BEDENİN GÖSTERGE OLARAK SUNUMU

Author :  

Year-Number: 2022-127
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-01 22:28:05.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 319-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Beden, üzerine yazı yazılan, resim çizilen, delinen, deliklere takılan aksesuarlarla sosyal statü elde edilen, gerdirilen, boyanan ve geri dönüşü varmışçasına hor kullanılan bir nesneye dönüşmektedir. Bedene müdahale yöntemleri gün geçtikçe farklılaşarak artmaktadır. Bedene bu müdahale yöntemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında farklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Tüketim nesnesine dönüştürülen bedenler, maddi olanaklarının kısıtlı olması ve aile baskıları nedeniyle kısıtlı olanaklarla biçimlendirilmektedir. Çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen bedene yönelik müdahaleler, insanların bedenlerine ve sosyal yaşamlarına kalıcı zarar verebilmektedir. Bedenin sembollerle modaya uygun biçimde değiştirilerek tüketimi, toplumsal statü arayışının ve buna bağlı olarak yaratılan imajın bir parçası olarak beden, toplumsal göstergeye dönüştürülmektedir.

 

 

Keywords

Abstract

The body turns into an object that is written, painted, drilled, and social status is achieved with accessories attached to the holes, stretched, painted and despised as if it has a return. The methods of intervention to the body are increasing day by day. During the implementation of these intervention methods to the body, different problems may be encountered. Bodies, which are transformed into consumption objects, are shaped with limited possibilities due to limited financial means and family pressures. Body-oriented interventions for various reasons can cause permanent damage to people's bodies and social lives. The body is transformed into a social sign as a part of the consumption, the search for social status and the image created accordingly

 

Keywords


 • Aytaç, Ö.(2006) Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) / 1 : 27-53

 • Aytaç,Ö,(2004) Kapitalizm ve Hegomanya ilişkileri Bağlamında Boş Zaman, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.28.2:115-138

 • Baudrillard, J. (2017) Tüketim Toplumu, 9. Basım Çev, H. Deliceçaylı, F. Keskin. İstanbul Ayrıntı Yayınları

 • Bourdieu, P. (2017) Ayrım 2.Basım, Çev. D.F.Şannan, A.G.Berkkurt, Ankara, Heretik Yayınları

 • Bourdieu,P. ( 2006) Pratik Nedenler Çev.Hülya Uğur Tanrıöver, Hil Yayınları

 • Çabuklu, Y. (2004), Toplumsalın sınırında Beden, İstanbul, Kanat Yayınları,1.Basım

 • Featherstone, M. (1996) Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, , İstanbul, Ayrıntı yayınları 1. Basım

 • Köse, H. (2011)‘Tüketim toplumunda Bir ‘Sosyal Beden Kurgusu olarak Kadın’Yeni Düşünceler(6)/25-46

 • Reith, G. (2004), “Consumption and its Discontents: Addiction, Identity and The Problems of - Freedom”, The British Journal of Sociology, Volume 55 Issue 283-300

 • Saad, G.(2012) ‘’Tüketim İçgüdüsü’ Çeviren Nadir Özata, İstanbul, Mediacat Kitapları

 • Shilling,C. (1993), ‘The Body and Social Theory ‘(London, Newbury Park: Sage,

 • Toffler, A.(1974) ‘Gelecek Korkusu’, Altın kitaplar, Çev.Selami Sar

                                                                                                    
 • Article Statistics