ERKEN ÇOCUKLUKTA OKUL ÖNCESİNDE KARAKTER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2022-127
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-11 02:19:48.0
Language : İngilizce
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 95-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karakter eğitimi olarak bilinen akım, uzun süredir dünya çapında birçok araştırmacının ilgilendiği bir konu olmuştur. Okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar çeşitli örgün eğitim seviyeleri için bir endişe konusu olmuştur. İlk yılların küçük çocukların karakter oluşumu üzerinde önemli bir etkisi olduğundan, erken çocukluk döneminde karakter eğitiminin uygulanmasına yüksek derecede dikkat çekilmiştir. İlk yıllar, her türlü gelişimin en üst düzeyde gerçekleştiği ve özellikle beyinsel ve sosyal, duygusal gelişimin yanı sıra karakter gelişiminin de yer aldığı dönemdir. Okul öncesi öğretmenleri, öğrencilerinin karakterlerini ev dışında olumlu yönde etkileyebilecek en iyi konumdadır. Bu nedenle erken çocukluk dönemi, okul öncesi öğretmenlerinin yardım ve liderliğinde çocukların değer ve ahlak sahibi iyi bir insan olmaya başlamaları açısından kritik öneme sahiptir. Bu derleme makalede, okul öncesi yıllarda karakter eğitimi üzerine daha önce yayınlanmış araştırmaların bir incelemesinin sunulması amaçlanmıştır. Başka bir deyişle, diğer yazarların bakış açılarının eleştirilmesi ve ayrıca mevcut içeriğin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Son olarak, potansiyel araştırma alanlarını keşfetmeye yol açabilecek ileri araştırmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The current known as character education has been a topic of interest for many researchers throughout the world for a long period of time. It has been a matter of concern for various levels of formal education, from preschool to tertiary education. Since early years have a considerable effect on the formation of character of young children, a high degree of attention has focussed on the implementation of character education during early childhood. The early years mean the time when all kinds of development take place at their highest level and character development is among them, along with especially brain and social, emotional development. Preschool teachers are in the best position to affect their students’ characters in a positive manner outside home. Therefore, early childhood is critical in terms of starting to become good human beings who possess values and morals, with the assistance and leadership of preschool teachers at school. In this review article, it has been aimed at providing a survey of previously published research on character education in preschool years. In other words, it has been intended to critique other authors’ viewpoints and also assess already available content. Finally, some suggestions for further research have been provided which could lead to explore potential research areas.

Keywords


 • Agboola, A. & Tsai, K. C. (2012). Bring character education into classroom. European Journal of Educational Research, 1 (2), 163 – 170. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086349.pdf

 • Alharbi, M. O. & Alzahrani, M. M. (2020). The importance of learning through play in early childhood education: Reflection on The Bold Beginnings Report. International Journal of the Whole Child, 5 (2), 9 – 17. https://libjournals.mtsu.edu/index.php/ijwc/article/view/1927

 • Arthur, J. (2008). Traditional approaches to character education in Britain and America. L. P. Nucci & D. Narvaez (Eds.), In Handbook of Moral and Character Education (pp. 80 – 98). Routledge.

 • Bagdi, A. & Vacca, J. (2005). Supporting early childhood social-emotional well being: the building blocks for early learning and school success. Early Childhood Education Journal, 33 (3), 145 – 150. https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-005-0038-y

 • Berkowitz, M. W., Battistich, V. A., & Bier, M. C. (2008). What works in character education: what is known and what needs to be known. In L. P. Nucci & D. Narvaez (Eds.), In Handbook of Moral and Character Education (pp. 414 – 431). Routledge.

 • Berkowitz, M. W. & Grych, J. H. (2000). Early character development and education. Early Education and Development, 11 (1), 55 – 72. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1101_4

 • Betawi, A. (2018). Calling for character education: promoting moral integrity in early childhood education in Jordan. Early Child Development and Care, 190 (5), 738 – 749. https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1489383

 • Bourke, M., Kinsella, & W., Prendeville, P. (2019). The implementation of an ethical education curriculum in secondary schools in Ireland. Education Sciences, 10 (14), 1 – 18. https://www.mdpi.com/2227-7102/10/1/14

 • Cheung, C. & Lee, T. (2010). Improving social competence through character education. Evaluation and Program Planning, 33, 255 – 263. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149718909000858

 • Chou, M.,Yang, C., & Huang, P. (2014). The beauty of character education on preschool children’s parent-child relationship. Procedia – Social and Behavioral Sciences 143, 527 – 533. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814043596

 • Chowdhury, M. (2016). Emphasizing morals, values, ethics, and character education in science education and science teaching. The Malaysian Online Journal of Educational Science, 4(2), 1 - 16. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1095995.pdf

 • Court, D. & Rosental, E. (2007). Values embodied in children’s literature used in early childhood education in Israeli state schools. Early Childhood Education Journal, 34(6), 407 – 414. https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-006-0140-9

 • Dempster, M. (2020). An exploration of character education as a tool of “moral repair” in the developing world. Journal of Religious Education, 68, 249 – 265. https://www.researchgate.net/publication/343035001_An_exploration_of_character_ed ucation_as_a_tool_of_'moral_repair'_in_the_developing_world

 • EECD (2011). Importance of Early Childhood Development. https://www.child- encyclopedia.com/importance-early-childhood-development, Accessed on 23.10.2021

 • Freeman, G. G. (2013). The implementation of character education and children’s literature to teach bullying characteristics and prevention strategies to preschool children: An action research project. Early Childhood Education Journal, 42, 305 – 316. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10643-013-0614-5

 • Frimpong, S. O. (2021). The influence of perception on the provision of early childhood education in the Kumasi Metropolis of Ghana. African Educational Research Journal, 9(1), 179 – 188. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1287214.pdf

 • Gunawan, R . (2017). The role of character education for early children in early childhood education programs in Happy Kids Bogor Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 66, 23 – 26. https://www.atlantispress.com/proceedings/yicemap-17/25880079

 • Harrison, T., Burn, E., & Moller, F. (2020). Teaching character; cultivating virtue perception and virtue reasoning through the curriculum. Educational Review, 72 (5), 617 – 634. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131911.2018.1538937

 • Harun, Jaedun, A., Sudaryanti, & Manaf, A. (2020). Dimensions of early childhood character education based on multicultural and community local wisdom. International Journal of Instruction, 13 (2), 365 – 380. https://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2020_2_25.pdf

 • Hasanah, U. & Deiniatur, M. (2019). Character education in early childhood based on family. Early Childhood Research Journal, 2 (1), 29 – 42. https://journals.ums.ac.id/index.php/ecrj/article/view/6578

 • Haslip, M. J., Allen-Handy, A., & Donaldson, L. (2019). How do children and teachers demonstrate love, kindness and forgiveness? Findings from an early childhood strengthspotting intervention. Early Childhood Education Journal, 47, 531 – 547. https://doi.org/10.1007/s10643-019-00951-7

 • Heriansyah, H. (2018). The importance of character education: the English teacher’s efforts and challenges in students’ character building. Proceedings of the International Conference on the Roles of Parents in Shaping Children’s Characters (ICECED), 429 – 434. http://jurnal.unsyiah.ac.id/ICECED/article/view/13727, Accessed on 14.10.2021

 • Hildebrandt, C. & Zan, B. (2008). Constructivist approaches to moral education in early childhood. L. P, Nucci & D. Narvaez (Eds.), Handbook of Moral and Character Education (pp. 352 – 369). Routledge.

 • Jeynes, W. H. (2019). A meta-analysis on the relationship between character education and student achievement and behavioral outcomes. Education and Urban Society, 51 (1), 33 – 71. https://irp.cdn-website.com/b0dc75cb/files/uploaded/JEYNESCHAR%20ED%20META%20ARTICLE%20IV_JP6qT0z0TEmr0fVVYKsX.docx

 • Kartal, H., Balantekin, & Y., Bilgin, A. (2016). The importance of early childhood education and school starting age in the reading-writing learning process. Participatory Educational Research, 3 (1), 79 – 101. https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/778138

 • Kemple, K. M., Lee, I., & Ellis, S. M. (2019). The impact of a primary prevention program on preschool children’s social-emotional competence. Early Childhood Education Journal, 47, 641 – 652. https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-019-00963-3.

 • Lapsley, D. K. & Narvaez, D. (2006). Character education. W. Damon & R. Lerner (Eds.), In Handbook of Child Psychology, (pp. 1 – 53). https://www3.nd.edu/~dnarvaez/documents/LapsleyNarvaez06.pdf, Accessed on 14.10

 • Lee, G. (2013). Re-emphasizing character education in early childhood programs: Korean children’s experiences. Childhood Education, 89 (5), 315 – 322. https://www.researchgate.net/publication/272573059_Reemphasizing_Character_Education_in_Early_Childhood_Programs_Korean_Children's _Experiences

 • Lickona, T. (1999). Character education: the cultivation of virtue. C. M. Reigeluth (Ed.), In Instructional-Design Theories and Models (Vol. II) (pp. 591 – 610). https://www.researchgate.net/publication/269574099_Character_Education_The_Cultiv ation_of_Virtue, Accessed on 23.10.2021

 • Lickona, T. (2000). Interview with Thomas Lickona, PhD by Scholastic Early Childhood Today. https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/ect-interviewthomas-lickona-phd-talks-about-character-education/, Accessed on 04.10.2021

 • Liu, X. (2014). The problem of character education and Kohlberg’s moral education: Critique from Dewey’s moral deliberation. Ohio Valley Philosophy of Education Society, 136 – 145. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1043685.pdf

 • Mulyadi, B. (2020). Early childhood character education in Japan. E3S Web of Conferences 202, 07063. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020207063, Accessed on 04.10.2021

 • National University (2021). Why is early childhood education important? https://www.nu.edu/resources/why-is-early-childhood-education-important/, Accessed on 16.10.2021

 • Niffenegger, J. P. & Willer, L. R. (1998). Friendship behaviors during early childhood and beyond. Early Childhood Education Journal, 26 (2), 95 – 99. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022903329637

 • Nucci, L. P. (2000). Preface to the special issue: Early education for moral development. Early Education and Development, 11(1), 5 – 8. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1101_1

 • Onyango, S., Zuilkowski, S. S., Kitsao-Wekulo, P., Nkumbula, N., Utzinger, J., & Fink, G. (2021). Relative importance of early childhood development domains for schooling progression: longitudinal evidence from the Zambia early childhood development project. International Journal of Educational Development, 85. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059321000985

 • Priest, C. (2007). Incorporating character education into the early childhood degree program: The need, and one department’s response. Journal of Early Childhood Teacher Education, 28(2), 153 – 161. https://doi.org/10.1080/10901020701366723

 • Sanderse, W. (2016). Aristotelian action research: its value for studying character education in schools. Educational Action Research 24(4,) 446 – 459. https://doi.org/10.1080/09650792.2015.1067161

 • Schultz, B. L., Richardson, R. C., Barber, C. R., & Wilcox, D. (2011). A preschool pilot study of connecting with others: lessons for teaching social and emotional competence. Early Childhood Education Journal, 39, 143 – 148. https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-011-0450-4

 • Singh, B. (2019). Character education in the 21st century. Journal of Social Studies, 15 (1), 1 – 12. https://journal.uny.ac.id/index.php/jss/article/download/25226/12181

 • UNESCO (2021) Early childhood care and education. https://en.unesco.org/themes/early- childhood-care-and-education, Accessed on 23.10.2021

 • Walden University (2021). What’s the importance of early childhood education? https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-early-childhoodstudies/resource/what-is-the-importance-of-early-childhood-education, Accessed on 16

 • Walker, D. I., Roberts, M. P., & Kristjansson, K. (2015). Towards a new era of character education in theory and in practice. Educational Review, 67(1), 79 – 96. http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2013.827631

 • Widnyana, I. M. A., Putra, I. B. K. S., Saskara, I. P. A., Budiadnyana, A. A. N., & Juliawan, I. N. (2020). Moral character education in early childhood in the Hindu family. Vidyottama Sanatana International Journal of Hindu Science and Religious Studies, 4(1), 100 – 109. https://www.researchgate.net/publication/341765609_Moral_Character_Education_In_ Early_Childhood_In_The_Hindu_Family

 • Woolfenden, S., Goldfeld, S., Raman, S., Eapen, V., Kemp, L., & Williams, K. (2013). Inequity in child health: the importance of early childhood development. Journal of Pediatrics and Child Health, 49, 365 – 369. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23551940/

                                                                                                    
 • Article Statistics