SHEİLA HİCKS: ÖRME / DOKUMA RENKLER

Author:

Year-Number: 2022-126
Number of pages: 68-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sheila Hicks’in sanatsal formları oluşturmada geleneksel/yerel el işçiliği, malzeme ve uygulamalara olan tutkusu ile oluşan sanatsal bakış açısı doğrultusunda, günümüz sanatınında ki yerini: malzeme kullanımı, mekân çözümlemesi ve sergileme yöntemleri açısından bir değerlendirme yapmak bu araştırmanın amacını oluşturmaktır. Sanatçının araştırma konusu için seçilmesinin nedeni; arketip/geleneksel/yerel örgü teknikleri ile oluşturduğu sanat eserlerinin, günümüz sanat dinamikleri açısından ilham ve öncü olmasıdır. Araştırmada, sanatçı hakkında literatür taraması yapılmıştır. Sheila Hicks’in çalışmalarındaki görsel göndermelere (metafor) vurgu yapılmış, ayrıca elyaf ile sanatsal yaratım sürecindeki plastizesi irdelenmiştir. Örgünün metamorlaştırılması, biçimlere (örgü tuval ve elyaf heykellere) yüklenen anlam ve mekân, yaşam, geleneksel teknik, kültürel yapı ile olan ilişkileri ontolojik bir çerçevede ele alınmıştır. Sunset pavilion’u Kromatik Bölgeleri İsitila (Foray İnto Chromatic Zones), Ford Vakfı’nın mimarisi için sipariş edilen Golben Duvar Halıları, Sorgu Sütünü / Esnek Sütün, Kudretli Mathilde ve Eşi (Mighty Mathilde and Her Consort) ve Nehir’de Balık Tutmak (Pêcher dans la Rivière) enstalasyonları, Kaligrafik Vahşiler/Yabani Halatlar Töreni (Baoli Chords/Cordes Sauvages Pow Wow), Temuco Geçit Töreni (Processıon Temuco), Pusula Arica (Compass Arica), Toplar ile Şişler (Palitos con Bolas) ve Metafor Olarak Dokuma: Minimes çalışmaları incelenmiştir. Robert Delaunay, Mark Rothko ve Josef Albers’in sanatının plastise gramer geleneğini Sheila Hicks devam ettirmiş ve aynı zamanda da, çağdaşları Sonia Delaunay and Anni Albers gibi zanaat, sanat ve tasarım arasındaki sınırları kaldırmıştır. Sanat eserleri, günümüz sanatında,  hem modernist soyut resim gramer geleneğini hem de dokuma ve örgü geleneksel tekniği cesurca sergilemiştir. Onun eserleri pür sanat denilen tarifi hem malzeme, teknik - tekstil, örgü, dokuma kullanımı - hem de biçimsel soyutlama yenilikleri ile değişikliğe uğratmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to evaluate Sheila Hicks’ place in today’s art in terms of material use, space analysis and exhibition methods, in line with the artistic perspective formed by her passion for traditional/local craftsmanship, materials and applications in creating artistic forms. The reason why the artist was chosen for the research topic; The art works created with archetypal/traditional/local knitting techniques are inspiration and pioneers in terms of today’s art dynamics. In the research, a literature review about the artist was made. The visual references (metaphor) in Sheila Hicks’ works were emphasized, and the plasticization of fiber in the artistic creation process was examined. The metamorization of the weave, the meaning attributed to the forms (knitted canvas and fiber sculptures) and their relations with space, life, traditional technique and cultural structure are discussed in an ontological framework. Foray Into Chromatic Zones, Golben Tapestries, The Column of Inquiry, Mighty Mathilde and Her Consort, and Fishing in the River (Pêcher dans la Rivière) installations, Calligraphic Wilds (Baoli Chords/Cordes Sauvages Pow Wow), Procession Temuco, Compass Arica, Palitos con Bolas and Weaving as Metaphor: Minimes were examined. Sheila Hicks continued the plastise grammar tradition of the art of Robert Delaunay, Mark Rothko and Josef Albers, and at the same time, like her contemporaries Sonia Delaunay and Anni Albers, broke the boundaries between craft, art and design. The artworks boldly showcased both the grammatical tradition of modernist abstract painting and the traditional technique of weaving and knitting in contemporary art. His works have changed the definition of pure art with both material, technique - the use of textile, knitting, weaving - and formal abstraction innovations.

Keywords