ERKEN ÇOCUKLUKTA OKUL ÖNCESİNDE KARAKTER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 95-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karakter eğitimi olarak bilinen akım, uzun süredir dünya çapında birçok araştırmacının ilgilendiği bir konu olmuştur. Okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar çeşitli örgün eğitim seviyeleri için bir endişe konusu olmuştur. İlk yılların küçük çocukların karakter oluşumu üzerinde önemli bir etkisi olduğundan, erken çocukluk döneminde karakter eğitiminin uygulanmasına yüksek derecede dikkat çekilmiştir. İlk yıllar, her türlü gelişimin en üst düzeyde gerçekleştiği ve özellikle beyinsel ve sosyal, duygusal gelişimin yanı sıra karakter gelişiminin de yer aldığı dönemdir. Okul öncesi öğretmenleri, öğrencilerinin karakterlerini ev dışında olumlu yönde etkileyebilecek en iyi konumdadır. Bu nedenle erken çocukluk dönemi, okul öncesi öğretmenlerinin yardım ve liderliğinde çocukların değer ve ahlak sahibi iyi bir insan olmaya başlamaları açısından kritik öneme sahiptir. Bu derleme makalede, okul öncesi yıllarda karakter eğitimi üzerine daha önce yayınlanmış araştırmaların bir incelemesinin sunulması amaçlanmıştır. Başka bir deyişle, diğer yazarların bakış açılarının eleştirilmesi ve ayrıca mevcut içeriğin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Son olarak, potansiyel araştırma alanlarını keşfetmeye yol açabilecek ileri araştırmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The current known as character education has been a topic of interest for many researchers throughout the world for a long period of time. It has been a matter of concern for various levels of formal education, from preschool to tertiary education. Since early years have a considerable effect on the formation of character of young children, a high degree of attention has focussed on the implementation of character education during early childhood. The early years mean the time when all kinds of development take place at their highest level and character development is among them, along with especially brain and social, emotional development. Preschool teachers are in the best position to affect their students’ characters in a positive manner outside home. Therefore, early childhood is critical in terms of starting to become good human beings who possess values and morals, with the assistance and leadership of preschool teachers at school. In this review article, it has been aimed at providing a survey of previously published research on character education in preschool years. In other words, it has been intended to critique other authors’ viewpoints and also assess already available content. Finally, some suggestions for further research have been provided which could lead to explore potential research areas.

Keywords