in energy production, they are non- renewable energy sources that cannot be replaced in a short time. Natural gas is a gas consisting of hydrocarbons prepared for use by being extracted from the ground. Natural gas, which is extremely flammable and combustible, is transported through high pressure pipelines. In this context, occupational health and safety practices are of great importance in terms of protecting human life and the integrity of the system.

Keywords