FRANZ TAESCHNER ALBÜMÜNDEN BİR TASVİRİN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ: LONCAYA ÇIRAK TAKDİMİ

Author:

Year-Number: 2022-126
Number of pages: 49-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Taeschner Albümü olarak bilinen 17. yüzyıl ilk yarısında resimlenmiş bir Osmanlı albümünde yer alan Esnaf Loncasına Çırağın Takdimi konulu tasvirin anlamsal, figüratif ve nesnel çözümlemesi yapılacaktır. Albümdeki tasvirler Osmanlı toplum yapısı, gelenek ve görenekleri, gündelik hayattan kesitlerin yanı sıra saray yaşantısı, elçi kabulü, kale kuşatması gibi tarihi konulu tasvirlerin de bulunduğu çok zengin bir içeriğe sahiptir. Franz Taeschner adı ile de bilinen bu albüm, özellikle meyhane baskını, sünnet, gelin alayı, cenaze töreni, salıncak, dönme dolap, fener alayı gibi günlük hayattan konuların betimlendiği yanı sıra dervişler, vaiz, ezan okuyanlar, namaz gibi dini içerikli tasvirleri de içermesi açısından önemlidir. Bu tasvirlerden birinde esnaf teşkilatına ait bir tören betimlenmiştir. Gerçekleştirilen törenin Ahilik ve tarikat ritüelleri ile ilgili bağlantıları nedir? Bu esnaf geleneği tasvirde nasıl yansıtılmıştır? Albümde bulunan bu tasvir, Osmanlı toplumsal ve ekonimik hayatında önemli bir yere sahip olan Ahilik dolayısıyla lonca teşkilatındaki bir törenin resimli bir belgesi olması açısından da önemlidir.

 

Keywords

Abstract

In this study, the semantic, figurative and objective analysis of the depiction of "Initiation of an Apprentice to the Trade Guild" in an Ottoman album, known as the Taeschner Album, which was illustrated in the first half of the 17th century, will be made. The depictions in the album have dynamic content, including the Ottoman society structure, traditions and customs, sections from daily life, as well as historical depictions such as palace life, ambassador reception, castle siege. This album, also known as Franz Taeschner, is essential in terms of containing religious depictions such as dervishes, preachers, azan reciters, prayers, in addition to depicting daily life topics such as tavern raid, circumcision, bridal procession, funeral, swing, ferris wheel, lantern procession. A ceremony belonging to the trade guild is depicted in one of these depictions. What are the connections of the ceremony performed with the Ahi community and sect rituals? How is this artisan tradition reflected in the depiction? This depiction in the album is also essential in that it is an illustrated document of a ceremony in the guild organization due to the Ahi community, which had a significant impact on Ottoman social and economic life.

Keywords