SHEİLA HİCKS: ÖRME / DOKUMA RENKLER

Author :  

Year-Number: 2022-126
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-01 23:24:48.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 68-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sheila Hicks’in sanatsal formları oluşturmada geleneksel/yerel el işçiliği, malzeme ve uygulamalara olan tutkusu ile oluşan sanatsal bakış açısı doğrultusunda, günümüz sanatınında ki yerini: malzeme kullanımı, mekân çözümlemesi ve sergileme yöntemleri açısından bir değerlendirme yapmak bu araştırmanın amacını oluşturmaktır. Sanatçının araştırma konusu için seçilmesinin nedeni; arketip/geleneksel/yerel örgü teknikleri ile oluşturduğu sanat eserlerinin, günümüz sanat dinamikleri açısından ilham ve öncü olmasıdır. Araştırmada, sanatçı hakkında literatür taraması yapılmıştır. Sheila Hicks’in çalışmalarındaki görsel göndermelere (metafor) vurgu yapılmış, ayrıca elyaf ile sanatsal yaratım sürecindeki plastizesi irdelenmiştir. Örgünün metamorlaştırılması, biçimlere (örgü tuval ve elyaf heykellere) yüklenen anlam ve mekân, yaşam, geleneksel teknik, kültürel yapı ile olan ilişkileri ontolojik bir çerçevede ele alınmıştır. Sunset pavilion’u Kromatik Bölgeleri İsitila (Foray İnto Chromatic Zones), Ford Vakfı’nın mimarisi için sipariş edilen Golben Duvar Halıları, Sorgu Sütünü / Esnek Sütün, Kudretli Mathilde ve Eşi (Mighty Mathilde and Her Consort) ve Nehir’de Balık Tutmak (Pêcher dans la Rivière) enstalasyonları, Kaligrafik Vahşiler/Yabani Halatlar Töreni (Baoli Chords/Cordes Sauvages Pow Wow), Temuco Geçit Töreni (Processıon Temuco), Pusula Arica (Compass Arica), Toplar ile Şişler (Palitos con Bolas) ve Metafor Olarak Dokuma: Minimes çalışmaları incelenmiştir. Robert Delaunay, Mark Rothko ve Josef Albers’in sanatının plastise gramer geleneğini Sheila Hicks devam ettirmiş ve aynı zamanda da, çağdaşları Sonia Delaunay and Anni Albers gibi zanaat, sanat ve tasarım arasındaki sınırları kaldırmıştır. Sanat eserleri, günümüz sanatında,  hem modernist soyut resim gramer geleneğini hem de dokuma ve örgü geleneksel tekniği cesurca sergilemiştir. Onun eserleri pür sanat denilen tarifi hem malzeme, teknik - tekstil, örgü, dokuma kullanımı - hem de biçimsel soyutlama yenilikleri ile değişikliğe uğratmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to evaluate Sheila Hicks’ place in today’s art in terms of material use, space analysis and exhibition methods, in line with the artistic perspective formed by her passion for traditional/local craftsmanship, materials and applications in creating artistic forms. The reason why the artist was chosen for the research topic; The art works created with archetypal/traditional/local knitting techniques are inspiration and pioneers in terms of today’s art dynamics. In the research, a literature review about the artist was made. The visual references (metaphor) in Sheila Hicks’ works were emphasized, and the plasticization of fiber in the artistic creation process was examined. The metamorization of the weave, the meaning attributed to the forms (knitted canvas and fiber sculptures) and their relations with space, life, traditional technique and cultural structure are discussed in an ontological framework. Foray Into Chromatic Zones, Golben Tapestries, The Column of Inquiry, Mighty Mathilde and Her Consort, and Fishing in the River (Pêcher dans la Rivière) installations, Calligraphic Wilds (Baoli Chords/Cordes Sauvages Pow Wow), Procession Temuco, Compass Arica, Palitos con Bolas and Weaving as Metaphor: Minimes were examined. Sheila Hicks continued the plastise grammar tradition of the art of Robert Delaunay, Mark Rothko and Josef Albers, and at the same time, like her contemporaries Sonia Delaunay and Anni Albers, broke the boundaries between craft, art and design. The artworks boldly showcased both the grammatical tradition of modernist abstract painting and the traditional technique of weaving and knitting in contemporary art. His works have changed the definition of pure art with both material, technique - the use of textile, knitting, weaving - and formal abstraction innovations.

Keywords


 • Arabalı Koşar, S. T. (2016). Lif Sanatında Hacmin Etkilerine Farklı Yaklaşımlar. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.

 • Camhi, L. (2011), Sheila Hicks: A Career Woven From Life, Art & Design, The New York Times. Galerie Frank Elbaz Yayınları. https://www.galeriefrankelbaz.com/236/sheilahicks-press-galerie-frank-elbaz, Erişim Tarihi: 13.06.2016.

 • Danto, A. C. (2006). Weaving as a Metaphor. Sheila Hicks: Weaving as a Metaphor. Nina Stritzler-Levine (Ed.) The Bard Graduate Center, New York. New York and New Haven, CT: Bard Graduate Center and Yale University Press. s.22-39.

 • Fowler, C. (2014) A Sign of the Times: Sheila Hicks, the Fiber Arts Movement, and the Language of Liberation. The Journal of Modern Craft, 7(1):33-51.

 • Gallien, D. (2015). Sheila Hicks, Galerie Frank Elbaz Yayınları. https://www.galeriefrankelbaz.com/236/sheila-hicks-press-galerie-frank-elbaz, Erişim Tarihi: 13.06.2016.

 • Gormley, A. (2015). Sheila Hicks: Foray into Chromatic Zones. https://www.theupcoming.co.uk/2015/02/24/sheila-hicks-foray-into-chromatic-zonesexhibition-review/, Erişim Tarihi: 21.05.2016.

 • Hanzal, C. (2012). A Conversation with Sheila Hicks: The Dreamer Arranges Reality, Alison Jacques Gallery, London. s.44-49. https://alisonjacques.com/news es.com/news Erişim Tarihi: 15.04.2016.

 • Hicks, S. ve Olowu, D. (2015). Sonia Delaunay: The Fortune of Colour. Tate Modern, Arts & Humanities, 34:44-49.

 • Higgie, J. (2015), Fibre Is My Alphabet, https://www.frieze.com/article/fibre-my-alphabet, Erişim Tarihi: 01.06.2016.

 • Johnson, G. K. (2018). Sheila Hicks: ‘Free Threads, The Textile and its Prehispanic Roots 1954 -2017& ‘Lifelines’, The Brooklynn Rail. Acedemia: Critical Perspectives on Art, Politics and Culture. https://brooklynrail.org/2018/04/artseen/Sheila-Hicks-FreeThreads-The-Textile-and-its-Prehispanic-Roots-1954-2017and-Sheila-Hicks-Lifelines, Erişim Tarihi: 15.04.2016.

 • Jumabhoy, Z. (2013) Sheila Hicks, Artforum international, Arts & Humanities, 52/2, 306-307. http://search.proquest.com/docview/1443494387?accountid=16369, Erişim Tarihi: 10.04.2016.

 • Keser, N. (2016). İplik Sanatı: Sanat Alanına Kabul Edilme Mücadelesi ve Çağdaş Bir Sanat Dalı Olarak Yükselişi. Humanitas, 4(8), 165-179.

 • Kuspit, D. (2011). Sheila Hicks: Woven Color. Artnet Magazin. http://www.artnet.com/magazineus/features/kuspit/sheila-hicks6-20-11.asp, Erişim

 • Lévi-Strauss, M. (2004). Oral history interview with Sheila Hicks. Nanette L. Laitman (Ed.) ,Documentation Project for Craft and Decorative Arts in America. America’s Treasures Program of the National Park Service.

 • Lévi-Strauss, M. (2016). Sheila Hicks: Material Voices. Demisch Danant Yayınları. New York. https://www.demischdanant.com/news/sheila-hicks-material-voices-solo-exhibition, Erişim Tarihi: 11.04.2016

 • Parrish, S. D. (2017). Anthropologıes of Fiber: Claire Zeisler, Ed Rossbach, Sheila Hicks. Yayınlanmamış tez. Boston University, Graduate School Of Arts & Scıences.

 • Parrish, S. (2016). From Collectives to Corporations: Sheila Hicks’Transnational Air/Craft. Design and Culture, The Journal of the Design Studies Forum. 8(1):79-99.

 • Pogrebinoct, R. (2014). Tapestries From the ‘60s, Woven Anew, Sheila Hicks’s Tapestries to Again Hang at Ford Foundation, The New York Times, Art & Design http://www.nytimes.com/2014/10/06/arts/sheila-hickss-tapestries-to-again-hang-at-fordfoundation.html?ref=arts&_r=0, Erişim Tarihi: 22.04.2016.

 • Roux, C. (2021). Sheila Hicks: weaving the world into her work. Financial Times. https://www.ft.com/content/f24e80e0-3c5f-4dff-9615-91f1f52448cd, Erişim Tarihi: 19.01.2022.

 • Simon, J. (2006). Frames of Referance. Sheila Hicks: Weaving as a Metaphor. Nina Stritzler- Levine (Ed.) The Bard Graduate Center, New York. New York and New Haven, CT: Bard Graduate Center and Yale University Press. s.40-77.

 • Smith, R. (2015). Sheila Hicks, a Weaver Flirting With Installation Art, Arts Exhibits Review, C.30. New York Times Company, New York. http://search.proquest.com/docview/1736614457? accountid=16369, Erişim Tarihi:10.04.2016.

 • Stritzler-Levine, N. (2006). A Design İdentity. Sheila Hicks: Weaving as a Metaphor. Nina Haven, CT: Bard Graduate Center and Yale University Press. s.344-383.

 • Westfall, C. D. (2007). Sheila Hicks: Weaving as Metaphor, Textile, 5:1, s:88-97. https://doi.org/10.2752/147597507780338943

 • Wilson, S. (2013). Sheila Hicks: pêcher dans la rivière: 24 May - 29 June 2013, Alison Jacques Gallery Yayıncılık, London. https://libmma.s3.amazonaws.com/1264682067.pdf,

 • Görsel 1: https://tabutmag.com/rothkodan-guzellik-algisi-uzerine/, Erişim Tarihi: 08.02.2022

 • Görsel2: https://www.moma.org/collection/works/78302?artist_id=1479&page=1&sov_referrer=ar tist, Erişim Tarihi: 14.02.2016

 • Görsel 3: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/481031, Erişim Tarihi: 14.02.2016

 • Görsel4: https://textilemuseum.ca/event/sheila-hicks-material-voices/ Erişim Tarihi: 08.02.2022

 • Görsel 5: https://dailyartfair.com/exhibition/1855/sheila-hicks-alison-jacques-gallery, Erişim Tarihi: 14.04.2016

 • Görsel 6: https://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/i-tagli, Erişim Tarihi: 02.02.2022

 • Görsel 7: http://artdaily.com/news/76685/Hayward-Gallery-Project-Space-presents-a-solo-show- of-Sheila-Hicks#.VtBdbObwrCZ Erişim Tarihi: 21.04.2016

 • Görsel 8: https://www.fordfoundation.org/about/library/video/sheila-hicks-begin-with-thread/, Erişim Tarihi: 07.10.2017

 • Görsel 9: https://sydney-city.blogspot.com/2016/05/art-gallery-of-new-south-wales.html, Erişim Tarihi: 13.06.2016

 • Görsel 10: https://mirtaimperatoriart.blogspot.com/2017/10/ , Erişim Tarihi:13.06.2016

 • Görsel 13: https://hepworthwakefield.org/press/images/, Erişim Tarihi: 13.06.2016

 • Görsel 15: https://alisonjacques.com/news es.com/news, Erişim Tarihi: 15.04.2016

 • Görsel 24: https://www.sikkemajenkinsco.com/sheila-hicks, Erişim Tarihi: 13.06.2016.

                                                                                                    
 • Article Statistics