TÜRKİYE’DE SAĞLIK İNSAN GÜCÜ POLİTİKALARININ ANALİZİ VE COVID-19 PANDEMİSİNİN KRİTİK EDİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 228-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık insan gücü politikaları; insan gücü ile ilgili çalışmaları yürüten, koordine eden ve insan gücü arz ve ihtiyacını, görev dağılımlarının belirlenmesini içeren ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilen bir yapıdır. Türkiye’de sağlık politikalarına ayrılan kaynakların ve hayata geçirilen politikaların çoğunluğu sağlık insan gücünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda her çeşit sağlık hizmetini sunan sağlık insan gücü geleceği ve yarını planlayan sağlık hizmetleri için önemi büyüktür. COVID-19 sürecinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ülkemizin de dahil olduğu çoğu ülkelerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve özel kuruluşlarda yer alan mevcut sağlık insan gücü tarafından, COVID-19 sürecinde hastalıkla baş etme ve vakaları en aza indirme noktasında önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin halihazırda sağlık insan gücü politikalarını incelemek ve COVID-19 sürecinin kritik edilerek ileride yapılacak çalışmalara yol göstermektir.

Keywords

Abstract

Health manpower policies; it is a structure undertaken by the Ministry of Health in our country, which carries out and coordinates the work related to manpower and includes the supply and need of manpower and the determination of task distribution. The majority of the resources allocated to health policies and the policies implemented in Turkey constitute the health manpower. In this context, the health workforce that provides all kinds of health services is of great importance for the future and health services that plan the future. During the COVID-19 process, important studies have been carried out to deal with the disease and minimize the cases in the COVID-19 process by the existing health manpower within the Ministry of Health and private institutions in most countries including the World Health Organization (WHO) and our country. The aim of this study is to examine Turkey's current health manpower policies and to guide future studies by criticizing the COVID-19 process.

Keywords