ŞEK İLE YAKİN ZAİL OLMAZ FIKIH KAİDESİNİN FELSEFE İLE OLAN İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-129
Number of pages: 133-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, İmam  Nevevinin İslâm dininin en önemli asli kaidelerden olduğu ve fıkhi meselelerin çoğunu ilgilendiren hatta fıkhın dörte üçü  ve daha fazlasını kapsayan”Şek yakîn ile zail olmaz”Kesin olarak varlığı ya da  var olmadığı bilinen bir duruma ait hükmün şüphe ve tereddüt sebebiyle ortadan kalkmayacağı fıkhi kuralın temeli vahiy dönemine kadar uzanan ve inançta, ibadette, muameletta dengeyi sağlamak, cezaların ıskatında müessir olan şek ve şüphenin sosyal hayatta  adaletin tecellisinde muazzam bir zırh ,hatta Sanığın korunmasını amaçlayan  ve kişilerin  masumluk karinesiyle bağlantısı üzerinde dini ve felsefi olumlu ve olumsuz etkisi ve tesiri, diğer yandan “Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.”Fıkıh kaidesinin doğrultusunda görünen  ve var olan bir şeyin hilafına bir delil bulunmadıkça bekâsına , yakînin şek ile zail olmayacağı  ancak yakînin yakîn ile zail olacağı, eşyaların ibahesi, tahrimi kişilerin suçluluğu yada  beraeti ziimmeti, felsefi ve sosyal hayatın mecrasında  hayat sigortası konumunda olan mezkür fıkhi kurallar, evrensel olan  hak hukukun arızı  şek ve şüphelerle  değişmiyeceğini  sağlıyan bu kaidenin kaynağı vahiydir.  

Keywords

Abstract

In this study, Imam Nawawi is one of the most important fundamental principles of the religion of Islam, which concerns most of the fiqh issues and even covers three quarters of the fiqh and more. The form and doubt, which dates back to the period of revelation and is effective in maintaining the balance in belief, worship and treatment, and being effective in the avoidance of punishments, is an enormous armor in the manifestation of justice in social life, and even the religious and philosophical positive and negative impact and effect on the connection of the persons with the presumption of innocence aiming at the protection of the accused. “It is essential for something to stay as it is.” The aforementioned fiqh rules, which are in the position of life insurance in the field of philosophical and social life, for the survival of something that appears and exists in line with the rule of fiqh, unless there is evidence to the contrary, the surety will not be destroyed by shape, but the surety will be destroyed by certainty, the libel of belongings, the embezzlement of the guilt or acquittal of people who have falsified it, The source of this rule, which ensures that the universal right and law cannot be changed by accidental forms and doubts, is revelation.

 

Keywords