PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYAYININ TÜRKİYEDE YAŞAYAN YEMENLİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2022-126
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-13 19:22:14.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 198-209
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandemi döneminde Türkiye'de yaşayan Yemenlileri sosyal medyanın nasıl etkilediğini ortaya çıkarmanın yanı sıra Pandemi döneminde Türkiye'de yaşayan Yemenliler üzerinde sosyal medyayı kullanmanın sağlık, sosyal, psikolojik ve eğitim gibi çeşitli alanlarda olumlu ve olumsuz etkilerini bilmeyi amaçladı. Türkiye'de yaşayan Yemenli her iki cinsiyetten yirmi kişiyle görüşerek tanımlayıcı yöntemin kullanılmasına dayanmaktayım. Araştırmanın sonuçları, sosyal medyanın Türkiye'de yaşayan Yemenliler üzerinde etkili olduğunu, ilk iletişim aracı haline geldiğini ve katılımcılar sosyal medya aracılığıyla doğru sağlık haberlerini öğrenebildiğini göstermektedir. Ancak katılımcıların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin yanı sıra, sosyal medyada pandemi ile ilgili yalan haberler yayarak katılımcılar üzerinde olumsuz bir etki oluşmuştur.

Keywords

Abstract

Pandemic period Yemenis living in Turkey social media how well reveal that affects as Corona epidemic during several areas health of using social media on living Yemenis in Turkey, social, psychological area and area of study was aimed to know the positive and negative effects.living Yemenis The results of the research was based on the use of descriptive methods in consultation with twenty people of both sexes in Turkey, social media is effective on Yemenis living in Turkey, has become the first means of communication and participants in gösteriyor.ancak social media can learn proper health news through social media pandemic It has a negative impact on participants by spreading fake news about as well as its negative impact on the mental health of the participants.

Keywords


 • Al-Muhajiri, Abdullah (2017): The Role of the Media in Disseminating Family Awareness in Society, The Comprehensive Multidisciplinary Online Journal, Second Issue, August.

 • Al-Mughayir, Muhammad (2020): Global Content Management Between Spreading Rumor and Reassurance, Journal of Media Studies, Arab Democratic Center, Ninth Issue, Berlin.

 • Al-Moughe, M.(2020), Policies media reduce the risk of corona, Media Studies Magazine Issue

 • Hassanein, Shafik (2013), New Media Psychology. House of Fikr and Art, Cairo, Egypt.

 • Ibrahim, Intisar (2011), New Media Development of Performance, Means and Function, University House for Printing, Publishing and Translation, Iraq, p:8

 • Khaled, Faisal (2017), Using social media to raise health awareness of Coronavirus, Journal of Public Relations Research Middle East.

 • Samchi, Wedad (2015), New Media: Any Impact and Extent, Journal of Human and Social Sciences, Issue 21, Algeria.

 • Fulus, M.(2020) New media threatens mental health within societies due to the Corona virus pandemic, Media Studies Magazine Issue 11

 • Mohammad, W.( 2020) The effect of the media on family awareness of Covid-19 corona virus "field study", Media Studies Magazine Issue 11

 • WHO, M. (2021, Şubat4). WWW.emro.who.int/ar/cov.org. adresinden alındı.

 • World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 60.

                                                                                                    
 • Article Statistics